Fundusze Unijne

Case study: Komunikacja w firmie — co na nią wpływa i jak o nią zadbać?

Brak odporności psychicznej i umiejętności radzenia sobie ze stresem u pracowników może sprawić, że znacznie ucierpi komunikacja w firmie. To z kolei rzutuje na atmosferę w zespole, prowadzi do napięć i w rezultacie przekłada się na działanie zakładu, a nawet kontakty z klientami. Jeżeli dostrzegamy takie problemy w naszym zespole, szybka reakcja, odpowiednie szkolenia i warsztaty pomogą nam w poprawie komunikacji w zespole. Przekonał się o tym nasz Klient.

Jak usprawnić komunikację wewnętrzną, czyli z czym zmagał się Klient?

Klient posiadający swoje stacje paliwowe i serwisy samochodowe rozproszone w całej Polsce zauważył, że pracownicy mają duże problemy z komunikacją w zespole. Wynikało to między innymi ze stresu i braku dostatecznej odporności psychicznej oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Powodowało to nie tylko pogorszenie się relacji w firmie, ale również spadek jakości obsługi klientów.

Wraz z pojawieniem się epidemii i koniecznością dostosowania się do nowych zasad i przepisów sanitarnych, w trosce o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i osób odwiedzających punkty usługowe, Klient chciał również zapewnić swojej firmie odpowiednie materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki COVID-19.

Nasz cel: droga do efektywnej komunikacji w firmie Klienta

Po zapoznaniu się z głównymi wyzwaniami w firmie Klienta i jego oczekiwaniami postanowiliśmy zaplanować działania, które miałyby na celu przede wszystkim:

  • zwiększenie odporności psychicznej pracowników,
  • edukacja pracowników w zakresie radzenia sobie ze stresem,
  • poprawienie komunikacji w firmie,
  • zwiększenie umiejętności pracowników w obszarze obsługi klienta,
  • wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa epidemiologicznego zarówno u pracowników firmy, jak i u klientów stacji i serwisów samochodowych.
SQDA komunikacja w firmie i bezpieczeństwo epidemiologiczne
Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa epidemiologicznego w firmie Klienta

Jakie działania prowadziliśmy, by polepszyć system komunikacji wewnętrznej?

Na początku ustaliliśmy, jakimi kanałami komunikacyjnymi będziemy przekazywać pracownikom firmy Klienta przygotowane dla nich treści merytoryczne. Skonsultowaliśmy także z Klientem zawartość materiałów edukacyjnych. Wspólnie uzgodniliśmy, iż najlepszą formą dotarcia będą infografiki, plakaty i inne materiały dla pracowników, edukujące ich w kwestii:

Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne na stacjach paliwowych i w serwisach samochodowych postanowiliśmy przygotować infografiki skierowane zarówno do pracowników, jak i klientów firmy. W każdym z punktów obsługowych Klienta pojawiły się plakaty informujące o tym, jakich zasad przestrzegać w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, a także instrukcje poprawnego mycia i odkażania rąk, noszenia maski i rękawiczek ochronnych.

Po opracowaniu treści i grafik, materiały dla pracowników zostały przekazane Klientowi do ostatecznego zaakceptowania. Później natomiast zostały udostępnione firmie w wersji elektronicznej.

Komunikacja w firmie i wzrost odporności psychicznej — efekty współpracy

Działania, jakie podjęliśmy w firmie Klienta, niedługo po ich wprowadzeniu zaczęły przynosić pozytywne efekty. Dzięki materiałom informacyjnym, które pojawiły się na terenie placówek firmy, zarówno pracownicy, jak i klienci zaczęli zwracać większą uwagę na przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Kolejnym z zauważalnych rezultatów działań w firmie Klienta była poprawa warunków pracy poprzez zwiększenie świadomości w zakresie sposobów walki ze stresem. Pracownicy, zyskując większą odporność psychiczną, nauczyli się, w jaki sposób zminimalizować negatywne skutki stresu. To pomogło im nie tylko zachować spokój w trudnych sytuacjach, ale również poprawić komunikację wewnętrzną.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami wypłynęła także na poprawę jakości obsługi klienta, co wpływa na pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz.

Trudności w pracy i w życiu prywatnym i codzienny stres negatywnie odbijają się na naszych relacjach z innymi. Dotyczy to również tego, jak kształtują się relacje w pracy. Napięcie powoduje pogorszenie się komunikacji. Jeżeli dostrzegasz takie problemy także w swoim zespole i chciałbyś podjąć działania zmierzające do poprawy relacji w firmie, skontaktuj się z nami. Po rozmowie z naszym ekspertem i przeprowadzeniu dokładnej analizy, przedstawimy Ci, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twoim zakładzie pracy.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn