Fundusze Unijne

Norma ISO 50001 – jak i po co angażować kierownictwo w procesy związane z efektywnym wykorzystaniem energii?

Wdrożenie i certyfikacja ISO 50001systemu zarządzania energią przynosi szereg korzyści dla przedsiębiorstwa. Efektywne działania w tym zakresie pozwalają m.in. na oszczędność energii i finansów firmy, a także są korzystne dla ochrony środowiska naturalnego. To, czy wdrożona norma ISO 50001 przyniesie spodziewanie korzyści i pomoże w efektywnym zarządzaniu energią w organizacji, zależy w dużej mierze od zaangażowania kierownictwa. Dlaczego rola najwyższego kierownictwa jest tutaj kluczowa? Jak wpłynąć na to, by kierownictwo było bardziej zaangażowane w te procesy?

Dlaczego rola kierownictwa jest tak ważna w utrzymaniu i wdrożeniu normy ISO 50001?

Norma ISO 50001:2018 to międzynarodowy standard zarządzania energią, powstały w celu wyznaczenia drogi ku efektywnemu zarządzaniu energią, będący najskuteczniejszym sposobem obniżenia kosztów w organizacjach. System efektywnego gospodarowania energią dotyczy między innymi wydajności energetycznej przedsiębiorstw, zużycia energii oraz konsumpcji. Służy ustanowieniu celów energetycznych dla przedsiębiorstwa. Jest również odpowiedzią na współczesne problemy dotyczące ochrony środowiska.

Po co wdrażać system zarządzania energią, czyli korzyści z certyfikacji – norma ISO 50001

Standard dotyczący zarządzania energią przynosi wiele korzyści organizacji. Warto wprowadzać jego założenia, nawet jeżeli firma finalnie nie planuje starać się o certyfikację systemu zarządzania. Wśród korzyści tych warto wymienić:

 • wymagania normy ISO 50001 pomagają organizacji we wdrożeniu odpowiedniej polityki zarządzania energią, określenia obszarów zużycia energii i sposobów redukcji zużycia energii. Umożliwiają tym samym organizacji rozwój.
 • norma wskazuje na to, jak utworzyć system oraz poprawić działalność firmy w dziedzinie zarządzania energią.
 • większe oszczędności finansowe firmy dzięki usprawnieniu zarządzania energią.
 • zgodność z wymaganiami prawnymi dzięki systemowi zarządzania.
 • zarządzanie energią sprzyja zmniejszaniu negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne.
 • działania zmierzające do poprawy wyniku energetycznego i redukcji zużycia energii wpływają pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa.
SQDA system zarządzania energią norma ISO 50001
Weź udział w szkoleniu z zakresu przeglądu i interpretacji wymagań normy ISO 50001

Rola najwyższego kierownictwa w efektywnym zarządzaniu energią w przedsiębiorstwie

Rola najwyższego kierownictwa jest kluczowa w obszarze wdrażania systemu najskuteczniejszego zarządzania energią w przedsiębiorstwie. To właśnie najwyższe kierownictwo ma za zadanie wprowadzać i udoskonalać system, a także zdefiniować i udokumentować, w jakim zakresie system będzie stosowany i jakie będą jego ograniczenia. Zdecyduje również, w jaki sposób spełnione zostaną wymagania normy ISO 50001, aby osiągnąć udoskonalenia wydajności energetycznej przedsiębiorstwa i systemu.

Biorąc pod uwagę powyższe, najwyższe kierownictwo powinno wykazać zaangażowanie we wdrażaniu systemu i pracy nad podwyższaniem efektywności energetycznej firmy. W jaki sposób? Powinno między innymi:

 • podjąć działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez ustanowienie przemyślanej polityki energetycznej firmy oraz wdrażanie i dbanie o jej utrzymanie, a także zapewnienie zasobów dla działania i wdrażania systemu,
 • ustalić cele energetyczne dla organizacji i uwzględnić działania w planach dla organizacji,
 • dbać o to, by pracownicy organizacji wiedzieli, jakie są wymagania systemu zarządzania energią i jakie środki podejmuje firma w celu spełnienia tych wymogów, zapewnić pracownikom niezbędne przeszkolenie w zakresie tego, jakie są wymogi normy ISO 50001,
 • mierzyć i dokumentować rezultaty funkcjonującego systemu zarządzania,
 • utworzyć zespół ds. zarządzania energią, wyznaczyć przedstawiciela,
 • monitorować działanie systemu poprzez auditowanie wewnętrzne i zapewnienie właściwego szkolenia zespołowi ds. auditowania systemu zarządzania energią obowiązującego w przedsiębiorstwie. Odpowiednie szkolenie pozwoli spełnić wymagania dla jednostek auditujących i przygotuje zespół do samodzielnego auditowania.

Efektywne zarządzanie i polityka energetyczna przedsiębiorstwa – jak wpłynąć na większe zaangażowanie kadry kierowniczej?

Jak widać, od zaangażowania najwyższego kierownictwa zależy tak naprawdę powodzenie wprowadzenia polityki energetycznej w przedsiębiorstwie i doskonalenie systemu zarządzania energią w firmie. Jak zatem zadbać o większe zaangażowanie kierownictwa?

Szkolenia w obszarze standardu zarządzania energią i znaczeniu kadry kierowniczej w normie ISO 50001

Jeżeli najwyższe kierownictwo ma rzeczywiście zaangażować się w działania związane ze wdrażaniem i utrzymaniem systemu, spełnianiem standardów ISO 50001 i certyfikacją systemu zarządzania energią istotne jest zapewnienie odpowiednich szkoleń. Wiedza na temat normy oraz tego, jak ważna jest rola najwyższego kierownictwa, mogą sprawić, że osoby te rzeczywiście wykażą większe zaangażowanie.

Szkolenia przybliżają zagadnienia związane z systemem, przynoszą wiedzę na temat tego, czym jest norma ISO 50001, jakie są jej podstawy prawne, główne założenia i koncepcja oraz wymagania, a także jak powinien wyglądać model systemu zarządzania energią określony normą ISO 50001. Szkolenie powinno także skupić się na praktycznych rozwiązaniach i działaniach służących poprawie efektywności energetycznej i wskazać na to, jaką rolę odgrywa tutaj najwyższe kierownictwo i jakie są jego obowiązki.

Najwyższe kierownictwo powinno również brać udział w szkoleniach oraz audytach wewnętrznych w obszarze spełniania wymogów normy, a także wszystkich spotkaniach związanych z tematyką zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Ponadto powinno także brać czynny udział w najważniejszych działaniach związanych z działaniem systemu, takich jak np. opracowanie i wdrażanie polityki energetycznej, celów energetycznych oraz przeglądach.

SQDA Norma ISO 50001 a rola kierownictwa

Korzyści ze wdrożenia standardu ISO 50001 są naprawdę znaczące i zdecydowanie warto rozważyć wdrożenie systemu w celu redukcji kosztów energii i jej zużycia oraz poprawy wizerunku przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak system rzeczywiście ma przynieść spodziewane korzyści, a firma ma zanotować poprawę w zakresie efektywności zużycia energii, należy dołożyć starań, by zaangażować najwyższe kierownictwo poprzez szkolenia i czynne uczestnictwo w najważniejszych decyzjach i działaniach.

Jeżeli poszukujesz sposobów na zaangażowanie najwyższego kierownictwa w kwestie związane z efektywnością użytkowania energii, szkoleń w obszarze normy ISO 50001 lub wsparcia w zakresie wdrażania systemu zarządzania energią, skontaktuj się z nami. Nasz specjalista doradzi Ci najlepsze działania dla Twojej organizacji.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn