Fundusze Unijne

Szkolenia dla branży motoryzacyjnej – czy warto inwestować w rozwój kompetencji zawodowych?

Dobre szkolenia dla branży motoryzacyjnej pozwolą na podniesienie kompetencji pracowników i są doskonałą inwestycją w ich rozwój. Takie działania od zawsze przynosiły wymierne korzyści dla firm. Poza kwestią samej motywacji dla pracownika powoduje to również wzrost konkurencyjności firmy oraz poprawę jej ogólnego wizerunku.

Inwestowanie w rozwój pracowników jest także sposobem na to, by zatrzymać w pracy najlepszych ludzi. Pracownicy zwracają bowiem ogromną uwagę na to, czy pracodawca inwestuje w ich rozwój zawodowy, czy też nie. Przede wszystkim jednak, szkoląc pracowników, sprawiamy, że poszerzają oni swoją wiedzę, co pozwoli firmie działać zgodnie z najnowszymi wymaganiami. 

Zmiany w wymaganiach – jak się do nich przygotować?

Pandemia COVID-19 wystawiła wiele firm na próbę. Nie wszystkim udało się przetrwać kryzys i wyjść z niego zwycięsko. Skoro zatem firma boryka się z problemami finansowanymi, w jaki sposób ma zadbać o rozwój pracowników w dobie kryzysu i czy w ogóle powinna inwestować w szkolenia? W tym trudnym okresie pojawią się niestety zwycięzcy i przegrani. Niektóre z firm zmuszone będą do przejęć i fuzji, a inne do inwestowania, aby pozostać konkurencyjnymi i wyjść z kryzysu zwycięsko.

Organizacje już dziś powinny opracować strategię przetrwania na rynku i zwiększania odporności w pokryzysowej rzeczywistości. Pewne jest, że przedsiębiorstwa nie będą mogły pozwolić sobie na straty finansowe już na etapie uruchomienia nowych wyrobów/procesów, a nieznajomość wymagań takie ryzyko stwarza. Aby przetrwać i mieć możliwość pozyskania nowych klientów, należy znać obowiązujące standardy zgodne z szeroko pojętymi wymaganiami. Jest to istotny aspekt w każdej branży, w której działa organizacja. Znajomość wymagań pozwala organizacji uniknąć późniejszych przykrych konsekwencji, jakimi w branży motoryzacyjnej może być kampania nawrotowa wadliwego wyrobu.

W dostosowaniu się do nowych wymogów przydatne będzie szczególnie szkolenie z zakresu kluczowych metod przemysłu motoryzacyjnego oraz jego drugi moduł, dedykowane wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów oraz procesów. Podczas szkolenia dowiemy się, jak ocenić, czy sposób wdrożenia jest prawidłowy i skuteczny, oraz jak rozwijane są poszczególne etapy projektów motoryzacyjnych.

Pandemia COVID-19 nie wstrzymała niestety zmian w wymaganiach, które w przemyśle motoryzacyjnym dosyć mocno w tym czasie ewoluowały. Obserwując nowości wydawnicze z ostatniego roku, można tu przywołać dla przykładu nowe podręczniki:

 • VDA 6.5 Audit wyrobu,
 • VDA 6.7  Audit procesu – wyposażenie produkcyjne,
 • VDA 2 Zapewnienie jakości dostaw. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA),
 • VDA Charakterystyki specjalne,
 • VDA 9 Zapewnienie jakości. Emisje i zużycie,
 • VDA 4 Zapewnienie jakości na mapie procesów,
 • VDA Ustandaryzowany proces postępowania z reklamacjami klientów,
 • VDA Audit systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w motoryzacji,
 • VDA EOS – przeciążenia elektryczne przemyśle samochodowym,
 • CQI 12 Ocena procesu specjalnego: Powłoki lakiernicze,
 • CQI 9 Ocena procesu specjalnego: Obróbka cieplna,
 • CQI 15 Ocena procesu specjalnego: Spawanie.


Oprócz nowości wydawniczych w branży motoryzacyjnej nie można zapomnieć o wymaganiach prawnych i regulacyjnych, które również się zmieniają – np. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE.Należy przypomnieć tu, że wg. wymagań prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów producenci muszą zapewnić, że wyrób będzie bezpieczny, kierując się przy tym aktualnym stanem techniki, który jest stanowiony m.in. poprzez: normy, standardy, podręczniki referencyjne i wymagania branżowe. Dlatego produkując wyroby zgodnie z wymaganiami dot. bezpieczeństwa, organizacje powinny postępować również zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w podręcznikach branżowych.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia dla branży motoryzacyjnej?

W gąszczu zmienianych i wciąż aktualizowanych wymagań poradzimy sobie dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz zapewnieniu odpowiednich szkoleń. Wciąż zdarza się, że osoby odpowiedzialne za nowe projekty w organizacjach, korzystają z nieaktualnych wytycznych, np. zatwierdzając nowy wyrób czy proces produkcyjny, realizują to na podstawie nieaktualnego podręcznika VDA 2. Takie postępowanie stwarza ryzyko, iż udokumentowanie zatwierdzenia wyrobu i procesu będzie niekompletne, a co za tym idzie w przypadku jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, organizacja nie będzie posiadała wystarczających dowodów odciążających z odpowiedzialności. Jeśli zatem taki wyrób stanie się przedmiotem kampanii nawrotowej, może to spowodować ogromne straty finansowe dla przedsiębiorstwa, w którym był wytwarzany.

Kampania nawrotowa może doprowadzić do bankructwa firmy, co już niejednokrotnie miało miejsce w branży motoryzacyjnej. Widać tym samym, jak ważna jest świadomość zmian zaistniałych w wymaganiach, jak istotne jest w organizacjach postępowanie zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Można to zapewnić dzięki odpowiednim szkoleniom i podnoszeniu kompetencji pracowników pamiętając, że zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde mają tu znaczenie.  

Kompetencje miękkie to m.in. umiejętności interpersonalne, osobiste: umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, czy etyka pracy. Kompetencje twarde to z kolei umiejętności specjalistyczne, mierzalne, które nabywamy w drodze nauczania i można je potwierdzić np. dyplomem lub certyfikatem. Kompetencje twarde to konkretne umiejętności w danej dziedzinie, wiedza merytoryczna wyniesiona ze szkół, kursów, samodzielnej nauki. W dobie dzisiejszych zmian spowodowanych rozwojem technologicznym, ogromną konkurencyjnością, jak i samą pandemią, zasadne jest stwierdzenie, iż żadna organizacja nie może sobie pozwolić na dalsze straty, także te spowodowane niekompetencją, lub niewiedzą personelu. Aby temu zapobiec, powinno się inwestować w dalszy rozwój kompetencji pracowników. Można to zrobić za pomocą:

 • Szkoleń stacjonarnych oraz online,
 • Kursów, e-learningów, webinariów,
 • Zakupu aktualnych norm, podręczników, standardów,
 • W drodze konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie.


Ile firm, tyle metod pozyskiwania kompetencji i zdobywania wiedzy w organizacji. Ważne jest, aby mieć świadomość zmieniających się wymagań i w porę reagować na zmiany, zanim będzie za późno.

Autor:
Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
Trener/Konsultant/Auditor

  Chcesz o coś zapytać?