Fundusze Unijne

Case study: System zarządzania zdrowiem i edukacja zdrowotna w firmie

Nie od dziś wiadomo, że zdrowie pracowników jest zyskiem firmy. Inwestycja w działania edukacyjne i prozdrowotne skutkuje bowiem większą świadomością na temat zdrowia wśród pracowników. We wprowadzaniu działań prozdrowotnych pomocne jest opracowanie strategii. System zarządzania zdrowiem nie tylko pomoże zdiagnozować problemy, z jakimi zmaga się zespół i określić zagrożenia, ale także zaplanować najbardziej adekwatne działania, w konsekwencji wpływając dodatnio na finanse całego przedsiębiorstwa. Jak wyglądało opracowanie takiego systemu u naszego Klienta?

Kim był nasz Klient i jakie działania w zakresie zdrowia pracowników chciał wdrożyć?

Naszym Klientem została firma z branży paliwowej, zatrudniająca w swoich szeregach ok. 50 pracowników. Pomimo niewielkiej liczby pracowników i niskiej rotacji w zespole, kadra kierownicza zmagała się jednak z rosnącą ilością konfliktów pomiędzy zatrudnionymi. Relacje w zespole były zdecydowanie destruktywne. Należało wobec tego jak najszybciej podjąć działania, dzięki którym udałoby się poprawić relacje między pracownikami, wpłynąć na lepszą komunikację w firmie oraz zintegrować zespół.

Klientowi zależało przede wszystkim na działaniach związanych ze zdrowiem pracowników, na edukacji zdrowotnej. Okazjonalnie podejmował on już wcześniej działania w zakresie promocji zdrowia w firmie, edukacji zdrowotnej dla pracowników, a także organizował badania profilaktyczne dla zespołu. Zwracając się do nas, planował pogłębienie tych działań i wypracowanie strategii zarządzania zdrowiem w firmie.

Jednym z celów Klienta była także poprawa jego wizerunku jako pracodawcy i dopasowanie firmy do obecnych standardów na rynku pracy.

Nasz cel: odpowiednio opracowany system zarządzania zdrowiem w firmie Klienta

Po tym, jak podczas rozmów szczegółowo zapoznaliśmy się z sytuacją w firmie Klienta, przygotowaliśmy plan działania. Zaproponowaliśmy wdrożenie systemu zarządzania zdrowiem, który oparty byłby na rzeczywistych potrzebach pracowników. Chcieliśmy także opracować długofalowy plan działań w zakresie zdrowia pracowników, który obejmowałby okres najbliższych 3-4 lat.

Zaplanowane przez nas działania miały opierać się nie tylko na strategii dotyczącej zdrowia, ale również edukacji zdrowotnej na wybrane przez Klienta tematy oraz promocji zdrowia. Wdrożone działania miały także poprawić komunikację w firmie oraz wpłynąć na integrację zespołu Klienta.

SQDA system zarządzania zdrowiem w firmie
Zarządzanie zdrowiem w organizacji

System zarządzania zdrowiem — jakie działania wprowadziliśmy?

Początkowo skupiliśmy się na przygotowaniu odpowiedniej komunikacji wewnętrznej z pracownikami firmy Klienta w zakresie prowadzonych działań i analiz oraz podsumowania projektu i wypracowanej strategii zarządzania zdrowiem. Kadra kierownicza firmy była także na bieżąco informowana o wnioskach, jakie zebraliśmy na każdym etapie działań. Następnie skupiliśmy na:

  • analizie zdrowotnej,
  • edukacji zdrowotnej pracowników.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników — szczegółowa analiza zdrowotna

Przeprowadzając analizę zdrowotną, wykonaliśmy badania potrzeb pracowników z wykorzystaniem badania zdolności do pracy (WAI) wśród 50% załogi firmy na wszystkich szczeblach organizacji. Z wszystkich przeprowadzonych badań i analiz przygotowaliśmy raporty, które na bieżąco były omawiane z zespołem ds. zdrowia w zakładzie pracy Klienta. Raporty ukazywały również to, jak efektywne były konkretne, wprowadzane przez nas działania w firmie.

Na podstawie przeprowadzonych badań i sporządzonej analizy, mogliśmy finalnie opracować dla Klienta holistyczną, długofalową strategię zarządzania zdrowiem w firmie. Uwzględniała ona mierniki efektywności podejmowanych działań w zakresie zdrowia pracowników.

Edukacja zdrowotna w miejscu pracy

Chcąc zadbać o edukację na temat zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników, przygotowaliśmy comiesięczne materiały edukacyjne. Pracownicy cyklicznie otrzymywali dostęp do treści o charakterze edukacyjnym, na które składały się artykuły, infografiki lub webinary, w zależności od poruszanego tematu. Każda z osób miała możliwość zapoznania się z materiałami w dowolnym, wybranym przez siebie czasie.

Przygotowane przez nas materiały, oprócz edukowania pracowników w zakresie zdrowia, miały za zadanie edukację w zakresie komunikacji w zespole. Podjęliśmy również działania na rzecz integracji pracowników, poprzez wspólne szkolenia.

Nasze efekty: zaplanowanie długotrwałych działań prozdrowotnych

Na pierwsze efekty podjętych działań nie musieliśmy długo czekać. Pracownicy chętnie korzystali z materiałów edukacyjnych. Po niedługim czasie Klient zauważył w swoim zespole wzrost zaangażowania i motywacji u pracowników. Z każdym miesiącem zespół stawał się także bardziej zintegrowany. Klient wprowadził w swojej firmie zmiany organizacyjne, które także miały realny wpływ na zmniejszenie się ryzyka psychospołecznego, ograniczyły stres u pracowników i dodatnie wpłynęły na atmosferę w miejscu pracy. Poprawił się również wizerunek Klienta w opiniach pracowników.

Dzięki dobrze zaplanowanej strategii zarządzania zdrowiem, Klient zanotował oszczędność wydatków ponoszonych na działania związane z budowaniem potencjału zdrowotnego pracowników na poziomie aż 30-40% pierwotnie zakładanego budżetu.

Dobrze zaplanowany system zarządzania zdrowiem w firmie to nie tylko możliwość realnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników, ale także zdiagnozowanie problemów, z jakimi zmaga się zespół, a także oszczędność dla firmy. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twoim miejscu pracy, skontaktuj się z nami. Nasz ekspert przedstawi Ci, jak umiejętnie zaplanowana, długofalowa strategia zarządzania zdrowiem może wpłynąć na zdrowie pracowników, zapobieganie problemom zdrowotnym oraz na budżet firmy.

    Chcesz o coś zapytać?