Fundusze Unijne

Bhp na linii produkcyjnej — 5 najczęstszych problemów

Praca w zakładzie produkcyjnym wiąże się z wieloma zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem. Rutyna, niestosowanie się do przepisów bhp, praca z użyciem maszyn, stwarzają potencjalne zagrożenie dla pracowników. Jakie są najczęstsze problemy z bhp na linii produkcyjnej i jak można im zaradzić?

Jakie problemy z bhp w pracy na produkcji występują najczęściej w polskich firmach?

Bezpieczeństwo maszyn w pracy na linii produkcyjnej

Każdego roku dochodzi do wypadków przy pracy, których przyczyną jest niewłaściwy stan maszyn oraz ich nieodpowiednie użytkowanie. Wypadki podczas pracy z maszynami doprowadzają niestety do poważnych urazów. W 2021 roku zgodnie z danymi GUS, 9,2% osób stało się ofiarami wypadku przy pracy właśnie podczas obsługiwania maszyny. Do wielu z tych wypadków nigdy by nie doszło, gdyby pracodawcy w porę zadbali o stan techniczny maszyn. Niestety nadal temat ten jest w wielu firmach zaniedbywany. Zdarza się, że maszyny są naprawiane prowizorycznie, ich stan techniczny nie jest dobry, nie posiadają odpowiednich osłon ani innych zabezpieczeń. Starsze maszyny często też nie spełniają wymagań minimalnych.

Kolejnym problemem jest też brak odpowiedniego instruktażu dla pracowników, szkoleń dotyczących bezpieczeństwa pracy przy maszynach. Skutkuje to sytuacjami, w których pracownicy, nie mając odpowiedniej wiedzy, pracują przy maszynach niespełniających podstawowych norm. W takich okolicznościach nietrudno o tragiczny wypadek.

Brak odpowiedniego przeszkolenia i wdrożenia do pracy

W wielu zakładach pracy szkolenia bhp nadal kojarzone są z nudnym obowiązkiem. Są to zwykle szkolenia niedostosowane do stanowiska pracy, mające na celu jedynie zrealizowanie obowiązku narzuconego ustawą. Taki kurs nie angażuje pracowników i zwykle nie zapamiętują z niego wszystkich najważniejszych kwestii. Prowadzi to do nieprzestrzegania przepisów bhp w zakładzie pracy. Takie szkolenia wpływają na budowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy jedynie w ograniczony sposób.

Niestety problem występuje także w szkoleniach instruktażowych i wdrażaniu nowego pracownika do pracy. Bywa, że pracownik rozpoczyna pracę nieprzygotowany do swoich obowiązków. Bez odpowiedniego wdrożenia i instruktażu stanowiskowego, pracownik jest bardziej narażony na wystąpienie sytuacji wypadkowych.

O tym, jak istotne jest szkolenie bhp dla pracowników oraz instruktaż stanowiskowy najlepiej świadczy fakt, że zgodnie z danymi GUS z 2021 roku, „nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 60,8% wypadków przy pracy”.

Zasady bhp w pracy na produkcji a środki ochrony osobistej

Odpowiednie dla zajmowanego stanowiska środki ochrony indywidualnej muszą być zapewnione przez pracodawcę. Z kolei obowiązkiem pracownika jest ich stosowanie zgodnie przeznaczeniem. Nie zawsze jednak dba się tu o należytą staranność – zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy. Bywa, że środki ochrony nie są zapewniane w ogóle, lub zapewniane są środki, które są niewystarczające do zagrożeń, z jakimi ma do czynienia pracownik. Efekt? Choroby zawodowe i wypadki przy pracy.

Pracownicy z zagranicy — problem z barierą językową

Z każdym rokiem przybywa w naszym kraju pracowników z zagranicy. Wielu z nich znalazło zatrudnienie właśnie w firmach, które zajmują się produkcją. Szacuje się, że liczba pracowników, którzy są obcokrajowcami, w kolejnych latach jeszcze wzrośnie. Zatrudnianie cudzoziemców rodzi jednak pewne problemy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

W przypadku pracowników z zagranicy w zakładzie produkcyjnym problemem jest:

 • słaba znajomość języka lub jej całkowity brak,
 • brak świadomości w zakresie kultury bezpieczeństwa i przepisów bhp na produkcji,
 • brak dokumentacji w języku zrozumiałym dla obcokrajowca,
 • konieczność zorganizowania szkolenia bhp, które będzie zrozumiałe dla pracownika z zagranicy.

Więcej na temat tego, jakie działania warto wdrożyć w zakładzie pracy przy zatrudnianiu cudzoziemców, znajdziesz w naszym artykule „Pracownicy z zagranicy — dobre praktyki w Twojej firmie”.

