Fundusze Unijne

Raportowanie ESG dotyczy Twojej firmy? Przygotuj się do tego w 14 krokach

Raportowanie ESG z czasem będzie dotyczyło coraz większej liczby polskich firm. Warto zatem wcześniej się na to przygotować, poznać wytyczne do raportowania ESG i dobrze zorganizować cały proces wdrażania w organizacji. Zastanawiasz się, jak to zrobić? Przygotowaliśmy dla Ciebie 14 przykładowych kroków, które pomogą Ci zorganizować wdrożenie raportowania ESG w firmie, znacznie usprawniając cały proces.

Obowiązek raportowania ESG – jak się przygotować i dlaczego jest to ważne?

Przygotowanie się do nowych obowiązków związanych z regulacjami ESG oraz raportowaniem według standardów ESRS jest istotne dla firm, które chcą skutecznie zarządzać aspektami zrównoważonego rozwoju i spełniać wymogi regulacyjne oraz swoich interesariuszy tj. klientów, partnerów biznesowych czy inwestorów. Dlaczego odpowiednie przygotowanie do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju jest takie istotne?

  • Wymogi regulacyjne – obowiązkowe raportowanie ESG – przy wprowadzeniu bardziej rygorystycznych przepisów, firmy niespełniające wymogów mogą zostać narażone na kary, w tym także kary finansowe.
  • Wymagania ze strony interesariuszy istotność raportowania ESG dla przedsiębiorców opiera się na tym, czego wymagają interesariusze, a więc klienci, inwestorzy, partnerzy biznesowi. Coraz częściej to właśnie kwestia zrównoważonego rozwoju staje się dla nich szczególnie ważnym kryterium. Stąd istnieje ryzyko, że firmy, które zbyt późno zainteresują się raportowaniem ESG, mogą stracić konkurencyjność na rynku. Kolejną z ważnych kwestii są także korzyści wizerunkowe z raportowania ESG, mogące wpłynąć na pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie lojalności u dotychczasowych.
  • Lepszy dostęp do kapitału i finansowania na proekologiczne inwestycje dzięki ESG – kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju coraz częściej stanowią istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W efekcie organizacje, które przygotowują przejrzyste sprawozdania z informacji niefinansowych oraz pokazują, że skutecznie zarządzają kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, mogą zyskać łatwiejszy dostęp do kapitału, np. w postaci preferencyjnych kredytów czy dofinansowania.
  • Zarządzanie ryzykiem pod kontrolą – Organizacje są narażone na różne ryzyka ESG, związane z prawem, działalnością i reputacją firmy. Odpowiedzią na to może być właśnie skuteczne zarządzanie kwestiami związanymi z czynnikami zrównoważonego rozwoju. Pozwoli to zminimalizować ryzyko, co z kolei może mieć istotny wpływ na stabilność organizacji, jej opłacalność i wiarygodność.
  • Stabilność i zrównoważony rozwój firmy – Zarządzanie firmą w taki sposób, by zadbać o skuteczne zarządzanie ESG, kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem sprawia, że budujemy stabilność firmy, co jest szczególnie ważne z uwagi na zmieniający się rynek.

Wdrażane przez organizacje dobre praktyki raportowania ESG i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa są już zatem nie tylko częstym wymogiem prawnym. Wpływają bowiem na kwestie związane z większą konkurencyjnością, zaufaniem ze strony interesariuszy i klientów, a także na stabilną sytuację firmy w zmieniającym się środowisku biznesowym. Sprawia to, że nawet firmy, których nie dotyczy jeszcze obowiązkowa sprawozdawczość okresowa ESG zaczynają interesować się tematyką zrównoważonego rozwoju i poszukują obecnie informacji dotyczących ESG.

SQDA kogo oobowiązuje raportowanie według ESRS?

ESRS i raportowanie ESG – praktyczne wskazówki

Bez względu na to, czy raportowanie danych niefinansowych dotyczy firmy już teraz, czy będzie to jej obowiązek w przyszłości, warto już teraz zainteresować się tematyką tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju i wdrażania odpowiednich rozwiązań. Jak to zrobić i od czego rozpocząć wdrożenie? Nasz specjalista przygotował 14 przykładowych kroków, które mogą okazać się pomocne w procesie wdrażania.

1. Poznanie i zrozumienie kwestii ESG i standardów ESRS

Najważniejszą kwestią, od której należy zacząć, są informacje dotyczące ESG takie jak dokładne zapoznanie się z koncepcją, a także dyrektywą CSRD i standardami ESRS. Raportowanie zrównoważonego rozwoju może nie być łatwą kwestią, dlatego też warto skorzystać z eksperckiej wiedzy w tym temacie. Przydatne mogą okazać się szkolenia i warsztaty przybliżające te kwestie.

2. Jak wdrożyć ESG w firmie? Przyda się zaangażowanie kierownictwa

We wdrażanie jakichkolwiek większych firmowych projektów lub systemów powinno być zaangażowane kierownictwo, które nie tylko wspomaga proces swoją ekspercką wiedzą, ale również daje dobry przykład zaangażowania w procesy firmowe. Warto zatem zadbać o zaangażowanie i wsparcie wdrażania ESG ze strony kierownictwa. Sukces w zakresie ESG naprawdę zaczyna się od decyzji i zaangażowania władz firmy.

3. Dokonanie analizy stanu obecnego w ramach przygotowania do raportowania niefinansowego

Od czego zacząć? Dobrze jest przeprowadzić analizę, dzięki której sprawdzimy obecny stan firmy np. pod kątem aspektów ESG – kwestii środowiskowych czy takich, jak zrównoważony ład korporacyjny. W analizie należy zwrócić uwagę na poprawne zidentyfikowanie szans i ryzyk, mocne strony organizacji i obszary, które wymagają poprawy. Warto zwrócić uwagę na ewentualne luki w zakresie wymogów dotyczących sporządzenia raportu ESG organizacji.

