Fundusze Unijne

Nowe bezpieczeństwo pracy przy ponownym uruchomieniu produkcji

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 będzie miała wpływ na praktycznie wszystkie obszary działalności naszych firm. Pierwsze zakłady, które były zatrzymane przez ostatnie tygodnie już ruszyły, inne  zbliżają się do uruchomień szybkimi krokami. Jednak zanim wrócimy do „nowej normalności” i zaczniemy produkować znowu na pełnych obrotach, każda firma zostanie skonfrontowana z wymogami, które jeszcze niedawno nikomu z nas nawet się nie śniły.

Wiele działań na drodze od przestoju do produkcji będzie wprowadzane na zasadzie prób i błędów, będziemy uczyli się od innych, będziemy zmuszeni do dogłębnych analiz i wdrażania zmian w naszych firmach. Z obecnej sytuacji musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski, żeby ta sytuacja szybko się nie powtórzyła. Wdrażanie nowych rozwiązań stanie się teraz codziennością. Będą to czasami rozwiązania proste w realizacji, logiczne a czasami trudne, wymagające czasu i kosztowne. Niektóre z nich wymyślimy sami, niektóre będą wymagały wsparcia firm zewnętrznych.

Na wszystkich poziomach działalności naszych zakładów będą wdrażane czynności i rozwiązania mające na celu zapewnienie ciągłości produkcji i zapobieganie przestojów. Mimo, że dotychczas wydawało nam się, że wszystko mamy świetnie zorganizowane, ta epidemia uczy nas czegoś zupełnie innego. Ogromna groźba kolejnych fal epidemii spowoduje, że będziemy starali się przewidzieć sytuacje, które mogą doprowadzić do nowej fali zachorowań w naszych zakładach – i tym sytuacjom odpowiednio zapobiegać.

Higiena, bezpieczeństwo, zdrowie pracowników

Higiena, bezpieczeństwo, zdrowie pracowników – obecnie i tak już mocno cenione – staną się jeszcze ważniejsze. Nikt nie może obecnie pozwolić sobie na lekceważenie tych aspektów i ich wpływu na działalność każdej firmy. Jeśli chcemy sprostać wymogom, które trzeba będzie spełnić, to spore inwestycje powinny tu być brane pod uwagę. Bardzo ważne stanie się odpowiednie planowanie i wykorzystanie tych inwestycji. Często małe zmiany organizacyjne, nie wymagające dużych nakładów, mogą przynieść znaczne korzyści – trzeba tylko wiedzieć, jak? Inne zmiany będą kosztowne, ale niestety również konieczne.

Firmy ceniące czas i pieniądze będą korzystały w wielu obszarach z doświadczeń specjalistów zewnętrznych i będą łączyły te doświadczenia z własnymi. Biorąc pod uwagę ogólny plan funkcyjny przykładowego zakładu pracy, należy zadać sobie pytania:

 • Co muszę zrobić i kiedy?
 • Co muszę uwzględnić przy organizowaniu pracy w poszczególnych obszarach funkcyjnych, żeby moja firma była przygotowana na radzenie sobie z epidemiami inie została dotknięta przestojem?
 • Co musi wiedzieć management?
 • Co powinni wiedzieć moi pracownicy?
 • Gdzie mogę znaleźć odpowiednie informacje, doświadczenia?

Choroby zakaźne i straty w gospodarce

Pragniemy zwrócić tu uwagę na fakt, że epidemia koronawirusa jest tylko przykładem, który uzmysłowił nam, jak słabo jesteśmy przygotowani na sytuacje tego typu. W gruncie rzeczy każda fala grypy powoduje ogromne straty w gospodarce światowej, w gospodarkach poszczególnych krajów oraz w każdym zakładzie. A co, jeśli jakiś nawet nam znany wirus niebezpiecznie zmutuje?

Może warto teraz, korzystając z obecnej sytuacji i już zdobytych doświadczeń, wyciągnąć wnioski i solidnie „dograć” nasze procesy, zadbać o czystość, o higienę, o zdrowie, ustabilizować nasze łańcuchy dostaw, przeanalizować dostawców, logistykę wewnątrz i na zewnątrz naszych zakładów. Należy też przeanalizować i dostosować miejsca pracy, modele pracy, systemy pracy, zaopatrzenie, komunikację i wiele innych aspektów naszej egzystencji, które dotąd – wydawało nam się – dobrze funkcjonowały, a które nagle pod wpływem „małego wirusa” funkcjonować przestały.

Analiza obszarów funkcyjnych w zakładzie

Proponujemy Państwu podzielić zakład na obszary funkcyjne i krok po kroku te obszary analizować i optymalizować. Nasze doświadczenie sugeruje analizę:

 1. Zarządzania / managementu
 2. Łańcucha dostaw
 3. Zabezpieczenia płynności finansowej firmy
 4. Produktywności
 5. Wydajności
 6. Jakości
 7. Rozwoju nowych produktów
 8. Administracji
 9. Sytuacji dotyczącej zdrowia, bezpieczeństwa, higieny
 10. Sytuacji dotyczącej zadowolenia, dobrostanu, rozwoju personelu (training)
 11. Komunikacji, systemu i narzędzi używanych w raportowaniu
 12. Organizacji miejsc pracy, przepływu towarów i ludzi (również droga z i do miejsca pracy)

Każdy z tych elementów (jeszcze kilka dalszych obszarów) powinien zostać szczegółowo przeanalizowany w celu stwierdzenia stanu obecnego (status quo) oraz ustalenia ścieżki rozwoju każdego z nich, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów higienicznych i prozdrowotnych wynikających z doświadczeń zebranych w ostatnich miesiącach.

Team Prevent przygotuje wspólnie z Państwem plany działań na czas odmrażania gospodarki, ponownego rozruchu Państwa firmy i ustabilizowania sytuacji i procesów produkcyjnych w firmie.

Chętnie opracujemy dla Państwa specjalne check-listy, procedury postępowania, materiały wizualizujące te zasady, ocenimy z Państwem ryzyko i opracujemy plan jego minimalizacji. Jesteśmy gotowi podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami, które zbieramy w ramach naszej współpracy z wieloma firmami z różnych branż. Na pewno jest to tańsze niż opóźnienia w rozruchu albo co gorsze, ponowne zatrzymanie produkcji na wiele kolejnych tygodni.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn