Fundusze Unijne

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

W połowie kwietnia wystartowała nowa kampania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, której głównym celem jest promowanie zrównoważonego życia zawodowego. Grupa B·A·D Team Prevent została oficjalnym partnerem tej kampanii.

Praca, niezależnie od wieku, powinna być źródłem satysfakcji, przynoszącej korzyści dla zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego pracowników. Efektem działań promujących zrównoważone zarządzanie wiekiem w pracy są zdrowsi i bardziej zmotywowani pracownicy, mniejsza rotacja personelu i niższy poziom absencji oraz większa wydajność firmy.

    Chcesz o coś zapytać?