Temperatura w miejscu pracy

Warunki pogodowe takie jak: niskie ciśnienie atmosferyczne, wysokie temperatury, długie i upalne dni wpływają niekorzystnie na naszą wydajność oraz ogólną aktywność życiową, mogą również powodować wystąpienie niebezpiecznych dla zdrowia dysfunkcji.

Szczególnie w letnie dni powinniśmy pamiętać o swoim dobrym samopoczuciu, co bezpośrednio przekłada się również na nasze bezpieczeństwo w miejscu pracy. Aby zadbać o bezpieczeństwo własne i naszych współpracowników, powinniśmy zwracać uwagę na warunki w jakich wykonujemy pracę.

Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy zgodnie z przepisami BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Jakie zobowiązania ciążą w takich przypadkach na pracodawcy?

Temperatura maksymalna

Ustawodawca nie zdecydował się na określenie temperatury maksymalnej w miejscach pracy. Oczywiście nie oznacza to, że pracodawca może dopuszczać do występowania wysokich temperatur.

Specjaliści ds. BHP zgodnie uznają, że temperatury w pomieszczeniach biurowych nie powinny przekraczać 30°C, natomiast pracownicy fizyczni na hali nie powinni wykonywać pracy w temperaturze większej niż 28°C, a w warunkach szczególnych nie większej niż 26°C.

Pracownicy wykonujący pracę na zewnątrz powinni mieć zapewniony dostęp do schronu podczas szczególnych warunków atmosferycznych, takich jak wysokie i niskie temperatury, deszcze lub wiatr oraz zapewnioną możliwość podgrzania posiłku lub wypicia gorącego napoju. Natomiast źródło wody nie może znajdować się dalej niż 75 m od stanowiska pracy. Podczas wykonywania tego typu pracy temperatura nie powinna być niższa niż 16°C.

Jeżeli chodzi o pracowników młodocianych, możliwość dopuszczenia ich do pracy podczas wysokich temperatur została określona w przepisach dla pracowników młodocianych. Przepis zabrania młodocianym na pracę w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C.

Zaprzestanie wykonywania pracy oraz opuszczenie miejsca pracy

W przypadku złego samopoczucia psychofizycznego na skutek niedogodnych warunków atmosferycznych, pracownik ma prawo przerwać pracę, bez konsekwencji finansowych. Jeżeli chodzi o opuszczenie miejsca pracy, pracownik po uprzednim poinformowaniu pracodawcy, ma prawo je opuścić, jeśli warunki nie odpowiadają przepisom BHP.

W odniesieniu do wyżej opisanych restrykcji, obowiązkiem pracodawcy w sytuacji przekroczenia 25°C na zewnątrz i 28°C w pomieszczeniu jest również zapewnienie dostępu do chłodnych napojów. W pomieszczeniach biurowych może on również zapewnić wentylację lub klimatyzację – aby temperatura była odpowiednia do wykonywania pracy.

Pracodawca w związku z wysokimi temperaturami może skrócić dzień pracowniczy – ale w takiej sytuacji nie może zmniejszyć wynagrodzenia pracownika. Nie jest to jednak jego obowiązkiem. Zamiast skrócenia dnia pracy może wyznaczyć dodatkowe przerwy.

Należy pamiętać o tym, że warunki pracy powinny być stworzone zgodnie z przepisami BHP, tak żeby zapewnić pracownikowi zdrowie i dobre samopoczucie. Obowiązkiem pracodawcy jest traktowanie wszystkich pracowników tak samo, niezależnie od umowy, na jaką zostali zatrudnieni.

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może zapłacić od 1 tys. do 30 tys. zł kary. Jeżeli mimo uwag pracowników, pracodawca nadal nie zastosował się do zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy, pracownik lub pracownicy mogą złożyć skargę do właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn