Fundusze Unijne

Ciekawostki i nowości 3

Pakiet promocyjny usług ochrony środowiska
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom Firma Team Prevent Poland opracowała promocyjny pakiet środowiskowy, który pozwoli określić, czy Państwa zakład spełnia obligatoryjne wymogi prawa ochrony środowiska oraz zaproponuje najlepsze rozwiązania dla ewentualnych niedociągnięć.

Promocyjny pakiet środowiskowy polega na przeprowadzeniu wewnętrznego audytu środowiskowego zakładu pod kątem spełniania wszelkich wymogów prawnych obowiązujących
w Polsce i Unii Europejskiej, w odniesieniu do profilu działalności firmy. W oparciu o przeprowadzony audyt specjaliści Team Prevent Poland sporządzą szczegółowy raport, zawierający opis stanu aktualnego na dzień prowadzenia  audytu, ocenę zgodności wymagań  (spełnia/niespełna) oraz propozycję działań korygujących. Poza tym w ramach tego pakietu promocyjnego zostanie przekazany Państwu wykaz aktualnych aktów prawnych,  mających odniesienie do działalności Firmy, wraz z komentarzem.

Po zakończonym audycie i przekazaniu raportu z audytu oferujemy dodatkowo w ramach pakietu promocyjnego miesięczny okres mailowych i telefonicznych konsultacji ze specjalistą ds. ochrony środowiska prowadzącym audyt.

Oferowany audyt środowiskowy przeprowadzony zostanie z podziałem na poszczególne zagadnienia ochrony środowiska, takie jak: emisja do powietrza, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, hałas, odpady, opakowania, gospodarka wodno – ściekowa, środowisko gruntowo – wodne, substancje kontrolowane. Przeprowadzenie audytu w oparciu o wnikliwe przeanalizowanie poszczególnych zagadnień ochrony środowiska, pozwoli określić stopień przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska oraz ewentualnie grożące konsekwencje za jego brak.

Skontaktuj się z nami

Zamów już dziś bezpłatny materiał informacyjny

Szkolenie z zakresu ochrony środowiskowa na platformie e-learningowej
Z myślą o Państwa potrzebach firma Team Prevent jest w trakcie przygotowania szkolenia z zakresu ochrony środowiska
w przedsiębiorstwie w formie e-learningu. Szkolenie E-learning jest to nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych.
W erze informacji szkolenia i kursy e-learningowe są bardzo popularnym i skutecznym narzędziem kształcenia pracowników,
a przez to podnoszenia efektywności funkcjonowania odpowiednich działów organizacji i przedsiębiorstw.

Szkolenie będzie podzielone na moduły, które będą dotyczyły poszczególnych działów ochrony środowiska, z których dowiedzą się Państwo jakimi obowiązkami, zgodnie z naszym prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska są Państwo jako korzystający ze środowiska obwarowani.

Już niedługo na naszej stronie dostępne będzie demo szkolenia
z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją DEMO i do skorzystania ze szkolenia.
WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ = ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ = CZYSTE ŚRODOWISKO.

Skontaktuj się z nami

Bieżąca aktualizacja aktów prawnych
"Nieznajomość prawa szkodzi" – wszyscy wiemy jak istotne jest podążanie za zmianami prawnymi w zakresie ochrony środowiska
i jak srogie konsekwencje niesie ze sobą niestosowanie się do tych zmian. Śledzenie szybko postępujących zmian prawnych
w zakresie ochrony środowiska i dostosowywanie ich do profilu działalności zakładu może nastręczać różnego rodzaju problemy, biorąc pod uwagę natłok innych obowiązków związanych
z funkcjonowaniem zakładu.

Aby wspomóc Państwa w tym zakresie i odciążyć od nastręczających problemów, obowiązków związanych
z śledzeniem bieżących zmian w prawie, jesteśmy w trakcie opracowywania programu, dzięki któremu systematycznie będą Państwo mieli dostępną informację o zmianach jakie nastąpiły
w prawodawstwie, obowiązkach jakie są z daną zmianą związane oraz ewentualnych konsekwencjach niedostosowania się do powyższych zmian.

Informacja o aktualizacji aktów prawnych  zamieszczona na portalu dostosowana będzie ściśle do profilu działalności zakładu z podziałem na poszczególne działy ochrony środowiska (gospodarka odpadami, emisja do powietrza, emisja do środowiska wodno-gruntowego), będą więc Państwo otrzymywali informacje o zmianie prawnej, która bezpośrednio dotyczy profilu działalności Państwa zakładu wraz z zakresem z informacją jakiego rodzaju działania są zobowiązani Państwo podjąć
w związku z daną zmianą prawną.  
JUŻ NIEDŁUGO – SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY!

Skontaktuj się z nami
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn