Fundusze Unijne

Dbasz o bezpieczeństwo w firmie? Postaw na audyt ppoż.

Z pewnością jako pracodawcy zależy Ci na bezpieczeństwie pracowników. Dbasz o zalecenia epidemiologiczne, pilnujesz odpowiednich szkoleń z zakresu bhp i przestrzegasz norm. Czy jesteś jednak pewny, że budynek Twojej firmy jest odpowiednio zabezpieczony przed pożarem? Jest prosty sposób na to, by to sprawdzić i pozbyć się wątpliwości oraz zadbać o poziom bezpieczeństwa w firmie. Zdecyduj się na audyt ppoż. wykonany przez specjalistów.

Czy audyt ppoż. jest potrzebny?

To na pracodawcy, zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy, ciąży obowiązek zadbania o bezpieczeństwo pracowników. Również ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. wskazuje na odpowiedzialność pracodawcy jako korzystającego z budynku. Zgodnie z art. 3 „osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym, lub innym miejscowym zagrożeniem”. Art. 4 wskazuje za to, na czym polega ochrona przeciwpożarowa i jakich działań wymaga.

Ponadto ust. 1 pkt 4 tego artykułu wskazuje na jeden z najważniejszych obowiązków. Jest nim zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji dla wszystkich osób, które przebywają w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie.

Według obu ustaw to pracodawca jest osobą odpowiadającą za braki w zakresie ochrony przed pożarem w swojej firmie. Niedopilnowanie tych obowiązków jest zagrożone dotkliwymi karami. Bywa jednak, że zwyczajnie nie mamy czasu na odpowiednie zajęcie się tematem ochrony przeciwpożarowej, albo boimy się coś przeoczyć. W tej sytuacji najlepiej wybrać odpowiednią firmę, której zlecimy wykonanie audytu.

Właściwa ochrona przeciwpożarowa — co jest sprawdzane podczas audytu?

Dobrze przeprowadzony audyt pozwoli od razu wychwycić wszystkie nieprawidłowości w firmie, wskazać na słabsze strony ochrony przeciwpożarowej i uchybienia w zakresie przestrzegania zasad bhp związanych z ochroną ppoż. w zakładzie pracy.

W czasie audytu ppoż. budynku firmy zostają sprawdzone takie elementy ochrony przeciwpożarowej, jak:

  • sprzęt gaśniczy i systemy przeciwpożarowe — odpowiednia ilość gaśnic oraz sprawny system przeciwpożarowy,
  • drogi ewakuacyjne i pożarowe — właściwe, zgodne z normami oznaczenie dróg ewakuacyjnych, a także dróg pożarowych i bram wjazdowych na teren nieruchomości,
  • procedury na wypadek zagrożenia,
  • dokumentacja — sprawdzana jest jej zgodność z obowiązującymi przepisami,
  • szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu ppoż. – ważność szkoleń z ochrony przeciwpożarowej i wykonywanie ćwiczeń ewakuacyjnych,
  • oznakowanie i położenie budynku — w przypadku ochrony ppoż. istotne jest, w jakiej odległości od innych zabudowań znajduje się Twoja firma. Ważny jest również dostęp do zaopatrzenia w wodę w przypadku konieczności gaszenia ewentualnego pożaru.
Audyt ppoż. - jak postępować w razie pożaru?
Pobierz plakat informujący o tym, jak postępować w przypadku pożaru

Co zyskujesz, przeprowadzając u siebie audyt ppoż.?

Jeżeli audyt w Twojej firmie zostanie przeprowadzony przez solidną i godną zaufania firmę, masz szansę uniknąć niebezpieczeństwa. Nie tylko dowiesz się, w jakim stanie jest ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy, ale sprawisz, że po wyeliminowaniu nieprawidłowości poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie wzrośnie. Zadbasz tym samym o zdrowie i życie osób, które przebywają na co dzień w budynku.

Wśród korzyści, jakie niesie z sobą audyt, warto wymienić przede wszystkim pomoc najlepszych specjalistów. Z pewnością nie przeoczą niczego, co mogłoby w przyszłości zaważyć na bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Dopilnują oni, by dzięki dokładnemu sprawdzeniu wychwycić niedociągnięcia. Dostosowując pod ich okiem system ochrony przeciwpożarowej budynków firmowych, unikniesz kar za nieprzestrzeganie zasad bhp i ppoż.

Dbałość o odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej może Cię uchronić przed stratami materialnymi. Chodzi tu nie tylko o to, że podczas pożaru możesz stracić w płomieniach swój dobytek. Niedopełnienie obowiązków może skutkować tym, że ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania za straty powstałe w wyniku pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy — postaw na profesjonalną pomoc

O pomoc w wykonaniu audytu warto zwrócić się do specjalistów, którzy wesprą nas swoim doświadczeniem. Zlecając tak ważne zadanie doświadczonemu ekspertowi, masz pewność, że poziom ochrony przeciwpożarowej w Twojej firmie zostanie zbadany pod każdym kątem. Sprawdzona zostanie dokumentacja, szkolenia pracownicze, system przeciwpożarowy, środki gaśnicze, a także drogi ewakuacyjne.

Audyty ppoż. z powodzeniem przeprowadzają również pracownicy SQD Alliance. Dzięki naszemu wsparciu zadbasz o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników, a także zapobiegniesz stratom powstałym w wyniku pożaru. Ochrona przeciwpożarowa w Twojej firmie zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów. Skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

    Chcesz o coś zapytać?