4. Kluczowe wskaźniki ESG do raportowania – warto je zidentyfikować

Znając wymogi dotyczące raportów ESG przedsiębiorstw oraz standardów ESRS, a także mając już sporządzoną analizę stanu organizacji, kolejnym krokiem powinno być zidentyfikowanie kluczowych obszarów oddziaływania, ryzyk i szans zgodnie z zasadą podwójnej istotności. Następnie należy wybrać odpowiednie dla przedsiębiorstwa standardy tematyczne ESRS do zaraportowania.

5. Utworzenie zespołu pracowników odpowiedzialnych za ESG

Nawet najlepszy plan wdrożenia standardów raportowania w firmie nie będzie działał prawidłowo bez odpowiednio dobranego zespołu kompetentnych pracowników. Stwórz zespół lub wyznacz osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację działań. Będzie ona zbierać informacje dotyczące raportowania i wszystkie niezbędne dane, a także monitorować postępy i zapewniać spójność w procesie wdrażania i raportowania ESG.

SQDA szkolenie ze śladu węglowego


6. Opracowanie lub aktualizacja strategii

Chcąc wdrożyć ESG w firmie, należy opracować lub dostosować swoją dotychczasową strategię biznesową do uwzględnienia celów, jakie zakłada zrównoważony rozwój zgodnie ze standardami ESRS. Koniecznie będzie określenie celów ESG, które firma chce osiągnąć. Następnie trzeba zintegrować je w swoich planach rozwoju.

7. System monitorowania i raportowania danych

Zbierane przez zespół lub odpowiedzialną osobę dane nie wystarczy gromadzić. Należy je także regularnie monitorować. Wdrożenie systemu monitorowania danych jest kwestią kluczową. Zbieranie, monitorowanie i analiza danych są bowiem podstawą do skutecznej sprawozdawczości przedsiębiorstw.

8. Dostosowanie w firmie procesów operacyjnych, uwzględniających kwestie ESG

Dla uwzględnienia aspektów ESG trzeba wprowadzić zmiany w procesach operacyjnych firmy. Co należy przez to rozumieć? Takie zmiany mogą obejmować m.in. dostosowanie łańcucha dostaw, procesów produkcyjnych czy też działań związanych z zarządzaniem pracownikami.

9. Aktualizacja i rozwój systemów kontroli

Proces wdrożenia i zbierania danych na temat zrównoważonego rozwoju wymaga kontroli. Warto aktualizować systemy kontroli wewnętrznej, tak aby obejmowały aspekty związane z ESG. Trzeba się ponadto upewnić, że procesy raportowania są dokładne i zgodne z wymaganiami standardów raportowania ESG.

10. Edukacja pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG

Ten punkt wdrożenia łączy się nieco z punktem dotyczącym wyznaczenia zespołu lub odpowiedzialnej osoby. Nie można bowiem skutecznie wdrożyć takich rozwiązań bez udziału zaangażowanej, świadomej kadry. Do tego jednak niezbędne będą szkolenia. Przeprowadzenie szkoleń może pomóc w dostosowaniu firmy do wymagań ESG, zwiększając świadomość pracowników oraz ich zrozumienie znaczenia i celów raportowania według określonych standardów.

11. Konsultacje z ekspertami, którzy wyjaśnią to, co trzeba wiedzieć o raportowaniu ESG

Chcąc dobrze przygotować organizację do raportowania niefinansowego warto sięgnąć po fachową pomoc. Dobrym rozwiązaniem byłyby także konsultacje ze specjalistą. Eksperci ds. raportowania zrównoważonego rozwoju wesprą Cię na każdym etapie wdrożenia swoją wiedzą i doświadczeniem.

12. Przygotowanie raportu ESG – wersja pilotażowa

Co jeszcze może pomóc zrozumieć, na czym polega obowiązek raportowania niefinansowego i przy okazji sprawdzić, w jakim stanie są kwestie związane z ESG w organizacji. Będzie to przykładowo pilotażowy raport, w którym zawarte zostaną informacje zgodne z wymogami standardów ESRS. Sporządzenie raportu ESG w wersji pilotażowej pomoże zrozumieć, jakie wyzwania i poprawki w zakresie wskaźników ESG są potrzebne przed pełnym wdrożeniem.

13. Wdrażanie raportowania niefinansowego ESG – regularna ocena i aktualizacja

We wdrożeniu i przygotowywaniu raportów ESG przedsiębiorstw ważne jest regularne ocenianie postępów i skuteczność swojego podejścia do ESG, a także raportowania według standardów ESRS. To pozwoli zidentyfikować obszary wymagające zmian i efektywne dostosowanie kolejnych działań.

14. Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju – ważna jest współpraca z interesariuszami

Proces raportowania zgodnie z wymogami standardów ESRS należy przeprowadzać współpracując z interesariuszami, takimi jak inwestorzy, klienci, dostawcy, a także społeczność lokalna. To pomoże zrozumieć ich oczekiwania i potrzeby związane z ESG, w tym także raportowaniem.

Proces wdrożenia raportowania ESG nie jest łatwy i wymaga od firm gruntownego przygotowania. Jeszcze zanim firmę dotkną obowiązki dotyczące raportowania, warto zacząć zbierać dane, dostosowywać obszary działalności firmy do wymogów ESG i przygotować organizację do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, np. poprzez szkolenia i konsultacje ze specjalistami.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie raportowania ESG i sprawdzenia, jakie obowiązki dotyczą Twojej firmy w ramach ESRS, skontaktuj się z nami.

    Chcesz o coś zapytać?