Fundusze Unijne

Case study: Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami ma za zadanie nie tylko zaznajomić uczestników z zasadami bhp, ale również z odpowiedzialnością prawną za naruszenie przepisów. Powinno ponadto uczulić kierownictwo na to, jak poszukiwać rozwiązań w obszarze przestrzegania przepisów bhp wśród pracowników, jak szybko reagować na nieprawidłowości i budować kulturę bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Między innymi na tych aspektach skupiliśmy się, szkoląc kadrę kierowniczą firmy Śrubena Unia Sp. z o.o.

Przed jakimi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stał nasz klient?

Firma produkcyjna Śrubena Unia Sp. z o.o., z którą współpracowaliśmy w obszarze bhp, jest jednym z największych w Polsce i Europie producentów śrub, nakrętek, wkrętek i wyrobów rysunkowych. Zaopatruje w swoje wyroby wiele branż nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale również w państwach spoza UE. Zatrudnia przy tym ponad 400 pracowników, w tym pracowników produkcji, biurowych, a także kadrę kierowniczą.

W zakładzie pracy klienta występują typowe dla branży produkcyjnej zagrożenia, związane z:

 • transportem wewnątrzzakładowym (wózkami i suwnicami),
 • bezpieczeństwem pracy przy maszynach,
 • hałasem,
 • gorącymi powierzchniami,
 • oparami,
 • substancjami chemicznymi,
 • stresem, problemami z komunikacją.

Zwracając się do SQD Alliance, klient chciał zorganizować szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami, które nie tylko utrwaliłoby u kadry kierowniczej przepisy bhp oraz zasady bezpieczeństwa pracy w zakładzie, ale także pokazałoby, jak wiele w zakresie bhp zależy od wiedzy i odpowiedniego komunikowania się osób zarządzających oraz dobrze przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego. Szkolenie miało także podnieść poziom kultury bezpieczeństwa w firmie.

Nasz cel: Szkolenie okresowe bhp podnoszące świadomość kadry kierowniczej

Po rozmowie z klientem i ustaleniu, jakie są jego potrzeby w zakresie programu szkolenia okresowego dla pracowników oraz wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w zakładzie pracy, zaproponowaliśmy konkretne działania w obszarze szkoleń bhp, które mogłyby okazać się pomocne. Następnie przygotowaliśmy plan działania, podzielony na III etapy:

 • etap I – cykl szkoleń stacjonarnych dla pięciu grup pracowników w aktywizującej uczestników formie, przy wykorzystaniu gry planszowej Ostatnia Wyprawa.
 • etap II – szkolenie w formie samokształcenia kierowanego – kurs bhp online za pomocą platformy e-learningowej lub materiałów w formie papierowej.
 • etap III – egzamin.

Wspólnie z klientem określiliśmy cele, które miały przynieść nasze działania. Były to:

 • poprawa znajomości przepisów bhp,
 • zwiększenie poziomu kultury bezpieczeństwa w firmie,
 • wyższa świadomość zagrożeń związanych z pracą w firmie,
 • poprawa komunikacji kadry kierowniczej z zespołem,
 • efektywniejsza współpraca w zespole klienta.

W celu zapewnienia wysokiego zaangażowania pracowników w szkolenie, podczas pierwszego etapu pracownicy zostali podzieleni na niewielkie, kilkunastoosobowe grupy, dzięki czemu szkolenie miało być dla nich bardziej efektywne i umożliwiać każdej z osób aktywny udział w warsztatach. Każda z grup odbywała szkolenie w innym dniu, wobec czego w każdym dniu wyłączonych z codziennych obowiązków było tylko kilkanaście osób z kilkudziesięcioosobowej kadry kierującej.

