Fundusze Unijne

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – warsztaty odnawiające uprawnienia

ID 240

Potwierdzenie kwalifikacji:

eCertyfikat VDA QMC

Czas trwania:

1 dzień

Auditor procesu VDA 6.3 – warsztaty dla certyfikowanych auditorów procesu (ID 341) - szkolenie wzorcowe 2021

Opis szkolenia

Warsztaty dla auditorów koncentrują się na wymianie doświadczeń oraz aktualizacji ich wiedzy i umiejętności. Główny nacisk kładziony jest na treść norm ISO 19011 i standardu IATF 16949, w tym znajomość SI i FAQ.
W trakcie warsztatów uczestnicy omawiają swoje doświadczenia i problemy dotyczące wdrażania wymagań standardu IATF 16949 w moderowanej dyskusji.

Zgodnie z ISO 19011 auditorzy są zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Obejmuje to ich dalszy rozwój zawodowy, na przykład poprzez samokształcenie. Dlatego też certyfikaty są ważne przez określony czas, tak aby auditorzy przechodzili dalsze kształcenie w celu zachowania uprawnień.

Grupa docelowa

To jednodniowe szkolenie jest przeznaczone dla auditorów IATF 16949 1. i 2. strony, którzy już posiadają certyfikat na licencji VDA QMC, ale nie mają wystarczającej praktyki w zakresie auditowania lub którzy posiadają porównywalną kwalifikację IATF, zdobytą u innego dostawcy szkoleń i jednocześnie wystarczającą praktykę w auditowaniu. W obu przypadkach konieczne jest wzięcie udziału w egzaminie odnawiającym uprawnienia auditora 1. i 2. strony IATF 16949 (ID 255) w celu uzyskania certyfikatu.

Zawartość

 • Utrwalenie wiedzy z zakresu auditowania, wymiana doświadczeń oraz praca grupowa.
 • Omawianie problematycznych zagadnień uczestników związanych z wymaganiami standardu IATF 16949.

Literatura

 • IATF 16949
 • ISO 9000
 • ISO 9001
 • ISO 19011

Wymagania wstępne

Uczestnicy szkolenia muszą posiadać certyfikat auditora IATF 1. i 2. strony lub porównywalną kwalifikację IATF, zdobytą u innego dostawcy szkoleń.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo eCertyfikat uczestnictwa VDA QMC.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność auditowania wymagań standardu IATF 16949.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłową interpretację wymagań standardu IATF 16949 w sytuacjach auditowych.
 • Aktualizacja uprawnień certyfikowanego auditora 1. i 2. strony IATF 16949.
 • Możliwość spełnienia niektórych specyficznych wymagań klienta dotyczących kompetencji auditora.

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Chcesz o coś zapytać?