Fundusze Unijne

Jak zacząć wdrażać wellbeing pracowników w miejscu pracy?

Wellbeing pracowników dla wielu firm staje się obowiązującym trendem, gdyż przynosi zauważalne korzyści w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Niektórzy pracodawcy są jednak dopiero na początku budowania kultury zdrowia. Na tym etapie pojawiają się dylematy od czego najlepiej zacząć, chcąc propagować zdrowie wśród pracowników, czym jest wellbeing i które działania będą najbardziej odpowiednie dla firmy. Przypadkowy wybór działań i brak opracowanej strategii wellbeingowej niesie ryzyko braku oczekiwanych rezultatów, w zakresie zwiększenia świadomości zdrowotnej w organizacji. Od czego zatem warto zacząć działania wspierające budowanie dobrostanu pracowników

Od czego zależy dobrostan pracowników? Jak wpływa na zaangażowanie pracowników firmy? 

Wellbeing oznacza poczucie dobrostanu i równowagi w każdym obszarze życia człowieka. Zatem dobrostan i poczucie zadowolenia pracowników będzie zależało od jakości:  

 • środowiska zawodowego, 
 • środowiska rodzinnego i prywatnego,  
 • relacji interpersonalnych, 
 • stanu fizycznego i psychicznego. 

Dlaczego zdrowie psychiczne i fizyczne pracownika jest ważne dla firmy? Czy dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną pracowników organizacji jest potrzebne? Jak najbardziej, ponieważ to, jak pracownik czuje się na co dzień, będzie rzutować m.in. na: 

 • jego samopoczucie, 
 • to, w jaki sposób zwraca się do osób ze swojego otoczenia, czy utrzymuje dobre relacje (w zakresie życia prywatnego i zawodowego), 
 • sposób, w jaki buduje relacje interpersonalne, 
 • sposób, w jaki wykonuje swoją pracę, codzienne obowiązki, zarówno te w pracy jak i poza nią, efektywność pracy pracownika, 
 • poziom motywacji do pracy (np. to czy pracownik ma poczucie sensu wykonywanej pracy) ale i innych czynności, np. tych, które kształtują prozdrowotny styl życia, 
 • efektywność i jakość wykonywanych czynności, odpowiednia organizacja pracy. 

Wellbeing pracowników – jak scharakteryzować grupę docelową pracowników danej organizacji? 

Zrozumienie wielowymiarowego znaczenia i charakteru wellbeingu jest kluczowe, jeżeli zależy nam na budowaniu przynoszącej efekt kultury zdrowia w swojej organizacji. Mając świadomość o czynnikach determinujących stan zdrowia człowieka otrzymujemy pierwszą informację o tym, po jakiego rodzaju działania warto sięgnąć, chcąc stosować w praktyce wellbeing. Ponadto, z uwagi na różnorodność pracowników, konieczne jest scharakteryzowanie grupy docelowej działań wellbeingowych – pracowników swojej firmy. Istotne będą tutaj takie cechy jak: 

 • wiek, przedział wiekowy pracowników,
 • aktualne zagrożenia zdrowotne, z którymi mierzą się pracownicy, zarówno w obszarze zdrowia fizycznego jak i psychicznego, 
 • płeć,  
 • określenie ryzyk zawodowych,  
 • określenie aktualnych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych,  
 • specyfika pracy (praca umysłowa, praca fizyczna). 

Wellbeing w pracy – jak wprowadzić działania, które wspierają zdrowie pracowników? 

Szczegółowa charakterystyka pozwala na dopasowanie działań, które wpiszą się w realne potrzeby. Tym samym strategia programów wellbeingowych stanie się rzetelnym narzędziem, które można zastosować w organizacji bez obaw, że są to działania przypadkowe. Eliminujemy również zagrożenie zastosowania działań nieadekwatnych do potrzeb. Przykładem działań przygotowanych dla dobrze scharakteryzowanej grupy pracowników mogą być: 

 • zorganizowanie badania USG piersi wśród kobiet do 40 roku życia, a badań mammograficznych wśród kobiet powyżej 40 roku życia, z uwagi na zróżnicowaną budowę tkanki piersi w każdej ze wskazanych grup wiekowych; 
 • organizacja regularnych konsultacji z fizjoterapeutą, ukierunkowanych na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe pracowników fizycznych. 

Projektując w firmie działania wellbeingowe, warto również przyjrzeć się aktualnym wskaźnikom absencji czy rotacji – są to rzetelne mierniki, z których można wywnioskować, co obecnie dzieje się wewnątrz organizacji i jednocześnie jakie działania profilaktyczne będą odpowiednie dla wspierania dobrostanu pracowników.  

SQDA wellbeing pracowników - zdrowie w firmie

Wskaźniki dotyczące całej firmowej produktywności i efektywności, czyli wyniki ekonomiczne organizacji, zwłaszcza w podsumowaniach rocznych mogą być wskazówką i obszarem do analizy środowiska pracy pracowników. Powszechnie bowiem wiadomo, że im większa rotacja w przedsiębiorstwie, opóźnienia w realizacji zadań, tym bardziej zwiększają się koszty, które pracodawca wydatkuje na zatrudnienie. Obniżeniu ulega również rynkowa renoma i wizerunek firmy, co niewątpliwie jest powiązane z obniżeniem wyników finansowych przedsiębiorstwa. 

Dobrą praktyką jest również zbadanie potrzeb pracowników – wówczas otrzymujemy zgodną z rzeczywistością informację o tym, które metody i działania zaowocują aprobatą wśród pracowników i wzniosą na wyższy poziom kulturę zdrowia. To narzędzie holistycznie pozwala budować system zarządzania zdrowiem w organizacji.  

Dlatego w zarządzaniu poczuciem dobrostanu pracowników i wprowadzaniu programów wellbeingowych liczy się wielostronne podejście. 

Jeżeli chcesz stworzyć przyjazne miejsce pracy, zadbać o dobre samopoczucie pracowników swojej firmy i wprowadzić działania wellbeingowe, ale masz wątpliwości, co najlepiej sprawdzi się wśród Twoich pracowników, dowiedz się więcej, czytając nasz artykuł „Wellbeing w firmie – jakie działania warto podjąć?”, lub skontaktuj się z nami. Nasz specjalista pomoże Ci w dopasowaniu działań, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby organizacji – zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne pracowników

  Chcesz o coś zapytać?