Fundusze Unijne

Kultura bezpieczeństwa pracy – jak ją podnieść w 6 krokach?

Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) stanowi fundament każdej organizacji, wpływając nie tylko na dobro pracowników, ale także na efektywność i wizerunek firmy. Podniesienie świadomości i zaangażowania w kwestie BHP ma kluczowe znaczenie, a rozwijanie kultury bezpieczeństwa staje się priorytetem dla nowoczesnych przedsiębiorstw. W niniejszym artykule omówimy, dlaczego kultura bezpieczeństwa pracy jest istotna i jak można ją podnosić.

Na co wpływa kultura bezpieczeństwa pracy w Twojej firmie?

Silna kultura BHP w firmie ma szereg kluczowych korzyści, które wpływają na jej funkcjonowanie i sukces. Oto kilka głównych powodów, dla których warto poświęcić uwagę podnoszeniu świadomości i zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa:

 • Ochrona pracowników: Organizacja bezpiecznego środowiska pracy zapewnia pracownikom poczucie bezpieczeństwa i chroni ich przed wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Dbając o ich zdrowie i dobrostan, organizacja buduje lojalność pracowników i zwiększa ich motywację do efektywnej pracy.
 • Redukcja kosztów: Wypadki przy pracy i choroby związane z pracą mogą prowadzić do znacznych kosztów dla firmy, w postaci zwiększonych ubezpieczeń, strat w produktywności, przestoje firmy oraz wydatków na leczenie i rehabilitację pracowników. Inwestycja w kulturę BHP może zatem przynieść znaczące oszczędności finansowe.
 • Poprawa wizerunku firmy: Firmy, które konsekwentnie dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników, o rozwój kultury bezpieczeństwa pracy, cieszą się lepszym wizerunkiem w społecznościach lokalnych i branżowych. To z kolei może przyciągać do firmy nowe talenty oraz klientów, którzy preferują współpracę z odpowiedzialnymi i troszczącymi się o dobro pracowników firmami.

Tworzenie kultury bezpieczeństwa i podnoszenie jej poziomu – jak to osiągnąć?

Poprawa bezpieczeństwa pracy i podnoszenie kultury bhp wymaga zaangażowania całej organizacji – od pracowników niższego szczebla, aż po najwyższe stanowiska kierownicze. Kluczowa jest bowiem świadomość bezpieczeństwa pracowników i tego, że odpowiada za nie każda z osób zatrudnionych w danej organizacji. Oto kilka sposobów na to, jak można podnieść poziom kultury bezpieczeństwa w firmie.

 1. Edukacja i szkolenia – Regularne szkolenia BHP są kluczowe dla zapewnienia, że pracownicy rozumieją zasady bezpiecznej pracy i potrafią identyfikować potencjalne zagrożenia. Ważnym aspektem szkoleń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Aby szkolenia były skuteczne, praktycznym rozwiązaniem jest wprowadzenie ćwiczeń oraz gier związanych z daną tematyką z którymi muszą poradzić sobie uczestnicy. Umożliwienie swobodnego dialogu, możliwość wypowiedzi, prowadzenie otwartej dyskusji z uczestnikami pozwala na stworzenie idealnych warunków do aktywnego uczestnictwa i nauki zagadnień związanych z bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów bhp.
 2. Wzmacnianie świadomości – Komunikacja wewnętrzna powinna promować kulturę bezpieczeństwa poprzez przekazywanie informacji o nowych procedurach, przypominanie o istniejących zasadach oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk.
 3. Zaangażowanie kierownictwa – Wartość kultury BHP musi być promowana od samego szczytu organizacji. Kierownictwo powinno dawać przykład dbając o swoje bezpieczeństwo oraz wspierać inicjatywy związane z podnoszeniem świadomości bhp i zachowaniem bezpieczeństwa w miejscu pracy.
 4. Zaangażowanie pracowników – Kreowanie kultury odpowiedzialności wspólnej poprzez angażowanie pracowników w identyfikację i eliminację zagrożeń, zgłaszanie zdarzeń niebezpiecznych, sytuacji potencjalnie wypadkowych oraz podejmowanie działań naprawczych, rośnie poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za wspólne dobro. Pracownicy czują się częścią zespołu, który wspólnie dba o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich, co sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery pracy oraz wzmacnianiu więzi między pracownikami.
 5. Regularne kontrole BHP: Kontrola bhp w przedsiębiorstwie to nie tylko sprawdzenie danego obszaru pod kątem spełnienia wymagań prawnych i zachowania norm bezpieczeństwa. Kontrole stwarzają okazję do wzmacniania świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracownicy, którzy regularnie uczestniczą w kontrolach i są zaangażowani w identyfikowanie potencjalnych zagrożeń, stają się bardziej świadomi ryzyka oraz znaczenia przestrzegania zasad BHP. To z kolei prowadzi do wzrostu zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa pracowników i budowania pozytywnej kultury organizacyjnej, w której dbałość o bezpieczeństwo jest priorytetem dla całego zespołu.
 6. Feedback i analiza: Wdrożenie systemu feedbacku oraz analiza wypadków i incydentów pozwala na ciągłe doskonalenie procedur, eliminację potencjalnych zagrożeń, stworzenie bezpiecznego stanowiska pracy dla pracowników i badanie kultury bezpieczeństwa w organizacji.
SQDA kultura bezpieczeństwa pracy w firmie
Jak podnieść kulturę bezpieczeństwa pracy w Twojej organizacji?

Promowanie kultury bezpieczeństwa pracy się opłaca

Podnoszenie kultury BHP w firmie przynosi liczne korzyści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwu jako całości. Inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie pracowników nie tylko chroni ich życie, np. zmniejszając wypadkowość czy pomagając zapobiegać chorobom zawodowym, ale także przyczynia się do wzrostu efektywności i reputacji firmy na rynku. Pomaga w osiągnięciu większej świadomości w firmie, a także wpływa na zachowania pracowników w obszarze przestrzegania przepisów bhp i poczucia odpowiedzialności.

Chcesz zadbać o poziom kultury bezpieczeństwa pracy w swojej organizacji? Sprawdź, jak podobne działania mogą wyglądać w Twojej firmie i przeczytaj case study naszego klienta.

  Chcesz o coś zapytać?