Fundusze Unijne

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – egzamin

ID 250

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

1 dzień

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis egzaminu

Egzamin na certyfikowanego auditora 1. i 2. strony IATF 16949 umożliwia uczestnikom uzyskanie odpowiednich kwalifikacji. Po osiągnięciu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC. Podstawą treści pytań egzaminacyjnych jest kurs kwalifikacyjny dla auditorów 1. i 2. strony IATF 16949 (ID 211).

Grupa docelowa

Egzamin przeznaczony jest dla przyszłych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949.

Wymagania wstępne

 • Warunkiem uzyskania dopuszczenia do egzaminu jest przystąpienie do kursu kwalifikacyjnego dla przyszłych auditorów IATF (ID 211) oraz dostarczenie aplikacji potwierdzającej spełnienie poniższych wymagań:
  • kwalifikacje auditora wewnętrznego ISO 9001:2015,
  • przeprowadzenie min. 3 auditów systemu zarządzania jakością ISO 9001 w ciągu ostatnich 3 lat,
  • przynajmniej 2 lata doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym,
  • potwierdzenie znajomości kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego. Uznawane są szkolenia: „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417, certyfikat wydany od roku 2019) lub „Kluczowe metody jakości (ACT) dla zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.” (ID 415, certyfikat wydany od roku 2022). Alternatywą jest przedstawienie dowodu uczestnictwa w dowolnym co najmniej dwudniowym szkoleniu na temat kluczowych metod jakości przemysłu motoryzacyjnego (wydanego nie wcześniej niż w 2019 roku), a także zdanie quizu online z tego zakresu. Jeśli quiz nie zostanie zaliczony, należy ukończyć kurs „Kluczowe metody jakości przemysłu motoryzacyjnego dla auditorów systemu i procesu” (ID 417).

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu ustnego oraz pisemnego otrzymają Państwo eCertyfikat, który wystawiany jest wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera – SQD Alliance) z indywidualnym numerem rejestracyjnym, powiązany z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Certyfikat auditora jest ważny przez okres 3 lat.

Egzamin/test

 • Część pisemna (40 pytań zamkniętych, 60 minut)
 • Część ustna (przygotowanie do rozmowy 30 minut, rozmowa egzaminacyjna 20 minut)

Poprawa egzaminu

Niezdany egzamin można powtórzyć maksymalnie dwa razy do roku czasu. Każdy egzamin certyfikacyjny podlega ponownej opłacie.

 • I poprawa
  • część ustna: 350 zł netto od osoby
  • część pisemna: 350 zł netto od osoby
 • II poprawa
  • 1920 zł netto od osoby

Cena zawiera

Wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?