Fundusze Unijne

Ocena zgodności w ochronie środowiska

Zastanawiasz się, czy ciążą na Tobie, jako przedsiębiorcy, obowiązki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska? Uważasz, że jeśli segregujesz odpady, przekazujesz je uprawnionym odbiorcom czy posiadasz filtry na emitorach odprowadzających zanieczyszczenia z kotłowni, to spełniasz wymagania Prawa Ochrony Środowiska?

Otóż okazuje się, że może być to niewystarczające. Obowiązki, jakie nakłada na przedsiębiorstwa prawo, wydają się nie mieć końca. Pozostaje odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Na ile dobrze jestem zorientowany w obowiązujących mnie wymaganiach?
  • Czy sposób prowadzenia procesów te wymagania spełnia?

Ocena zgodności z wymaganiami prawa

Ocena zgodności z wymaganiami prawa stanowi przegląd spełnienia przez firmę mających zastosowanie przepisów prawnych z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska.

W toku codziennych działań związanych z realizacją procesu produkcji zdarzyć się może, iż ochrona środowiska jest odsuwana na dalszy plan. Za takim działaniem iść może ryzyko nałożenia na przedsiębiorcę wysokich kar finansowych lub widmo konieczności zawieszenia pracy instalacji. Dlatego warto być świadomym obowiązków oraz konsekwencji, jakie mogą pojawić się w sytuacji ich niespełnienia.

Wpływ faktycznej działalności zakładu na środowisko to wykorzystanie zasobów naturalnych i wprowadzanie zanieczyszczeń lub energii do środowiska.

Z uwagi na powyższy zapis, jeżeli prowadzisz działalność powodującą emisję ze spalanego paliwa w pojazdach lub innych urządzeniach, prowadzisz procesy technologiczne, takie jak np.: spawanie, malowanie, lakierowanie, czyszczenie w rozpuszczalnikach, wędzenie, spalanie, cięcie, szlifowanie, obróbka mechaniczna, pakujesz czy magazynujesz materiały sypkie, wytwarzasz czy przetwarzasz odpady, wówczas podlegasz pod rygorystyczne przepisy prawa.

Obowiązki przedsiębiorstwa

W związku z prowadzoną działalnością może Cię dotyczyć któryś z obowiązków:

  • składania do urzędów wymaganych informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
  • naliczania opłat w zakresie korzystania ze środowiska,
  • prowadzenia dokumentów ewidencyjnych (w zakresie ilości gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery, ilości pobranej wody i zrzuconych ścieków, ewidencji odpadów, opakowań wprowadzonych na rynek i innych),
  • zlecania lub wykonywania niezbędnych badań i pomiarów dotyczących ochrony środowiska,
  • uzyskania pozwolenia, zgłoszenia bądź zezwolenia.

Dysponując specjalistami z dziedziny ochrony środowiska, możemy pomóc Ci zidentyfikować obowiązki prawne dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności oraz dokonać oceny zgodności przeprowadzając kompleksowy przegląd zgodności organizacji w zakresie obowiązujących wymagań prawnych. Wartością dodaną będą informacje na temat niezbędnych działań, które przedsiębiorstwo powinno przeprowadzić.

Twoja zgodność z wymogami prawnymi jest dla nas priorytetem, zapraszamy do współpracy.

    Chcesz o coś zapytać?