Autorytet specjalisty ds

Autorytet specjalisty ds. bhp – jego rola w organizacji

ID 3085

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Szkolenia bhp należy wykorzystać jako jedno z lepszych narzędzi do komunikacji z pracownikami. Jednak aby tego dokonać, trzeba wiedzieć, jak skutecznie się komunikować oraz jak uświadomić pracownikom rolę zasad bhp w miejscu pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak wyrażać swoje myśli, aby inni odbierali je w określony sposób, jak prowadzić szkolenie, aby było dla słuchaczy ciekawe, aktywizujące, ale przede wszystkim aby przynosiło wymierne efekty. Szkolenie oparte na nowoczesnych technikach szkoleń z naciskiem na praktyczne zastosowanie. Forma warsztatowa oparta na idei: powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcje i zadania służby bhp, osób kierujących pracownikami oraz innych osób zainteresowanych prowadzeniem instruktażu i szkolenia.

Zawartość

 • Autorytet – narzędzie pracy specjalisty bhp.
 • Co to jest komunikacja i jaką pełni rolę w budowaniu autorytetu.
 • Jak mówić, żeby słuchacze słuchali.
 • Błędy, bariery w komunikacji.
 • Asertywność – czym jest, a czym na pewno nie.
 • „Między młotem a kowadłem” – jak reagować i jak rozwiązywać problemy.
 • Narzędzia skutecznego porozumiewania się:
  • efektywność przekazu – zasady zrozumiałego mówienia,
  • techniki zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
  • komunikacja w konfliktach.
 • Nowoczesne metody prowadzenia szkoleń z zakresu bhp – warsztaty.
 • Autoprezentacja – ćwiczenia.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Powiązane szkolenia

 • ID 3032 – Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy. Warsztaty
 • ID 3161 – Obserwacja zachowań – rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie
 • ID 3162 – Rozwój kultury bezpieczeństwa w firmie

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.