Fundusze Unijne
Auditor 1. i 2. strony IATF 16949. Kluczowe metody jakości – przygotowanie do egzaminu

Auditor 1. i 2. strony IATF 16949. Kluczowe metody jakości – przygotowanie do egzaminu

ID 212

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 1200 PLN + VAT

Opis szkolenia

Szkolenie rekomendowane jest dla auditorów lub przyszłych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949, którzy chcą poznać podstawy dotyczące kluczowych metod jakości poparte ćwiczeniami praktycznymi. Sugerowane jest wzięcie udziału w szkoleniu przed przystąpieniem do egzaminu (ID 250), w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykorzystania nabytej wiedzy zarówno w czasie egzaminu, jak i w środowisku zawodowym. Znacząca liczba uczestników szkoleń, podchodzących do egzaminu na auditora 1. i 2. strony IATF 16949, nie odpowiada prawidłowo na pytania dotyczące kluczowych metod jakości (tj.: FMEA, MSA, SPC). Zaznajomienie się z kluczowymi metodami jakości jest niezbędne w praktyce w celu nabycia umiejętności wykrywania oraz oceniania ryzyka związanego z niezgodnościami, dotyczącymi tych zagadnień.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla przyszłych auditorów 1. i 2. strony IATF 16949.

Zawartość

 • Ukierunkowanie na praktyczne podejście podczas auditowania.
 • Struktura i tworzenie FMEA.
 • Statystyczna kontrola procesu (SPC 1).
 • Techniki tworzenia wykresów kontrolnych (SPC 2).
 • Zdolność procesowa i maszynowa (SPC 3).
 • Przydatność procesu kontroli (VDA 5).
 • Podstawy analizy systemu pomiarowego (MSA).
 • Liczne ćwiczenia poparte scenkami z praktycznych sytuacji podczas auditów.

Wymagania wstępne

 • Podstawowa wiedza dotycząca standardu IATF 16949 oraz normy ISO 9001.
 • Doświadczenie w stosowaniu kluczowych metod jakości w przemyśle motoryzacyjnym.

Efekty kształcenia

 • Umiejętność auditowania kluczowych metod jakości (core tools) tj.: FMEA, SPC, MSA.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej tych zagadnień.
 • Lepsze przygotowanie do egzaminu dla auditora 1. i 2. strony IATF 16949 (ID 250).

Literatura

 • FMEA AIAG
 • VDA 4, rozdział SPC
 • VDA 5

Powiązane szkolenia

 • ID 221 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny wraz z egzaminem
 • ID 211 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – kurs kwalifikacyjny
 • ID 250 – Auditor 1. i 2. strony IATF 16949 – egzamin
 • ID 9414 – Auditor systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011)
 • ID 9413 – Auditowanie kluczowych metod jakości – warsztaty (APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA)
 • ID 3002 – Przegląd i interpretacja nowych i zmienionych wymagań IATF 16949 i ISO 9001
 • ID 9412 – Warsztaty doskonalące dla auditorów IATF 16949. Identyfikacja, formułowanie i dokumentowanie niezgodności

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.

Chcesz o coś zapytać?