Fundusze Unijne

Szkolenia bhp w pracy zdalnej – co zmienia się po nowelizacji Kodeksu pracy?

W 2023 roku wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy, zmieniające dotychczasowe zapisy dotyczące pracy zdalnej. Nowelizacja KP, nie tylko nakłada na pracodawcę obowiązek określenia zasad wykonywania pracy zdalnej, ale także wymusza konieczność przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych, którzy będą tę pracę wykonywać poza siedzibą zakładu. Z jakimi jeszcze zmianami zmierzą się pracodawcy? O odpowiedź na najczęstsze pytania przedsiębiorców, dotyczące szkolenia bhp w pracy zdalnej poprosiliśmy naszego eksperta.

Organizacja pracy zdalnej po nowelizacji Kodeksu pracy w kwestii bhp – o co najczęściej pytają pracodawcy?

Zmiany w sprawie pracy zdalnej i jej organizacji stanowią wyzwanie dla wielu pracodawców, bez względu na to, czy ich pracownicy wykonywali pracę w trybie home office już wcześniej, czy dopiero planują wdrożenie pracy zdalnej w swoim zakładzie pracy. Pytania pojawiają się zarówno w obszarze przygotowania regulaminu pracy zdalnej, oceny ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną, jak i szkoleń bhp i zapewnieniu pracownikowi narzędzi pracy. Czego głównie dotyczą pytania w obszarze niezbędnych szkoleń?

Czy pracodawca ma obowiązek zorganizować szkolenie okresowe dla pracownika zdalnego?

Dotychczas cześć pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie miała obowiązkowych szkoleń okresowych z zakresu bhp. Zmiana Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej jednoznacznie wskazuje, że jeśli pracownik wykonuje pracę zdalną na stanowisku administracyjno-biurowym, wprowadza się obowiązek szkoleń okresowych bhp dla pracowników pracujących zdalnie na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Art. 67(31) § 3) Kodeksu zakłada, że w pracy zdalnej nie stosuje się art. 237(3) § 22 k.p. Dla przypomnienia – przepis ten wprowadzał wyjątek od zasady obowiązkowych szkoleń okresowych i stanowi, że na stanowiskach administracyjno-biurowych (przy spełnieniu warunków w nim wskazanych) szkolenia te nie są wymagane. Wyłączenie stosowania tego przepisu oznacza, że dla kategorii pracowników pracujących zdalnie powyższy wyjątek nie będzie miał zastosowania.

Czy liczba dni pracy zdalnej pracownika ma znaczenie w przypadku obowiązkowych szkoleń okresowych bhp?

Ustawodawca nie warunkuje obowiązku odbywania szkoleń od zakresu pracy zdalnej czyli liczby dni w jakich pracownik wykonuje pracę zdalną. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy praca zdalna wykonywana jest w pełnym zakresie, czy też jedynie w części, w formie pracy zdalnej okazjonalnej, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi szkolenia okresowego bhp.

Szkolenie bhp na stanowisku pracy zdalnej – czy różni się od tego przewidzianego dla stanowisk administracyjno-biurowych?

Nie, zakres szkolenia okresowego bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych jest identyczny dla wszystkich pracowników, także w przypadku pracy zdalnej świadczonej przez pracownika. Zakres ten określony został w Ramowym programie szkolenia określonym w załączniku nr 1 p. VIII do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dobrą informacją jest to, że w przypadku osób pracujących w pełni w trybie home office oraz osób wykonujących okazjonalną pracę zdalną, szkolenia będą mogły odbywać się w formie online, np. e-learningu.

Szkolenie e-learningowe dla stanowiska pracy zdalnej – czy to dobry pomysł?