SQDA szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami - gra planszowa Ostatnia Wyprawa
Gra planszowa okazała się świetnym pomysłem na pierwszą część szkolenia bhp

Oryginalnie poprowadzone szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami w firmie klienta

Chcąc, by szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa było efektywne i jak najbardziej angażowało uczestników, zaproponowaliśmy klientowi, by pierwszy etap szkolenia rozpoczął się od gry planszowej Ostatnia Wyprawa. Celem wykorzystania podczas szkolenia gry było:

 • wprowadzenie do tematyki związanej z ryzykiem zawodowym w firmie klienta, na przykładzie tego, jakie działania instynktownie podejmują pracownicy,
 • wprowadzenie do analiz zagrożeń, jakie występują w środowisku pracy firmy Śrubena Unia na podstawie ich charakterystyki oraz możliwoych skutków wypadków przy pracy,
 • pokazanie różnic pomiędzy mechanizmami podejmowania ryzyka w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • zmiana opinii na temat szkoleń bhp wśród pracowników firmy.

Taki sposób rozpoczęcia szkolenia okazał się doskonałym pomysłem. Pracownicy byli początkowo zaskoczeni oryginalną formą przeprowadzenia szkolenia okresowego, ale bardzo szybko zaangażowali się w grę. Bardzo chętnie dzielili się także opiniami na temat ryzyka i bezpieczeństwa pracy. Warsztatowa forma szkolenia pozwoliła pracownikom na samodzielne wypracowanie wniosków odnośnie bezpieczeństwa oraz ryzyka na stanowiskach pracy. Wśród nich pojawiły się spostrzeżenia o tym, by dzielić się wiedzą, obserwować otoczenie, by szybko wychwycić nieprawidłowości, nie podejmować ryzyka, umiejętnie planować działania, zabezpieczać się przed zagrożeniami a także współpracować z zespołem.

W drugim etapie szkolenia świetnie sprawdziła się forma e-learningowa, pozwalająca przyswoić sobie najważniejsze kwestie w dziedzinie bhp w dogodnym dla pracowników czasie i miejscu. Stanowiła bardzo dobre podsumowanie najważniejszych zasad bhp oraz mówiących o nich przepisów prawa pracy.

Szkolenie osób kierujących pracownikami – jaki efekt osiągnęliśmy?

Szkolenie okazało się sukcesem w firmie klienta. Uczestnikom szkolenia przypadła do gustu jego oryginalna forma i sposób omawiania najważniejszych zagadnień. Celem szkolenia było to, by przy pomocy gry i wspólnej dyskusji pracownicy sami doszli do cennych wniosków w obszarze bhp i ryzyka. Okazało się, że gra oraz późniejsza dyskusja spełniły swoje zadanie. Forma gry pozwoliła na większe zaangażowanie zespołu, ciekawe, otwarte dyskusje, burze mózgów oraz wyciąganie interesujących i trafnych wniosków na temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ryzyka w związku z wykonywaną pracą. Dyskusja przy udziale moderatorów przyniosła z kolei ciekawe wnioski i pomogła pracownikom szerzej spojrzeć na kulturę bezpieczeństwa.

Pomimo tego, że na podstawie rozmów z trenerami okazało się, że świadomość zagrożeń wśród pracowników jest na wysokim poziomie, szkolenie pozwoliło im tę wiedzę rozwinąć i utrwalić. Rozwinęła się również ich świadomość dotycząca obowiązków i odpowiedzialności, jako osób kierujących pracownikami.

Osoby uczestniczące w szkoleniu dostrzegły znaczenie precyzyjnej i efektywnej komunikacji w zespole. Zyskały również większą świadomość na temat tego, jak ważne jest przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego z zachowaniem wszystkich jego elementów.

Dobrze zaprojektowane szkolenie bhp, dostosowane do aktualnych wyzwań oraz trudności w firmie pozwoli nie tylko zapoznać pracowników z przepisami bhp, ale także wywoła w nich potrzebę stosowania przepisów na co dzień, pokaże im, że dbanie o bezpieczeństwo pracy jest istotne i przynosi korzyści. Warto zatem zorganizować szkolenie bhp, które będzie ciekawe i angażujące pracowników, a także pozwoli im na samodzielne wyciąganie wniosków.

Jeżeli szukasz szkolenia bhp, dzięki któremu pracownicy efektywnie przyswoją wiedzę i które pomoże Ci zadbać o wyższy poziom kultury bezpieczeństwa, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać najlepszą formę szkolenia dla Twojego zespołu i podpowiemy, na jakich aspektach warto się skupić, planując aktywności szkoleniowe dla pracowników.

  Chcesz o coś zapytać?