Fundusze Unijne

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest międzynarodowym świętem obchodzonym corocznie 28 kwietnia. Z myślą o promowaniu bezpieczeństwa i zdrowia w ekologicznej gospodarce tym roku dzień ten poświęcony jest zagadnieniom ekologicznych miejsc pracy.

Celem kampanii jest ukierunkowanie uwagi opinii międzynarodowej na pojawiające się w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy tendencje oraz na ogromną ilość urazów, chorób i wypadków śmiertelnych  zawiązanych z pracą na całym świecie. Podnoszenie społecznej świadomości na temat  zasad bezpiecznej i zdrowej pracy ma umożliwiać coraz skuteczniejszą ochronę ludzi w procesach pracy, unikanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a tym samym przyczynić się do ochrony środowiska.

Priorytetem Team Prevent Poland jest polepszenie warunków pracy i bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, w korelacji z dbałością o środowisko naturalne. Powierzone nam zadania traktujemy jako swoistą misję, bo cóż może być piękniejszego niż przyczynianie się do ochrony życia i zdrowia ludzi, poprzez poprawę warunków pracy, a tym samym podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.

Współpraca z nami to gwarancja bezpieczeństwa przez cały rok!

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn

Chcesz o coś zapytać?