unia_31

Szkolenia dla branży motoryzacyjnej – czy warto inwestować w rozwój kompetencji zawodowych?

Dobre szkolenia dla branży motoryzacyjnej pozwolą na podniesienie kompetencji pracowników i są doskonałą inwestycją w ich rozwój. Takie działania od zawsze przynosiły wymierne korzyści dla firm. Poza kwestią samej motywacji dla pracownika powoduje to również wzrost konkurencyjności firmy oraz poprawę jej ogólnego wizerunku.

Inwestowanie w rozwój pracowników jest także sposobem na to, by zatrzymać w pracy najlepszych ludzi. Pracownicy zwracają bowiem ogromną uwagę na to, czy pracodawca inwestuje w ich rozwój zawodowy, czy też nie. Przede wszystkim jednak, szkoląc pracowników, sprawiamy, że poszerzają oni swoją wiedzę, co pozwoli firmie działać zgodnie z najnowszymi wymaganiami. 

Zmiany w wymaganiach – jak się do nich przygotować?

Pandemia COVID-19 wystawiła wiele firm na próbę. Nie wszystkim udało się przetrwać kryzys i wyjść z niego zwycięsko. Skoro zatem firma boryka się z problemami finansowanymi, w jaki sposób ma zadbać o rozwój pracowników w dobie kryzysu i czy w ogóle powinna inwestować w szkolenia? W tym trudnym okresie pojawią się niestety zwycięzcy i przegrani. Niektóre z firm zmuszone będą do przejęć i fuzji, a inne do inwestowania, aby pozostać konkurencyjnymi i wyjść z kryzysu zwycięsko.

Organizacje już dziś powinny opracować strategię przetrwania na rynku i zwiększania odporności w pokryzysowej rzeczywistości. Pewne jest, że przedsiębiorstwa nie będą mogły pozwolić sobie na straty finansowe już na etapie uruchomienia nowych wyrobów/procesów, a nieznajomość wymagań takie ryzyko stwarza. Aby przetrwać i mieć możliwość pozyskania nowych klientów, należy znać obowiązujące standardy zgodne z szeroko pojętymi wymaganiami. Jest to istotny aspekt w każdej branży, w której działa organizacja. Znajomość wymagań pozwala organizacji uniknąć późniejszych przykrych konsekwencji, jakimi w branży motoryzacyjnej może być kampania nawrotowa wadliwego wyrobu.

W dostosowaniu się do nowych wymogów przydatne będzie szczególnie szkolenie z zakresu kluczowych metod przemysłu motoryzacyjnego oraz jego drugi moduł, dedykowane wszystkim pracownikom zespołów projektowych, zajmujących się projektowaniem i rozwojem wyrobów oraz procesów. Podczas szkolenia dowiemy się, jak ocenić, czy sposób wdrożenia jest prawidłowy i skuteczny, oraz jak rozwijane są poszczególne etapy projektów motoryzacyjnych.

Pandemia COVID-19 nie wstrzymała niestety zmian w wymaganiach, które w przemyśle motoryzacyjnym dosyć mocno w tym czasie ewoluowały. Obserwując nowości wydawnicze z ostatniego roku, można tu przywołać dla przykładu nowe podręczniki:

 • VDA 6.5 Audit wyrobu,
 • VDA 6.7  Audit procesu – wyposażenie produkcyjne,
 • VDA 2 Zapewnienie jakości dostaw. Zatwierdzenie procesu produkcyjnego i wyrobu (PPA),
 • VDA Charakterystyki specjalne,
 • VDA 9 Zapewnienie jakości. Emisje i zużycie,
 • VDA 4 Zapewnienie jakości na mapie procesów,
 • VDA Ustandaryzowany proces postępowania z reklamacjami klientów,
 • VDA Audit systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w motoryzacji,
 • VDA EOS – przeciążenia elektryczne przemyśle samochodowym,
 • CQI 12 Ocena procesu specjalnego: Powłoki lakiernicze,
 • CQI 9 Ocena procesu specjalnego: Obróbka cieplna,
 • CQI 15 Ocena procesu specjalnego: Spawanie.