Ergonomia stanowiska pracy na produkcji

Niestety, pomimo tego, że jednym z najpowszechniejszych powodów zwolnień lekarskich w Polsce są dolegliwości układu ruchu, temat ergonomii bywa zaniedbywany. Najczęstszymi problemami w zakresie ergonomii na produkcji są takie kwestie, jak:

 • wymuszona pozycja pracy, miejscowe obciążenie ciała (dotyczy np. kończyn górnych, nadgarstków), transport ręczny,
 • powtarzalność ruchów i krótki cykl pracy,
 • niska świadomość na temat ergonomii zarówno u pracodawców, jak i pracowników,
 • ograniczone przestrzenie (miejsca, w których niewielka przestrzeń do pracy prowadzi do przyjmowania wymuszonych pozycji ciała podczas wykonywania obowiązków, a tym samym do przeciążenia układu ruchu).

Efektem zaniedbania tematu ergonomii są choroby i zwyrodnienia układu ruchu, dolegliwości bólowe, urazy związane np. z nieumiejętnym podnoszeniem lub pchaniem ładunków. W konsekwencji pracownicy coraz częściej zaczynają korzystać ze zwolnień lekarskich lub całkowicie rezygnować z pracy.

SQDA bhp na linii produkcyjnej - szkolenia dla pracowników
Zadbaj o bezpieczeństwo w swojej firmie

Jak zapobiegać problemom dotyczącym bhp na linii produkcyjnej?

Co można zrobić, aby zapobiegać najczęstszym problemom w obszarze bhp w zakładzie produkcyjnym? Przede wszystkim warto wdrożyć działania mające na celu wzrost świadomości na temat kultury bezpieczeństwa. Należy także zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa pracy przy maszynach, odpowiednio dopasowane środki ochrony indywidualnej oraz ergonomię miejsca pracy.

Kultura bezpieczeństwa — zasady bhp na produkcji

Pomocne będzie odpowiednie dopasowanie szkoleń bhp do stanowiska pracy i wybór takiego kursu, który jest dedykowany pracownikom produkcji. Warto zadbać też oczywiście o odpowiedni instruktaż stanowiskowy oraz sięgnąć po kursy tematyczne np. specjalne szkolenie dla operatorów wózków widłowych. Doskonałym wyborem będzie również zorganizowanie eventu takiego jak np. dzień lub tydzień bezpieczeństwa w firmie.

Coraz częściej firmy produkcyjne decydują się na wdrożenie kilkumiesięcznej kampanii edukacyjnej. Dzięki temu pracownicy przez dłuży okres czasu, np. 3 miesiące, pogłębiają tematykę kultury bezpieczeństwa, skupiają się na największych problemach z jakimi zmagają się na co dzień i utrwalają dobre wzorce oraz budują prawidłowe nawyki.

Przeczytaj nasz artykuł pt. „Dbasz o pracowników? Zorganizuj tydzień bezpieczeństwa w firmie” i dowiedz się więcej na temat tego, dlaczego warto organizować eventy o tematyce bhp i zdrowia w zakładzie pracy.

Jeżeli w zakładzie pracy zatrudniani są obcokrajowcy, obowiązkiem pracodawcy jest zapewnić im szkolenie oraz dokumentację i instrukcje bhp w języku, który jest dla nich zrozumiały.

Ergonomiczne stanowisko pracy na produkcji

Wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników będzie miało także poważne potraktowanie tematu ergonomii, co pozwoli uniknąć nadmiernej liczby zwolnień lekarskich i zwiększającej się rotacji pracowników. W tym celu warto zasięgnąć porady ekspertów, którzy wykonają profesjonalny audyt ergonomiczny i pomogą w zaprojektowaniu lub dostosowaniu ergonomicznego stanowiska pracy na produkcji.

Bezpieczna praca przy maszynach

Ważną częścią zmian prowadzących do zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zakładzie produkcyjnym oraz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracy przy maszynach. Co warto w tym zakresie zrobić? Przede wszystkim:

 • zapewnić szkolenie dla pracowników, którzy pracują przy maszynach,
 • wykonać audyt bezpieczeństwa maszyn, by sprawdzić, czy nadają się do użytkowania,
 • zadbać o odpowiednią dokumentację i instrukcje obsługi,
 • wprowadzić rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa utrzymania ruchu, takie jak LOTO i zapewnić kadrze szkolenie w tym zakresie.

Powyższe problemy dotyczą wielu firm z branży produkcyjnej. Zapobieganie im wpłynie nie tylko na zmniejszenie się liczby zagrożeń i wypadków w miejscu pracy, ale również na liczbę zwolnień lekarskich spowodowanych chorobą lub urazem u pracowników. Działania w obszarze zwiększenia bezpieczeństwa pracy na produkcji przekładają się na wzrost efektywności i wydajności pracowników, zmniejszenie rotacji a tym samym również na zyski firmy. Aby zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy w firmie oraz zaplanować kolejne kroki zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy, dobrze jest zasięgnąć porady eksperta i zdecydować się na doradztwo w zakresie bhp.

Jeżeli chcesz wdrożyć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym w swojej firmie, napisz do nas i umów się na bezpłatną konsultację. Nasz ekspert pomoże Ci w zweryfikowaniu tego, które obszary wymagają poprawy i jak zaplanować odpowiednie działania dotyczące bhp.

  Chcesz o coś zapytać?