Opłata roczna BDO – do kiedy należy ją uiścić?

Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami? Sprawdź, ile wynosi opłata roczna BDO, w jakim terminie trzeba ją uiścić oraz co może Ci grozić w przypadku braku opłaty.

Kto jest zobowiązany do zapłaty?

Podmioty, które zostały zarejestrowane w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), zajmujące się działalnością opisaną w art. 57 Ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami), tj.:

 • wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzające baterie lub akumulatory,
 • wprowadzające pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzające na terytorium kraju opony,
 • wprowadzające na terytorium kraju oleje smarowe

są zobowiązane do uiszczenia opłaty rocznej. Opłatę zgodnie z ww. ustawą (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami) należy uiścić do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata roczna BDO - do kiedy trzeba zapłacić?
BDO – opłatę roczną należy uiszczać do końca lutego każdego roku

Ile wynosi opłata roczna BDO?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej określa wysokość stawki opłaty z wyszczególnieniem należności pobieranej od mikroprzedsiębiorców i pozostałych przedsiębiorców:

 •  100 zł – dla mikroprzedsiębiorców *,
 •  300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców.

*Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

Opłacie rocznej nie podlegają:

 • wytwórcy odpadów (Dział XII),
 • transportujący odpady (Dział VII),
 • sprzedawcy odpadów (Dział VIII),
 • pośrednik w obrocie odpadami (Dział IX)

jeśli wniosek rejestrowy dotyczy tylko działalności wskazanej w niniejszym dziale.

W poniższej tabeli znajdują się szczegółowe informacje dotyczące odrębnych rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego z podziałem na województwa.

🔗Pobierz wykaz kont dot. opłaty rocznej BDO

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
SQDA Gruźlica objawy, zapobieganie

Gruźlica – choroba ciągle groźna

Pomimo rozwoju medycyny, gruźlica to choroba ciągle groźna. Podatni na zachorowania są przy tym nie tylko ludzie, ale również zwierzęta. Dawniej zarażenie mogło zostać spowodowane piciem mleka od chorych krów.

Czytaj więcej »
Praca zdalna wady i zalety

Praca zdalna – wady i zalety

Pandemia koronawirusa spowodowała tymczasowe zamknięcie wielu miejsc pracy i zmianę trybu pracy na zdalną. Była to niezwykle istotna zmiana, a zarazem nowe wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W

Czytaj więcej »