Fundusze Unijne

Aspekty prawne jako kryterium do prowadzenia audytów systemów zarządzania wg norm ISO 14001, 45001 i 50001

ID 3236

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje podstawowe aspekty prawne, które podlegają ocenie przez auditora podczas auditu trzeciej strony, dotyczące systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015, BHP wg normy ISO 45001:2018 i energią wg normy ISO 50001:2018.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie, funkcjonowanie i audytowanie systemów zarządzania BHP, środowiska i energii zgodnie z wymaganiami norm ISO 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018.
Celem szkolenia jest omówienie podstawowych wymagań prawnych, zgodność z którymi należy zapewnić podczas wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania, jak również na które należy zwrócić uwagę podczas przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Zawartość

 • Podstawowe zagadnienia prawne w zakresie zarządzania bhp.
 • Podstawowe zagadnienia prawne w zakresie zarządzania środowiskowego.
 • Podstawowe zagadnienia prawne w zakresie zarządzania energią.
 • Zagadnienia prawne. Budynki, maszyny, substancje i mieszaniny chemiczne.
 • Znaczenie oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.
 • Case study.
 • Najczęściej stwierdzane niezgodności w trakcie audytów trzeciej strony.
 • Warsztaty praktyczne oparte na wykrytych niezgodnościach podczas auditu.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu wymagań norm ISO 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 lub udział w szkoleniach „Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001:2015” (ID 3003), „Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 45001” (ID 3005), „Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001:2018” (ID 3006).

Egzamin/test

Po zakończonym szkoleniu przewidziany jest test pisemny dla uczestników, weryfikujący nabytą wiedzę.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

Właściwa interpretacja aspektów prawnych zawartych w normach ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 50001 w odniesieniu do własnej organizacji.

Uzyskanie praktycznej wiedzy oraz wskazówek.

Literatura

 • wymagania prawne
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 50001:2018
 • ISO 19011:2018

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

  Zapytaj o szczegóły

  Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

  Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

  Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?