Fundusze Unijne

Segregacja odpadów i recykling w firmie

18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Z tej okazji warto przypomnieć, jak istotna jest segregacja odpadów i recykling w firmie. Z przedsiębiorstwa pochodzą bowiem odpady, które tak samo jak śmieci z gospodarstw domowych nadają się do przetworzenia i ponownego użycia.

Recykling i wykorzystanie surowców wtórnych to obecnie popularny temat wśród specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Polacy każdego roku produkują kilkanaście milionów ton odpadów. Przykładowo w 2019 roku ta liczba wyniosła prawie 13 milionów . Wiele z nich nadaje się do przetworzenia i nie powinna trafiać na składowisko odpadów komunalnych. Wystarczy wspomnieć recykling butelek pet, lub makulatury, które codziennie trafiają do koszy na śmieci w milionach gospodarstw domowych i firm.

Segregacja odpadów ma na celu wyodrębnienie u źródła takich materiałów, które mogą zostać użyte ponownie po odpowiedniej obróbce. Dzieje się to z korzyścią dla środowiska, gdyż umożliwia oszczędzanie zasobów naturalnych. Ograniczamy zanieczyszczenie wody i atmosfery, a także zużycie energii. Kraje rozwinięte stale inwestują w świadomość ekologiczną obywateli oraz odpowiednią infrastrukturę, dzięki czemu poddają odpady recyklingowi w większym stopniu. Sprawia to, że kolejne przedmioty są produkowane z mniejszym zużyciem surowców i energii.

Jak segregować odpady w firmie?

Chcąc właściwie podejść do tematu segregacji odpadów, należy najpierw dostarczyć pracownikom odpowiednią wiedzę. Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie  powinny być ogólnie znane. Przydatne okażą się plakaty przypominające o tym, w jakim pojemniku umieścić konkretny odpad. Warto korzystać przy tym z materiałów opracowanych przez specjalistów, jak różnego rodzaju poradniki, broszury i szkolenia.

Edukując zespół w temacie recyklingu odpadów, trzeba zaznaczyć jak przygotować śmieci do segregacji. Zgnieciona butelka lub puszka zajmuje mniej miejsca, a pojemnik zapełnia się wolniej. To oszczędność nie tylko miejsca, ale i pieniędzy, gdyż zmniejszamy częstotliwość wywozu odpadów. W firmie zatrudniającej wielu pracowników dobrym pomysłem będzie zakup prasy do makulatury lub belownicy, które zgniotą i sprasują odpady tak, by zajmowały możliwie małą przestrzeń. Niektóre frakcje są doskonałym surowcem wtórnym i są chętnie przyjmowane przez punkty skupu. Przy ich dużej ilości warto pomyśleć o sprzedaży i dodatkowym zysku dla przedsiębiorstwa.

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom warunki do segregowania śmieci. Pomocne będą ogólnodostępne pojemniki, odpowiednio oznaczone kolorem i opatrzone informacją o rodzaju odpadów. Powinny stać w takim miejscu, by każdy z pracowników miał do nich swobodny dostęp. Ciekawym rozwiązaniem jest także umieszczanie tuż obok koszy instrukcji ilustrujących i opisujących prawidłowe segregowanie odpadów.

Pomaga również ograniczenie ilości pojemników na śmieci znajdujących się pod biurkami. Taki kosz to wygodne rozwiązanie, ale niestety nie pomaga w recyklingu odpadów. Dużo lepszym pomysłem jest umieszczenie w biurze lub jego okolicy kilku odpowiednio oznaczonych koszy. Zmusza to przy okazji pracowników do wstawania od biurka i przejścia kilku kroków.

SQDA segregacja odpadów i recykling w firmie
Oferujemy specjalistyczne wsparcie w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Czy segregacja odpadów jest obowiązkowa?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pozostawiała początkowo decyzję o segregowaniu odpadów właścicielowi nieruchomości bądź firmy. W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie istniała możliwość wyboru z odpowiednio wyższą deklarowaną stawką za zagospodarowanie odpadów zmieszanych. Jeżeli gmina objęła firmy systemem odbioru i zagospodarowania odpadów, taką deklarację wypełniały także przedsiębiorstwa. Jeżeli nie, samodzielnie decydowały w umowie z wybranym podmiotem, na jakich zasadach mają być odbierane śmieci z działalności.

Po nowelizacji ustawy zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe są zobowiązane do właściwej segregacji odpadów komunalnych. Aktualna ustawa śmieciowa zakłada, że do 2035 roku poziom recyklingu ma wynosić aż 65%. W 2021 roku będzie to 20%. Co roku limit ma stopniowo wzrastać.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie gospodarki odpadami lub ochrony środowiska? Skontaktuj się z nami. Nasz ekspert ds. ochrony środowiska odpowie na Twoje pytania i pomoże Ci wybrać najlepsze, najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojej firmy.

    Chcesz o coś zapytać?