Fundusze Unijne

Wstępne szkolenie jakościowe — dlaczego jest tak ważne?

Podstawą każdej organizacji są pracownicy. To przede wszystkim wiedza, jaką posiadają, wpływa na działanie Twojej firmy. Istotne jest również, by odczuwali oni, że każdy z nich jest odpowiedzialny za jakość. Dlatego, aby zagwarantować firmie rozwój i ulepszyć jej działania, warto sięgnąć po wstępne szkolenie jakościowe z branży motoryzacyjnej dla pracowników.

Czym jest świadomość jakościowa w firmie?

Wspominając o tym, że z korzyścią dla firmy są pracownicy świadomi tego, że mają wpływ na jakość w organizacji, warto wiedzieć najpierw, czym jest świadomość jakościowa. Wyjaśnienie znajdziemy w wymaganiach normatywnych, które są podstawą dla systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. Według normy ISO 9000:2015 „świadomość oznacza, że ludzie rozumieją swoją odpowiedzialność oraz wpływ ich działań na osiągnięcie celów organizacji”. Zgodnie z dodatkowymi wymaganiami zawartymi w normie, pracownicy powinni być świadomi określonej polityki i celów jakościowych, a także swojego wkładu w skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz konsekwencji niezgodności z jego wymaganiami.

Uzupełnieniem powyższych wymogów są dwa rozdziały standardu IATF 16949:2016 – 7.3.1 oraz 7.3.2. W ich treści znajdziemy wymagania związane z koniecznością utrzymywania udokumentowanej informacji potwierdzającej, że pracownicy są świadomi wymagań klienta, ryzyka dla klienta związanego z wyrobem niezgodnym, swojego wpływu na jakość oraz tego, że ich działania są istotne dla jakości – jej osiągania, utrzymywania i doskonalenia. Wspomniano także o motywowaniu pracowników, które powinno uwzględniać promowanie wśród nich świadomości na temat jakości.

Wstępne szkolenie jakościowe dla pracowników. SQD Alliance
Szkolenie dotyczące podstawowej wiedzy o jakości dla Twoich pracowników

Wstępne szkolenie jakościowe dla pracowników — jakie niesie korzyści?

Jednym z najważniejszych działań na rzecz zwiększania świadomości będą szkolenia dla pracowników. Odpowiednie szkolenie przekłada się na późniejszy sukces firmy. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby zadbać o wysoki poziom kursu dla naszego zespołu.

Dobrym rozwiązaniem jest szkolenie e-learningowe z podstaw jakości w branży motoryzacyjnej. Sprawdzi się ono jako szkolenie wstępne dla nowych pracowników lub uzupełniające dla doświadczonych. Szkolenie jakościowe dla branży automotive realizowane online ma szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i całej organizacji.

E-learning – usprawnienie procesu szkolenia

Zorganizowanie pracownikom kursu w formie online usprawnia proces szkoleniowy. Pracownicy mają dostęp do szkolenia w dowolnym czasie i miejscu. Nie trzeba przy tym także angażować za każdym razem całego zespołu, tak jak to ma miejsce przy szkoleniu stacjonarnym. Dzięki temu firma może działać bez zakłóceń i przestojów. Ponadto szkolenie jakościowe w formie prezentacji multimedialnej zawiera quizy oraz elementy interaktywne. To z kolei wpływa na większe zaangażowanie w szkolenie.

Wzrost świadomości w zakresie jakości

Oferując pracownikom szkolenie, zwiększamy ich świadomość w zakresie jakości. Dzięki temu pracownik rozumie, jaki jest jego wpływ na jakość, jaka jest jego rola w systemie zarządzania jakością. Podniesienie poziomu wykonywanej pracy to również zwiększenie jakości produkowanego wyrobu. Pracownik pewny swoich umiejętności, chętniej wykorzysta zdobytą wiedzę i doświadczenie w pracy.

Świadomość konsekwencji niespełniania wymagań

Dzięki szkoleniu pracownicy stają się świadomi konsekwencji, jakie wynikają z tego, że wymagania nie są spełnione. W szczególności, jaki wpływ ma to na cele stawiane w organizacji. Niespełnianie wymagań ma duże znaczenie dla kształtowania się poziomu zagrożeń. Świadomość konsekwencji niespełnienia wymagań wpływa na to, że pracownicy zaczynają czuć większą odpowiedzialność za jakość.

Wielu uczestników szkolenia — te same informacje

Szkolenie w formie prezentacji multimedialnej ma pewną przewagę nad tradycyjnym. Pozwala na to, by każdy z pracowników, bez względu na, to kiedy będzie realizował program kursu, miał dostęp do dokładnie tych samych treści i materiałów szkoleniowych. Dzięki temu każdy z pracowników przyswoi dokładnie te same informacje.

Spersonalizowane treści w e-szkoleniu jakościowym

Kurs e-learningowy może być dostosowany do Twoich wymagań i zawierać politykę jakościową firmy, w której będzie realizowany. Dzięki temu, że szkolenie może być zmodyfikowane, pracownicy przyswajają wiedzę na przykładach z życia organizacji. To wpływa na lepsze utrwalenie sobie informacji ze szkolenia. Weźmy też pod uwagę, pracownik, który zna i akceptuje politykę jakości firmy oraz utożsamia się z nią, przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji i realizacji celów jakościowych. Jest to istotne dla organizacji, ponieważ stanowi czynnik integrujący pracowników oraz sprawia, że pracownik dostrzega swoją rolę w osiąganiu celów jakościowych firmy.

Pozamaterialna motywacja dla pracowników

Nie jest już tajemnicą, jak ważne jest docenianie zespołu. Szkolenia są jednym ze sposobów na pozamaterialne docenianie pracownika. Ponadto poprzez szkolenia pokazujemy pracownikom, że zależy nam na ich rozwoju. Takie działanie motywuje pracowników. Zwiększa się efektywność zespołu oraz jego przywiązanie do firmy.

Szkolenie z podstaw jakości przynosi korzyści nie tylko pracownikom, ale i całej firmie. Jeżeli takie szkolenie mogłoby przydać się również pracownikom Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Nasz ekspert chętnie opowie Ci o tym, jak wdrożenie szkolenia może pomóc Twojej firmie i jakie efekty możesz osiągnąć.

Dowiedz się więcej na temat naszego szkolenia e-learningowego z podstaw jakości

    Chcesz o coś zapytać?