Fundusze Unijne

Auditor 1. i 2 strony IATF 16949 – egzamin odnawiający uprawnienia

ID 255

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

1 dzień

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis egzaminu

Egzamin dla auditorów 1. i 2 strony IATF umożliwia uczestnikom odnowienie kwalifikacji certyfikowanego auditora, a także otrzymanie nowego certyfikatu.
Certyfikat uzyskuje się dzięki osiągnięciu pozytywnego wyniku egzaminu. Jest on wydawany w tej formie tylko przez VDA QMC i licencjobiorców VDA QMC.

Zgodnie z ISO 19011 auditorzy są zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Obejmuje to ich dalszy rozwój zawodowy, na przykład poprzez samokształcenie. Dlatego też certyfikaty są ważne przez określony czas, tak aby auditorzy przechodzili dalsze kształcenie w celu zachowania uprawnień.

Grupa docelowa

Egzamin ten jest skierowany wyłącznie do auditorów 1. i 2. strony IATF 16949, którzy posiadają już certyfikat na licencji VDA QMC lub porównywalną kwalifikację IATF.

W zależności od indywidualnych kwalifikacji konieczne może być uczestnictwo w jednodniowym szkoleniu „Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – warsztaty odnawiające uprawnienia” (ID 240).

Zawartość

Egzamin ma formę symulacji auditu z naciskiem technicznym na wiedzę dotyczącą zatwierdzonych interpretacji (SI) i często zadawanych pytań (FAQ).

Aby zweryfikować umiejętności auditora, ocena koncentruje się na jego zachowaniu podczas symulacji.

W czasie trwania egzaminu można używać materiałów (w tym podręczników) rozdawanych podczas szkoleń na licencji VDA QMC. Należy przynieść je na egzamin.

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 9000
 • ISO 9001
 • ISO 19011

Egzamin/test

Część ustna (przygotowanie do rozmowy 30 minut, rozmowa egzaminacyjna 20 minut)

Wymagania wstępne

Dopuszczenie do egzaminu jest możliwe tylko po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu (oraz spełnieniu pozostałych wymagań) otrzymają Państwo nowy eCertyfikat, wystawiany wyłącznie przez VDA QMC (w Polsce przez jego partnera – SQD Alliance) z indywidualnym numerem rejestracyjnym, powiązany z wpisem do bazy danych autoryzowanych auditorów VDA QMC.

Certyfikat auditora jest ważny przez okres 3 lat.

Poprawa egzaminu

Niezdany egzamin można powtórzyć maksymalnie dwa razy do roku czasu. Każdy egzamin certyfikacyjny podlega ponownej opłacie.

 • I poprawa – 350 zł netto od osoby
 • II poprawa – 1920 zł netto od osoby

Efekty kształcenia

 • Umiejętność auditowania wymagań standardu IATF 16949.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową interpretację wymagań standardu IATF 16949 w sytuacjach auditowych.
 • Aktualizacja uprawnień certyfikowanego auditora 1. i 2. strony IATF 16949.
 • Możliwość spełnienia niektórych specyficznych wymagań klienta dotyczących kompetencji auditora.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?