Pracodawcy, poszukując szkoleń dla pracowników zastanawiają się często, czy szkolenie e-learningowe bhp jest dobrym pomysłem. Tymczasem takie szkolenie ma ten sam obowiązkowy zakres merytoryczny, co szkolenie stacjonarne. Ma także mnóstwo zalet, które są szczególnie doceniane właśnie w przypadku pracy wykonywanej zdalnie:

  • można je uruchomić w dogodnym czasie w godzinach pracy pracownika i w dowolnym miejscu np.w miejscu pracy pracownika, dzięki czemu nie musi on specjalnie przyjeżdżać do siedziby firmy. Można je także wykonywać na dowolnym urządzeniu mobilnym.
  • e-learning pozwala na to, aby pracownik poświęcił tyle czasu na naukę, ile potrzebuje. Może także powtarzać trudniejsze dla siebie zagadnienia i na każdym etapie wracać do tematów, które wydają się mu niezrozumiałe.
  • formuła e-learningowa zwiększa procent zapamiętywanych informacji. Wykorzystane w szkoleniu filmy prezentacje, animacje czy ćwiczenia angażują wiele zmysłów, a to ułatwia zrozumienie i przyswajanie informacji, co przekłada się na pozytywny wynik egzaminu, będący obowiązkowym punktem każdego szkolenia bhp, niezależnie czy jest ono przeprowadzane stacjonarnie czy zdalnie.  

Chociaż ustawodawca nie wprowadza innego programu szkolenia dla pracowników administracyjno-biurowych warto zwrócić uwagę aby wybrać szkolenie, które dodatkowo będzie zawierało informacje dotyczące pracy zdalnej chociaż w podstawowym zakresie.

Omówienie dodatkowo zagadnień związanych z praca zdalną okazuje się być dobrą praktyką, która może bezpośrednio przełożyć się na poziom świadomości pracownika a tym samym poziom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy czyli w domu, gdzie warunki często mogą odbiegać od tych, które pracownik ma w biurze swojego pracodawcy.

SQDA szkolenia bhp w pracy zdalnej - e-learning bhp

Bhp w pracy zdalnej – jak zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną bezpieczeństwo?

Pomimo wprowadzonych zmian, pracodawca w dalszym ciągu będzie zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Mimo pewnych (określonych w nowelizacji Kodeksu pracy) modyfikacji, będzie on nadal ponosił odpowiedzialność za zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy.

Chcąc odpowiednio zadbać o pracownika podczas pracy zdalnej, przed pracodawcą stają dalsze działania: należy zastanowić się, co zrobić, by pracownik zdalny pracował i efektywnie i bezpiecznie i aby pozostał w firmie na dłużej. Jednak prawdziwym wyzwaniem dla pracodawcy będzie znalezienie sposobu, w jaki należy zadbać o pracownika, który na co dzień wykonuje swoje obowiązki poza siedzibą firmy.

Dbałość o pracownika to nie tylko zapewnienie mu odpowiednich narzędzi pracy, wypłacenie ekwiwalentu za media, zapewnienie łączności przez przekazanie telefonu komórkowego, zapoznanie z zagrożeniami ujętymi w ocenie ryzyka zawodowego czy instrukcji bezpiecznego wykonania pracy zdalnej. Aby kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo należy pamiętać, że to pracownik sam stwarza i codziennie kontroluje warunki swojej pracy dlatego kluczowe jest zadbanie o to, by jego świadomość w obszarze bezpieczeństwa była na wysokim poziomie. Warto więc skierować pracownika na dodatkowego szkolenia podnoszące jego wiedzę np. szkolenia z ergonomii w zakresie pracy biurowej.

Coraz częściej dostrzega się także konieczność spełnienia najważniejszych potrzeb pracowników takich jak: zbudowanie poczucia wspólnoty, zapewnienie mu możliwość rozwoju czy utrzymanie motywacji do pracy.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej jest tak samo ważne, jak w przypadku pracy wykonywanej w biurze. Utrudnieniem jest jednak fakt, że to nie pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do wykonywania pracy, ale pracownik. Aby był on świadomy znaczenia bhp w pracy zdalnej i potrafił przygotować swoje stanowisko pracy zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp i zasadami ergonomii, niezbędne są szkolenia. Tym bardziej, że okresowe szkolenie bhp w pracy zdalnej staje się obowiązkowe.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie zasad wykonywania pracy zdalnej, szkoleń bhp dla pracowników lub sporządzenia dokumentacji takiej jak regulamin pracy zdalnej lub ocena ryzyka zawodowego, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci we wdrożeniu odpowiednich działań na każdym etapie, a także doradzimy najlepsze szkolenia dla Twojego zespołu.

    Chcesz o coś zapytać?