Fundusze Unijne

Maszyny przemysłowe w zakładzie pracy — niezbędne kroki po zakupie

Maszyny przemysłowe do Twojego zakładu pracy zostały wybrane przy uwzględnieniu wszystkich najważniejszych aspektów? Masz pewność, że dokonałeś najlepszego wyboru i teraz już wszystko pójdzie dobrze? Świadomy i zaplanowany wybór maszyn przemysłowych to jeszcze nie wszystko. Wiele zależy również od kolejnego etapu, a więc przyjęcia i sprawdzenia dostawy w zakładzie pracy, montażu w docelowym miejscu a także kontroli maszyny. Na co zwrócić uwagę przy przyjęciu maszyny w zakładzie pracy?

Zakup maszyny przemysłowej — przyjęcie dostawy w zakładzie

Pierwszym etapem po zakupie nowej maszyny jest przyjęcie dostawy w zakładzie pracy. Analogicznie, tak jak w prywatnym życiu, przy dostawie paczki przez kuriera weryfikujemy stan opakowania. W tym przypadku mogą być to skrzynie a nawet kontenery. Przed otwarciem kontenera warto zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na uszkodzenia mechaniczne. Daje nam to wyraźny znak, że coś niepożądanego mogło stać się z naszym ładunkiem. Pamiętajmy, że aby powstały uszkodzenia maszyny, niekonieczne musi dojść do poważnych uszkodzeń „opakowania”. Wystarczy, że do wnętrza dostanie się wilgoć albo, co trudniejsze do wykrycia przed otwarciem opakowania, ładunek mógł się przewrócić, zostać poddany wstrząsom lub też mógł być transportowany w pozycji niezalecanej przez producenta maszyn przemysłowych.

Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami wynikającymi z powyższego konieczne będzie ustalenie z dostawcą konkretnych warunków. Np. aby na ładunku zostały umieszczone czujniki/wskaźniki przechyłu ładunku. Podobne czujniki wykrywają również wstrząsy przekraczające konkretne wartości. Najczęściej takie rozwiązania stosuje się na kontenerach w transporcie morskim.

Nieprawidłowości w przypadku dostawy maszyny przemysłowej — gdzie się zgłosić?

Gdy ładunek zostanie już przez nas dokładnie skontrolowany pod kątem nieprawidłowości związanych z transportem i takie nieprawidłowości się pojawią, najlepiej wstrzymać się z otwarciem kontenera i skontaktować się ze sprzedawcą. Dalsze działania mogą się wiązać z koniecznością otwarcia kontenera przy udziale przedstawiciela sprzedawcy lub sporządzeniem protokołu wraz z dokumentacją zdjęciową. Pamiętajmy, że zawartość kontenera może mieć ogromną wartość, nie tylko finansową, ale także kluczową jak chodzi o terminowość uruchomienia całej linii technologicznej. Niedbałość na tym etapie może spowodować przesunięcie winy z dostawcy na odbiorcę.

Jeżeli w czasie kontroli dostawy nie odnotujemy żadnych nieprawidłowości, kolejnym etapem będzie weryfikacja czy dostarczony ładunek – urządzenie przemysłowe – jest zgodny z zamówieniem. Ewentualne braki powinny być od razu zgłoszone dostawcy. W ten sposób szybciej uzyskamy brakujące elementy lub wymianę towaru.

Miejsce docelowe w zakładzie przemysłowym maszyny — odpowiednie ustawienie urządzenia

W zależności od gabarytów maszyny, konieczne będzie jej dostarczenie w miejsce docelowe na hali produkcyjnej i złożenie zgodnie z wytycznymi dokumentacji techniczno-ruchowej dołączonej do maszyny. Bywa, że w tym miejscu pojawiają się kolejne problemy związane z brakiem wystarczającego miejsca oraz niemożnością doprowadzenia niezbędnych mediów do prawidłowej pracy maszyny. Aby tego uniknąć, ważny jest przemyślany wybór maszyn przemysłowych do zakładu pracy. Więcej na temat tego, na co zwrócić uwagę przy zakupie maszyny znajduje się artykule pt. „Jak wybrać maszyny produkcyjne w sposób świadomy i zaplanowany?”.

