Fundusze Unijne

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny

ID 211

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

3 dni

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

W branży motoryzacyjnej kwalifikacje oraz kompetencje auditora 1. i 2. strony IATF 16949 mają kluczowe znaczenie. Z jednej strony ich nabycie jest niezbędne w celu wprowadzenia ukierunkowanych działań związanych z ciągłym doskonaleniem, realizowanym poprzez ocenę systemu zarządzania jakością oraz poziomu wdrożenia wymagań IATF 16949.

Z drugiej strony natomiast są istotne ze względu na wspieranie zewnętrznych dostawców poprzez rozwój ich systemów zarządzania jakością w celu dostosowania do wymagań IATF 16949, co jest korzystne dla obu stron. Poprzez uczestnictwo w tym szkoleniu możliwe jest uzyskanie kwalifikacji dla auditora zarówno 1., jak i 2. strony. Dzięki przystąpieniu do egzaminu i uzyskaniu pozytywnego wyniku, możliwe jest spełnienie dodatkowych wymagań niektórych klientów poprzez przedstawienie dowodu uzyskania kompetencji auditora 1. i 2. strony.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów jakości, dyrektorów jakości oraz wewnętrznych/zewnętrznych auditorów systemu.

Zawartość

 • Zasady podejścia procesowego w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Przegląd wymagań standardu IATF 16949 (włączając wymagania normy ISO 9001).
 • Przegląd wytycznych normy ISO 19011.
 • Przegląd wytycznych do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949.

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 19011
 • ISO 9001
 • ISO 9000
 • Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949

Wymagania wstępne

 • Wiedza oraz praktyczne doświadczenie we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania.
 • Wiedza z zakresu ISO 19011
 • Doświadczenie w przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu auditów.

Egzamin/test

 • Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.
 • Potwierdzenie kwalifikacji
 • Po zdaniu testu kontrolnego, przeprowadzanego w ramach szkolenia, otrzymają Państwo oryginalny eCertyfikat kwalifikacji VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Zaznajomienie się z wymaganiami ISO 9001 w ujęciu podejścia procesowego opartego na ryzyku.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową interpretację wymagań standardu IATF 16949 w sytuacjach auditowych.
 • Uzyskanie kompetencji auditora 1. i 2. strony w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Możliwość spełnienia niektórych specyficznych wymagań klienta dotyczących kompetencji auditorów w branży motoryzacyjnej.
 • Nabycie wiedzy z zakresu wytycznych ISO 19011 oraz zasad do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?