Oprócz nowości wydawniczych w branży motoryzacyjnej nie można zapomnieć o wymaganiach prawnych i regulacyjnych, które również się zmieniają – np. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE.Należy przypomnieć tu, że wg. wymagań prawnych dot. bezpieczeństwa wyrobów producenci muszą zapewnić, że wyrób będzie bezpieczny, kierując się przy tym aktualnym stanem techniki, który jest stanowiony m.in. poprzez: normy, standardy, podręczniki referencyjne i wymagania branżowe. Dlatego produkując wyroby zgodnie z wymaganiami dot. bezpieczeństwa, organizacje powinny postępować również zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w podręcznikach branżowych.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia dla branży motoryzacyjnej?

W gąszczu zmienianych i wciąż aktualizowanych wymagań poradzimy sobie dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz zapewnieniu odpowiednich szkoleń. Wciąż zdarza się, że osoby odpowiedzialne za nowe projekty w organizacjach, korzystają z nieaktualnych wytycznych, np. zatwierdzając nowy wyrób czy proces produkcyjny, realizują to na podstawie nieaktualnego podręcznika VDA 2. Takie postępowanie stwarza ryzyko, iż udokumentowanie zatwierdzenia wyrobu i procesu będzie niekompletne, a co za tym idzie w przypadku jakichkolwiek roszczeń w przyszłości, organizacja nie będzie posiadała wystarczających dowodów odciążających z odpowiedzialności. Jeśli zatem taki wyrób stanie się przedmiotem kampanii nawrotowej, może to spowodować ogromne straty finansowe dla przedsiębiorstwa, w którym był wytwarzany.

Kampania nawrotowa może doprowadzić do bankructwa firmy, co już niejednokrotnie miało miejsce w branży motoryzacyjnej. Widać tym samym, jak ważna jest świadomość zmian zaistniałych w wymaganiach, jak istotne jest w organizacjach postępowanie zgodnie z najnowszymi wytycznymi. Można to zapewnić dzięki odpowiednim szkoleniom i podnoszeniu kompetencji pracowników pamiętając, że zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde mają tu znaczenie.  

Kompetencje miękkie to m.in. umiejętności interpersonalne, osobiste: umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, czy etyka pracy. Kompetencje twarde to z kolei umiejętności specjalistyczne, mierzalne, które nabywamy w drodze nauczania i można je potwierdzić np. dyplomem lub certyfikatem. Kompetencje twarde to konkretne umiejętności w danej dziedzinie, wiedza merytoryczna wyniesiona ze szkół, kursów, samodzielnej nauki. W dobie dzisiejszych zmian spowodowanych rozwojem technologicznym, ogromną konkurencyjnością, jak i samą pandemią, zasadne jest stwierdzenie, iż żadna organizacja nie może sobie pozwolić na dalsze straty, także te spowodowane niekompetencją, lub niewiedzą personelu. Aby temu zapobiec, powinno się inwestować w dalszy rozwój kompetencji pracowników. Można to zrobić za pomocą:

 • Szkoleń stacjonarnych oraz online,
 • Kursów, e-learningów, webinariów,
 • Zakupu aktualnych norm, podręczników, standardów,
 • W drodze konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie.


Ile firm, tyle metod pozyskiwania kompetencji i zdobywania wiedzy w organizacji. Ważne jest, aby mieć świadomość zmieniających się wymagań i w porę reagować na zmiany, zanim będzie za późno.

Autor:
Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
Trener/Konsultant/Auditor

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn
Praca zespołowa

Zarządzanie zespołem

Każdy szef, dyrektor, czy kierownik jest przywódcą, na którym spoczywa odpowiedzialność formowania i zarządzania zespołem pracowników, niezależnie od tego czy podlega mu jeden pracownik, czy kilkunastoosobowy zespół. Dobre zarządzanie polega

Czytaj więcej »
Częstotliwość szkoleń okresowych bhp

Po ilu latach musimy powtórzyć okresowe szkolenie bhp?

Obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapewnienie odpowiednich warunków pracy, ale też zorganizowanie szkoleń dla pracowników, przystosowujących do wykonywania zawodu. Jednym z najważniejszych zobowiązań pracodawcy jest konieczność przeprowadzania obowiązkowych szkoleń bhp.

Czytaj więcej »