Montaż i kalibracja maszyny produkcyjnej

Montaż maszyny w miejscu docelowym generuje problemy związane z koniecznością precyzyjnego ustawienia maszyny w wyznaczonym miejscu. Jeszcze przed dostawą maszyny powinniśmy zaopatrzyć się w sprzęt niezbędny do podnoszenia, transportu, składania elementów. Proces ten będzie opisany w dokumentacji dostarczonej od producenta wraz ze wskazaniem miejsc, w których należy zaczepić osprzęt do podnoszenia.

Docelowy montaż maszyny, zazwyczaj związany jest z koniecznością kalibracji maszyny. Można tutaj próbować własnych sił, o ile oczywiście mamy w tym zakresie kompetentnych pracowników. Ich wiedza i umiejętności są tutaj kluczowe, ponieważ niewłaściwa kalibracja może doprowadzić do uszkodzenia maszyny z winy użytkownika, co wiąże się z utratą gwarancji. Dobrą praktyką będzie ustalenie na etapie składania zamówienia, aby wykonanie pierwszego rozruchu i kalibracji maszyny zostało wykonane przez przedstawiciela ze strony sprzedawcy/producenta maszyn przemysłowych. Gwarantuje nam to pewność w maksymalizacji efektywnej pracy maszyny i odciąża nas z odpowiedzialności związanej z błędami, które mogą się na tym etapie pojawić. 

SQDA maszyny przemysłowe w zakładzie pracy - bezpieczeństwo
Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa maszyn dla Twojej firmy

Czy w przypadku maszyn produkcyjnych testy są niezbędne?

Jeżeli przeszliśmy już przez złożenie i kalibrację maszyny, pora na poddanie jej testom, które sprawdzą funkcjonalność maszyny przemysłowej, to czy jest sprawna w każdym aspekcie oraz czy wykonywany przez nią proces spełnia deklarowane założenia.

Po przetestowaniu nowi użytkownicy najczęściej kończą proces odbioru maszyny i oddają ją do użytku. To jednak duży błąd i niedopatrzenie. Maszyna powinna bowiem zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  przejść jeszcze kontrolę wstępną.

Kontrola wstępna nowej maszyny przemysłowej i oddanie do użytku

Pora na finalny etap pozwalający na przekazanie maszyny do użytku – kontrolę wstępną maszyny. Jeśli na wcześniejszych etapach wszystko wykonaliśmy zgodnie z powyższymi zaleceniami oraz sam zakup był przemyślany, to kontrola wstępna nie powinna wykryć żadnych poważnych nieprawidłowości i można bez przeszkód, bezpiecznie użytkować maszynę w zakładzie pracy. Niestety jest to etap często pomijany przez nowych użytkowników.

Pamiętajmy oczywiście o tym, że operatorzy maszyn przemysłowych powinni uzyskać odpowiednie przeszkolenie dotyczące konkretnego modelu. Często jest to opcja proponowana przez producenta. Więcej na temat kontroli przy odbiorze maszyny znajdziesz w artykule pt. „Odbiór maszyny – kluczowe aspekty pojawiające się przed oddaniem maszyny do użytkowania”.

Bez względu na to, czy zakup dotyczy nowej czy używanej maszyny, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę przy odbiorze urządzenia w zakładzie pracy i kontroli wstępnej. Pomoże to ustrzec się błędów, które bywają kosztowne i mogą mieć następstwa w postaci opóźnień w procesie produkcji. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie bezpieczeństwa maszyn, profesjonalnego doradztwa przy ich zakupie oraz odbiorze, skontaktuj się z nami. Nasz ekspert pomoże Ci w procesie wprowadzania nowej maszyny do zakładu pracy oraz dobraniu najlepszych rozwiązań dla Twojego zakładu pod kątem bezpieczeństwa pracy przy maszynach.

    Chcesz o coś zapytać?