Fundusze Unijne

Edukacja ekologiczna w firmie – jak o nią zadbać?

Przestrzeganie prawa w obszarze ochrony środowiska jest obowiązkiem przedsiębiorcy. W tym zakresie do konkretnych działań zmuszają pracodawcę przepisy ustaw i rozporządzeń. Coraz częściej pracodawcy sięgają jednak po dodatkowe rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Wprowadzanie w organizacji działań proekologicznych pozwala zadbać zarówno o kwestie finansowe poprzez np. oszczędności surowców czy energii elektrycznej, a także poprawić wizerunek firmy. W tym celu przydaje się m. in. edukacja ekologiczna w firmie. Jak ją wprowadzić i po jakie rozwiązania warto sięgnąć?

Kampanie edukacyjne na temat ochrony środowiska naturalnego w firmie – edukacja ekologiczna

Często rozpoczynając edukację ekologiczną pracowników, firmy wdrażają działania takie jak kampanie informacyjne i uświadamiające. Kampania uświadamiająca może dotyczyć różnorodnej tematyki, takiej jak segregacja odpadów w firmie, oszczędzanie energii elektrycznej i wody oraz rozwiązań, które warto wdrożyć w codziennym życiu (np. nauczenie pracownika, by na zakupy zabrał torbę z domu, zamiast kupować reklamówkę, a także że bezpiecznie filtrowana woda jest lepszym wyjściem niż zakup wody w plastikowej butelce). Można zapewnić pracownikom materiały informacyjne w formie ulotek lub plakatów lub bardziej ekologicznie np. online z pomocą newsletterów.

Świetnym pomysłem będą także różnego rodzaju kampanie świadomościowe, eventy i konkursy, dzięki którym pracodawca będzie promował ekologiczne działania w miejscu pracy. Pozwoli to zwiększyć zaangażowanie pracowników w poszczególne akcje i zachęcić ich np. poprzez gry i konkursy, do podejmowania działań proekologicznych.

Szkolenia poszerzające świadomość ekologiczną pracowników

Bardzo ważnym krokiem w podnoszeniu świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska są szkolenia i warsztaty. Takie szkolenia można podzielić na dwie grupy. Będą to szkolenia skierowane do osób wykonujących obowiązki specjalisty ochrony środowiska, które dbają o zgodność prawną przedsiębiorstwa i mogą pomóc w edukowaniu reszty zespołu, a także szkolenia i warsztaty służące podnoszeniu świadomości ekologicznej u wszystkich pracowników.

Tematyka szkoleń skierowanych do całego zespołu może obejmować zarówno postępowanie z odpadami, segregację, recykling jak i oszczędzanie wody i energii, a nawet ekologiczne środki transportu. Bardzo dobrym pomysłem są także wszelkiego rodzaju eventy poświęcone ekologii oraz nowoczesne rozwiązania szkoleniowe – szkolenia VR. Przykładem takiego szkolenia może być Ekokoszykówka. Jest to gra realizowana przy użyciu gogli VR, w której gracze uczą się zasad segregacji odpadów w ciekawej interaktywnej formie.

Edukacja ekologiczna – aplikacja Eko koszykówka na gogle VR

Rozwój świadomości ekologicznej w firmie – kluczowa rola kierownictwa

Tak jak we wprowadzaniu do firmy innych działań, w przypadku kształtowania świadomości ekologicznej pracowników i nowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska naturalnego kluczowa jest rola kadry kierowniczej. Przełożeni powinni więc angażować się w działania przyjazne środowisku, wyznaczać cele z tym związane, a także aktywnie zachęcać pracowników do ich realizacji np. poprzez różnego rodzaju konkursy czy benefity. Kierownictwo może również zdecydować się wspólnie z pracownikami na jakąś akcję opartą na wolontariacie na rzecz środowiska naturalnego.

Powinno się również informować pracowników o tym, jakie rozwiązania zostały podjęte np. w obszarze wprowadzenia ekologicznych źródeł energii, ograniczenia śladu węglowego i efektywnej gospodarki odpadowej.

Edukacja ekologiczna w firmie a sposoby na zaangażowanie pracowników w działania przyjazne środowisku

Szkolenia i dobry przykład z góry są ważne, ale najważniejsze jest to, by zaangażować zespół, tak by pracownicy chcieli wspólnie edukować się i zwiększać swoją świadomość ekologiczną. Tylko w jaki sposób zaangażować pracowników w takie działania i sprawić, by rzeczywiście wdrażali je w codziennym życiu i pracy? Najlepiej byłoby włączyć zespół w proces planowania takich działań oraz podejmowania decyzji co do wyboru konkretnych rozwiązań. W tym celu pracownicy muszą być odpowiednio poinformowani, dlaczego działania proekologiczne są potrzebne i jakie przyniosą korzyści. Warto tu np. wykazać, że firmy przyjazne środowisku, które starają się wprowadzać ekologiczne rozwiązania cieszą się lepszym wizerunkiem na zewnątrz, co przekłada się na późniejsze zyski całego przedsiębiorstwa, a poczynione dzięki takim działaniom oszczędności można przeznaczyć na dodatkowe benefity dla pracowników.

Dobrym pomysłem, pozwalającym włączyć pracowników w planowanie działań będzie stworzenie np. specjalnej grupy roboczej, współodpowiedzialnej za planowanie i wprowadzanie działań mających przynieść wysoką świadomość ekologiczną pracowników. To ułatwiłoby także pracownikom zgłaszanie swoich pomysłów i wniosków. Można rozważyć także system nagród dla osób, które angażują się lub inicjują proekologiczne akcje i działania.

Wprowadzasz rozwiązania ekologiczne i edukujesz pracowników? Monitoruj postępy!

Nic tak nie zmotywuje zespołu do współtworzenia w firmie rozwiązań ekologicznych, jak informacja o tym, że ich starania rzeczywiście mają sens i przynoszą realne korzyści. Między innymi dlatego warto monitorować postępy i regularnie pokazywać pracownikom wyniki prowadzonych pomiarów. Działa to motywująco i zachęca pracowników do przyłączenia się do dalszych wysiłków na rzecz ochrony środowiska.

SQDA edukacja ekologiczna w firmie

Reasumując, chcąc zadbać o edukację ekologiczną pracowników należy zastanowić się nad tym, na jakiej tematyce i obszarach zależy nam najbardziej, jak chcemy zachęcić do tego pracowników, a także w jaki sposób następnie zamierzamy monitorować efekty naszych działań. Pamiętajmy również, by regularnie aktualizować i dostosowywać takie inicjatywy do tego, jakie mamy bieżące potrzeby i wyzwania związane z ochroną środowiska.

Planujesz rozpocząć działania na rzecz świadomości ekologicznej firmy? Skontaktuj się z nami. Nasz ekspert pomoże Ci w dobraniu odpowiednich szkoleń dla pracowników i zaplanowaniu kampanii edukacyjnej dla Twojego zespołu.

    Chcesz o coś zapytać?