Fundusze Unijne

Sprawozdanie środowiskowe – kogo obowiązuje i jak złożyć je poprawnie?

Dbasz o segregację odpadów w firmie, przekazujesz je uprawnionym odbiorcom i posiadasz certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001? Jednak czy jesteś świadomy wszystkich wymagań, jakie na przedsiębiorcę nakładają przepisy Prawa ochrony środowiska? Jednym z nich jest terminowo złożone sprawozdanie środowiskowe. Sprawdź, czy obowiązek składania któregoś z nich dotyczy również Twojej firmy, a także czy warto skorzystać w tej kwestii z pomocy specjalistów z zakresu ochrony środowiska.

Kto, zgodnie z Prawem ochrony środowiska, powinien sporządzić opłaty środowiskowe oraz raport KOBIZE?

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, organizacja podlega obowiązkowi wykonywania opłat za korzystanie ze środowiska oraz raportu KOBIZE, jeżeli prowadzona działalność powoduje wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji zorganizowanej i niezorganizowanej poprzez m.in.:

 • procesy technologiczne, takie jak np. spalanie, spawanie, malowanie, lakierowanie, klejenie, czyszczenie z wykorzystaniem  preparatów zawierających lotne związki organiczne (LZO), wędzenie, obróbka mechaniczna (cięcie, szlifowanie),
 • spalanie paliwa w pojazdach z silnikami spalinowymi,
 • korzystanie z instalacji energetycznego spalania paliw (kotłownia, promienniki, nagrzewnice itp.),
 • ubytek czynnika chłodniczego w urządzeniach klimatyzacyjnych lub chłodniczych,
 • eksploatacja stacji paliw.

Pamiętaj także, że wykorzystywanie nawet jednego auta firmowego wiąże się z obowiązkiem wykonania raportu KOBIZE i naliczania opłaty środowiskowej. Nie ma znaczenia, czy jest to samochód służbowy będący własnością przedsiębiorcy, czy używany w ramach leasingu lub umowy wynajmu długoterminowego.

SQDA obliczanie śladu węglowego - sprawozdanie środowiskowe szkolenie

Sprawozdanie odpadowe, sprawozdanie PRTR czy bilans LZO – jakie obowiązki mogą dotyczyć Twojej firmy?

Obowiązki, które mogą dotyczyć Twojej firmy w związku ze sprawozdawczością środowiskową:

 • raport o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, wprowadzany do systemu KOBIZE;
 • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska;
 • sprawozdanie w Bazie Danych Sprawozdań (BDS) o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO) i fluorowanych gazach cieplarnianych,
 • sprawozdanie PRTR,
 • bilans LZO,
 • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami
 • karty przekazania odpadów (KPO) i Karty ewidencji odpadów (KEO),
 • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
 • Sprawozdania GUS.

Pamiętaj o terminach składania sprawozdania w danym roku kalendarzowym – sprawdź harmonogram

Trudno pamiętać o wszystkich terminach w jakich należy złożyć sprawozdanie. Warto tego jednak pilnować, ponieważ za niezłożenie sprawozdania w terminie nakładane są na przedsiębiorstwa kary finansowe. Aby ułatwić sobie zadanie, można skorzystać z wykazu zawierającego harmonogram sprawozdań wraz z obowiązującą podstawą prawną. W przygotowanym przez SQD Alliance wykazie znajdziesz harmonogramy dotyczące:

 • sprawozdawczości środowiskowej,
 • sprawozdań w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi i wnoszenie opłaty produktowej),
 • sprawozdań w zakresie zużytych baterii i akumulatorów (np. zaświadczenie o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych),
 • sprawozdań dla podmiotów wytwarzających odpady oraz odpady opakowaniowe (jak np. sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami),
 • sprawozdań dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku,

a także terminy, w jakich należy dokonać wpisu do BDO lub wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin. Jest tam zawarta również informacja o terminie zgłoszenia osoby fizycznej lub prawnej, wytwarzającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mieszaninę niebezpieczną lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie oraz osoby fizycznej lub prawnej, która sprowadza taką mieszaninę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SQDA sprawozdanie środowiskowe - kiedy złożyć?
Harmonogram sprawozdań środowiskowych

Sprawozdawczość dotycząca ochrony środowiska – dlaczego dobrym pomysłem jest zatrudnienie zewnętrznych specjalistów?

Lista obowiązków nakładanych na przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska wydaje się nie mieć końca. Łatwo w takiej sytuacji o pominięcie pewnych niezbędnych działań. Firmom zdarza się nie dotrzymać terminów w zakresie opłat środowiskowych oraz składania odpowiednich sprawozdań za dany rok kalendarzowy. Tymczasem brak świadomości obowiązków sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska wiąże się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorcę wysokich kar finansowych. Aby tego uniknąć ważne jest, żeby wszystkie obowiązki sprawozdawcze wykonywane były rzetelnie, zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska oraz z zachowaniem odpowiednich terminów.

Obowiązek składania sprawozdania środowiskowego wynikający z przepisów prawnych dotyczy również Twojej działalności? Dobrym rozwiązaniem w kwestii dopilnowania wypełnienia obowiązków związanych ze sprawozdawczością oraz terminowością wniesienia opłaty, jest zatrudnienie zewnętrznej firmy, która pomoże Ci w obszarze ochrony środowiska. SQD Alliance, dysponuje doświadczonymi specjalistami, którzy pomagają zdefiniować obowiązki, jakie dotyczą bezpośrednio Twojej firmy. Mogą oni również pomóc w kwestii ustalenia wysokości opłat za poprzedni rok kalendarzowy, a także dokonać oceny zgodności, przeprowadzając kompleksowy przegląd organizacji w zakresie obowiązujących wymagań prawnych.

Jak widać, dopilnowanie terminów oraz przygotowanie sprawozdań zawierających informacje, których wymaga polskie prawo, może nie być łatwe. Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu sprawozdań oraz czuwania nad tym, by były one złożone w odpowiednim czasie, skontaktuj się z nami. Nasz ekspert opowie Ci o tym, w jaki sposób możemy pomóc Ci zadbać o aspekty dotyczące ochrony środowiska w Twojej organizacji.

  Chcesz o coś zapytać?