Bezpieczeństwo pracy - ocena ryzyka

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy w budowaniu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie, propagując zdrowy i bezpieczny system pracy. Pełnimy obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy naszych najlepszych specjalistów ds. bhp, specjalistów ppoż., ratowników medycznych, inżynierów, psychologów i prawników. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie tylko dopełni wszelkich wymogów prawnych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanie się świadomym wyborem pracowników.  

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego to obowiązek każdego pracodawcy. Jest niezwykle ważna nie tylko ze względu na samo bezpieczeństwo pracy, ale także przekłada się na jakość świadczonych usług.

Dlatego warto opracowanie oceny ryzyka powierzyć doświadczonym specjalistom, którzy wykonają zlecone zadania wnikliwie i starannie. Niezależnie od tego, czy jesteś małą, średnią czy dużą firmą, zagwarantujemy Ci dedykowanych ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie.

Co daje ocena ryzyka zawodowego?

 • Identyfikujemy zagrożenia występujące w Twoim środowisku pracy.
 • Zwiększamy świadomość pracowników na temat zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Umiejętnie zarządzamy poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy.
 • Dostosowujemy środki ochrony pracowników do występujących zagrożeń.
 • Uświadamiamy pracowników, dlaczego warto stosować środki ochrony.
 • Poprawiamy ogólny stan bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
 • Spełniamy wymagania formalno-prawne.

Jak powinna przebiegać ocena ryzyka zawodowego?

 • Zebranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
 • Identyfikacja zagrożeń oraz określenie zagrożeń dla każdego stanowiska pracy
 • Oszacowanie ryzyka
 • Określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe
 • Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego

Poprawnie przygotowana ocena ryzyka zawodowego powinna być przede wszystkim prosta i przejrzysta, a przy tym prowadzić do jak najlepszej identyfikacji ryzyka, zdefiniowania wiążących się z nim zagrożeń oraz skutków. Aby taka ocena była jak najbardziej efektywna, koniecznie musi odnosić się do faktycznych warunków znajdujących się na zakładzie pracy.