Fundusze Unijne

Temperatura w miejscu pracy

Warunki pogodowe takie jak: niskie ciśnienie atmosferyczne, wysokie temperatury, długie i upalne dni wpływają niekorzystnie na naszą wydajność oraz ogólną aktywność życiową, mogą również powodować wystąpienie niebezpiecznych dla zdrowia dysfunkcji.

Szczególnie w letnie dni powinniśmy pamiętać o swoim dobrym samopoczuciu, co bezpośrednio przekłada się również na nasze bezpieczeństwo w miejscu pracy. Aby zadbać o bezpieczeństwo własne i naszych współpracowników, powinniśmy zwracać uwagę na warunki w jakich wykonujemy pracę.

Zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy zgodnie z przepisami BHP jest obowiązkiem pracodawcy. Jakie zobowiązania ciążą w takich przypadkach na pracodawcy?

Temperatura maksymalna

Ustawodawca nie zdecydował się na określenie temperatury maksymalnej w miejscach pracy. Oczywiście nie oznacza to, że pracodawca może dopuszczać do występowania wysokich temperatur.

Specjaliści ds. BHP zgodnie uznają, że temperatury w pomieszczeniach biurowych nie powinny przekraczać 30°C, natomiast pracownicy fizyczni na hali nie powinni wykonywać pracy w temperaturze większej niż 28°C, a w warunkach szczególnych nie większej niż 26°C.

Pracownicy wykonujący pracę na zewnątrz powinni mieć zapewniony dostęp do schronu podczas szczególnych warunków atmosferycznych, takich jak wysokie i niskie temperatury, deszcze lub wiatr oraz zapewnioną możliwość podgrzania posiłku lub wypicia gorącego napoju. Natomiast źródło wody nie może znajdować się dalej niż 75 m od stanowiska pracy. Podczas wykonywania tego typu pracy temperatura nie powinna być niższa niż 16°C.

Jeżeli chodzi o pracowników młodocianych, możliwość dopuszczenia ich do pracy podczas wysokich temperatur została określona w przepisach dla pracowników młodocianych. Przepis zabrania młodocianym na pracę w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C.

Zaprzestanie wykonywania pracy oraz opuszczenie miejsca pracy

W przypadku złego samopoczucia psychofizycznego na skutek niedogodnych warunków atmosferycznych, pracownik ma prawo przerwać pracę, bez konsekwencji finansowych. Jeżeli chodzi o opuszczenie miejsca pracy, pracownik po uprzednim poinformowaniu pracodawcy, ma prawo je opuścić, jeśli warunki nie odpowiadają przepisom BHP.

W odniesieniu do wyżej opisanych restrykcji, obowiązkiem pracodawcy w sytuacji przekroczenia 25°C na zewnątrz i 28°C w pomieszczeniu jest również zapewnienie dostępu do chłodnych napojów. W pomieszczeniach biurowych może on również zapewnić wentylację lub klimatyzację – aby temperatura była odpowiednia do wykonywania pracy.

Pracodawca w związku z wysokimi temperaturami może skrócić dzień pracowniczy – ale w takiej sytuacji nie może zmniejszyć wynagrodzenia pracownika. Nie jest to jednak jego obowiązkiem. Zamiast skrócenia dnia pracy może wyznaczyć dodatkowe przerwy.

Należy pamiętać o tym, że warunki pracy powinny być stworzone zgodnie z przepisami BHP, tak żeby zapewnić pracownikowi zdrowie i dobre samopoczucie. Obowiązkiem pracodawcy jest traktowanie wszystkich pracowników tak samo, niezależnie od umowy, na jaką zostali zatrudnieni.

Za nieprzestrzeganie przepisów BHP pracodawca może zapłacić od 1 tys. do 30 tys. zł kary. Jeżeli mimo uwag pracowników, pracodawca nadal nie zastosował się do zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy, pracownik lub pracownicy mogą złożyć skargę do właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.

    Chcesz o coś zapytać?