Fundusze Unijne

Case study: Różowy Październik, czyli profilaktyka raka piersi w SQD Alliance

Statystyki zachorowań na nowotwory wskazują na to, że najczęściej wykrywanym nowotworem u kobiet jest rak piersi. Ponadto ogólnie znany jest fakt, że im wcześniej nowotwór zostanie wykryty, tym większe szanse na wyleczenie. Znając te statystyki i wiedząc, jak istotna jest profilaktyka raka piersi, postanowiliśmy zorganizować w firmie akcję, która zachęci kobiety do regularnych badań. Objęliśmy nią również nasze klientki. Jakie efekty uzyskaliśmy?

Akcja uświadamiająca dla pracownic i klientek – od czego zaczęliśmy?

Jako SQD Alliance przykładamy dużą wagę do tego, by nie tylko propagować zachowania prozdrowotne u klientów, z którymi współpracujemy, ale też przede wszystkim wśród naszych pracowników, zatrudnionych w siedzibach firmy w całym kraju. Prócz zapewniania im dostępu do opieki medycznej, staramy się dbać o ich świadomość w zakresie profilaktyki chorób oraz zdrowego stylu życia.

Samobadanie piersi - materiały edukacyjne SQDA
Postanowiliśmy zadbać o rzetelną wiedzę wśród pracownic i klientek

Biorąc pod uwagę rosnące statystyki zachorowań i zgonów w wyniku chorób nowotworowych, postanowiliśmy skupić się szczególnie na temacie nowotworów. Jako, że sporą część pracowników SQD Alliance stanowią kobiety, pierwszą z akcji mających na celu poszerzenie świadomości z zakresu profilaktyki poświęciliśmy najczęściej występującemu wśród kobiet nowotworowi – rakowi piersi. Akcją objęto również klientki naszej firmy.

Czego oczekiwaliśmy po akcji Różowy Październik?

Organizując akcję Różowy Październik wśród naszych pracownic oraz klientek, chcieliśmy przyczynić się do wzrostu świadomości w temacie profilaktyki raka piersi. Naszym celem było również przypomnienie o tym, by badać się regularnie, oraz jakie badania warto wykonywać. Szczególny nacisk chcieliśmy położyć na przedstawienie tego, jak wczesne wykrycie nowotworu wpływa na jego późniejsze leczenie.

Zależało nam na tym, by pracownice i klientki zyskały rzetelną wiedzę z pewnego źródła, dlatego o pomoc poprosiliśmy specjalistów w dziedzinie profilaktyki nowotworów.

Profilaktyka raka piersi - nowotwór piersi
Profilaktyka raka piersi w Twojej firmie

Profilaktyka raka piersi – jakie podjęliśmy działania?

Chcąc przyczynić się do wzrostu świadomości w temacie profilaktyki raka piersi u pracownic i klientek, postanowiliśmy szczególny nacisk położyć na wiedzę o tym, jakie badania i jak często powinny być wykonywane. W tym celu przygotowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące badań pomocnych we wczesnym wykryciu nowotworu:

  • usg piersi,
  • mammografi,
  • samobadania piersi.

Prócz informacji o tym, w jaki sposób robi się takie badanie i jak często warto każde z nich wykonywać, szczególnie zaznaczyliśmy, dlaczego tak istotne jest, by badań nie przekładać i nie pomijać. W tym celu zamieszczono informację dotyczącą wczesnego wykrywania nowotworu piersi oraz konsekwencji płynących ze zbyt późnej diagnostyki.

Wśród materiałów edukacyjnych nie zabrakło również instrukcji samobadania piersi. Pracownicom firmy udostępniono informacje na temat prawidłowego przeprowadzania samobadania, wskazujące także na to, na co szczególnie warto zwrócić uwagę podczas badania i kiedy warto udać się do lekarza.

Chcieliśmy ponadto ofiarować klientkom i pracownicom gadżet, który będzie stale przypominał im o naszej akcji a tym samym o konieczności regularnego badania się samodzielnie i u specjalisty. Podczas akcji Różowy Październik postanowiliśmy zarówno naszym pracownicom, jak i klientkom, rozdać gadżety w postaci różowych szminek.

Dowiedz się więcej na temat samobadania piersi

Czy akcja przyniosła spodziewany efekt?

Każda z pracownic naszej firmy została, wskutek akcji Różowy Październik, uświadomiona w temacie profilaktyki nowotworu piersi. Informacje o tym, jak często powinny być wykonywane badania w kierunku raka piersi zostały, wraz z gadżetami, rozesłane również do klientek. Wpłynęło to na zwiększenie świadomości w zakresie czynników wpływających na rozwój choroby, oraz konieczności wykonywania badań kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonej akcji udało nam się rozpropagować wśród pracownic i klientek konieczność regularnego wykonywania badań takich jak usg piersi oraz mammografia. Akcja uświadamiająca wpłynęła przede wszystkim na wzrost zainteresowania samobadaniem piersi oraz unikania czynników, mogących mieć wpływ na powstawanie nowotworów.

Profilaktyka raka piersi - Różowy Październik
Rozdaliśmy gadżety mające przypominać o regularnym wykonywaniu badań

Akcja spotkała się z tak wielkim zainteresowaniem ze strony pracownic oraz klientek, że zdecydowaliśmy się ją powtórzyć, choć w nieco innej odsłonie. Zachęcamy również firmy chcące podnieść świadomość z zakresu profilaktyki raka piersi wśród swoich pracownic do podobnych działań i skorzystania w tym celu z pomocy specjalistów SQD Alliance.

[contact-form-7 id=”34545″ title=”Formularz – dla podstron”]

    Chcesz o coś zapytać?