Fundusze Unijne

Powrót do normalności…

Hedoniczna adaptacja – to koncepcja w psychologii koncentrująca się na szczęściu i dobrym samopoczuciu. Określana jest jako zdolność umysłu do szybkiego zaakceptowania czegoś w środowisku i powrotu do pewnego poziomu szczęścia, pomimo wzlotów i upadków życia. Jest to cecha umysłu pozwalająca przetrwać. Dzięki tej zdolności dostosowujemy się do nowych sytuacji – również tej spowodowanej pandemią COVID-19 – porozumiewania się na odległość, pracy zdalnej, noszenia maseczek, zachowania większej higieny. Dzięki tej zdolności zaczynamy myć ręce częściej, nie myśląc o tym.

Powszechne są trzy drogi wyjścia z pandemii, które skutecznie zmniejszają zdolność wirusa do rozprzestrzeniania się, tj.:
• wprowadzenie powszechnych szczepień;
• rozwinięcie się u wystarczającej liczby osób odporności swoistej (nabytej);
• utrwalenie zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie – częste mycie rąk, higiena podczas kaszlu i kichania.

Czy Twoja firma spełnia wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego?

Odporność zbiorowiskowa, czyli ochrona osób nieuodpornionych w wyniku zaszczepienia wysokiego odsetka społeczeństwa zakłada, iż po osiągnięciu uodpornienia na poziomie ok. 90%, liczba nowych zakażonych zaczyna się zmniejszać.

Aktualnie trwają badania kliniczne z udziałem tysięcy ludzi w celu sprawdzenia, która szczepionka może chronić przed COVID-19. Proces powstawania i wprowadzania do obrotu leku lub preparatu szczepionkowego, zwykle trwa od pięciu do dziesięciu lat – w przypadku COVID-19 skraca się do miesięcy. Pierwszej osobie podano eksperymentalną szczepionkę w USA. Rosja ogłosiła, iż próby szczepionki Sputnik-V wykazały oznaki odpowiedzi immunologicznej u pacjentów i masowe szczepienia rozpoczną się w październiku. Chiny podają, że opracowały skuteczną szczepionkę, która jest udostępniana ich personelowi wojskowemu. Pojawiły się jednak obawy co do szybkości, z jaką obie szczepionki zostały wyprodukowane. Żadne z nich nie znajdują się na liście szczepionek Światowej Organizacji Zdrowia, które przeszły trzecią fazę badań klinicznych, czyli etap, który obejmuje bardziej rozpowszechnione testy na ludziach.

Obecnie trwają badania kliniczne około 20 firm farmaceutycznych. Nie wszystkie z nich zakończą się sukcesem – zwykle dotyczy to tylko około 10% prób szczepionek. Jest nadzieja, iż globalne zainteresowanie, nowe sojusze i wspólny cel zwiększą ich szanse na sukces. W przypadku potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa jednej ze szczepionek, ich natychmiastowy niedobór jest oczywisty. W tym celu powstała globalna inicjatywa COVAX, zrzeszająca rządy i wytwórców farmaceutycznych, w celu przyspieszenia opracowania i produkcji szczepionki oraz zapewnienia sprawiedliwego ich dostępu do wszystkich krajów na świecie.

Plan Gavi (Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień) zakłada, że kraje, które przystąpiły do COVAX, zarówno o wysokich, jak i niskich dochodach, otrzymają dawki wystarczające w pierwszej kolejności dla 3% ich populacji – co wystarczyłoby na pokrycie kosztów pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, a dalej objęcie 20% populacji – priorytetowo traktując osoby powyżej 65. roku życia i inne grupy szczególnie narażone na ciężki przebieg COVID-19. Kolejnym krokiem byłoby rozprowadzenie szczepionki zgodnie z innymi kryteriami, takimi jak podatność kraju na zagrożenia i bezpośrednie zagrożenie COVID-19. Dodatkowo zakłada się odłożenie rezerwy wynoszącej około 5% całkowitej liczby dostępnych dawek, które byłyby przeznaczone na pomoc w ostrych epidemiach i wsparcie organizacji humanitarnych na przykład poprzez zaszczepienie uchodźców.

    Chcesz o coś zapytać?