Fundusze Unijne

5 korzyści z zarządzania różnorodnością dla Twojej firmy

Efektywna, wydajna organizacja przynosząca zyski i stabilny, zgrany, kreatywny zespół – który pracodawca nie chciałby w ten sposób scharakteryzować swojej firmy? Kluczowe jest odpowiednie zarządzania organizacją, w tym także zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Sprawdź, jakie korzyści z zarządzania różnorodnością możesz osiągnąć we własnej firmie i dowiedz się, dlaczego warto zainteresować się wdrażaniem odpowiednich rozwiązań do zarządzania zespołem.

Zarządzanie różnorodnością w firmie – jak to wygląda w Polsce?

Skrót DEI (z ang. Diversity, Equity and Inclusion) i pojęcie różnorodności osób zatrudnionych jest już coraz bardziej znane organizacjom w Polsce. Polska Karta Różnorodności (zobowiązanie pracodawców do wdrożenia zakazu dyskryminacji w organizacji i kreowanie działań na rzecz upowszechniania różnorodności) ma już 289 sygnatariuszy, którzy łącznie zatrudniają ponad pół miliona osób. Oznacza to, że pół miliona Polaków ma pracodawcę, który nie tylko promuje różnorodność w swojej organizacji, ale i podejmuje inicjatywy, by tę różnorodność wspierać w swoich strukturach.

Jednak wg. badań w Polsce w 2023 r. w wysokim kierownictwie średnich i dużych firm w Polsce odsetek kobiet maleje i w ciągu ostatnich lat spadł o 4% do wartości 27%. Również osoby młode i dojrzałe w grupie zarządzającej to rzadkość – zaledwie 18% tych stanowisk są obsadzone osobami w wieku poniżej 40 lat. Podobnie jest z otwartością na różnorodność etniczną – w zarządach firm zasiada zaledwie 4% osób o innym pochodzeniu etnicznym (2% mniej w stosunku do roku poprzedniego).

Można się spierać, czy parytety to słuszne rozwiązanie, wszakże o pełnionej roli powinny decydować kompetencje i doświadczenie. Czy jednak kwalifikacje i staż zawodowy to zawsze argumenty, które są w stanie wyłączyć inne kwestie jak np. kulturowo i historycznie ugruntowane przekonania, czy nieuświadomione stereotypy? Różnorodność tymczasem to niepodważalna wartość dodana dla organizacji.

SQDA korzyści z zarządzania różnorodnością dla firmy

Korzyści z zarządzania różnorodnością w pracy

Zarządzanie zróżnicowanym zespołem nie jest łatwe, ale warto się go nauczyć i umiejętnie wdrożyć w firmie odpowiednie narzędzia. Efektywne zarządzanie różnorodnością oznacza bowiem mnóstwo korzyści dla organizacji.

Zróżnicowane zespoły a różnorodność wiedzy, kreatywność i innowacyjność

Zróżnicowany zespół jest przede wszystkim źródłem szerszej gamy doświadczeń, spojrzeń i perspektyw dla samych zespołów (większy wgląd w podobne potrzeby różnych klientów), co skutkuje większą kreatywnością. Kreatywność z kolei prowadzi do innowacyjności – jednej z najbardziej pożądanych wartości przez organizacje. Pozwala to także na opracowanie nowych usług czy produktów firmy, tak aby jak najlepiej spełniły potrzeby klientów.

Miejsce pracy ma znaczenie, czyli przyciąganie talentów i lepszy wizerunek pracodawcy

Różnorodność jest także coraz częściej jednym z czynników, które czynią pracodawcę atrakcyjnym na rynku pracy i pomagają przyciągnąć talenty. Wg badań przeprowadzonych przez portal pracuj.pl 79% ankietowanych zwraca uwagę na kulturę organizacyjną pracodawcy, do którego aplikuje. W tym aspekcie ważna jest także społeczna odpowiedzialność biznesu – kandydaci do pracy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na udział pracodawcy w programach:

  • prozdrowotnych (67%),
  • wspierających kulturę i sztukę (55%),
  • wspierających równouprawnienie (55%).

Wykreowanie wizerunku organizacji jako sprzyjającej różnorodności i inkluzywności to jedno, jednak by zatrzymać talenty i utrzymać lojalność pracowników, koniecznie jest rzeczywiste stworzenie warunków, w których pracownicy mogą czerpać ze swojej różnorodności, ale także mają równe szanse i równy dostęp do kompetencji, szkoleń, awansów, premii itp.  

Budulcem trwałej kultury organizacyjnej, których głównymi wartościami jest różnorodność i inkluzywność, są przede wszystkim pracownicy, dlatego w działaniach organizacji promujących te normy powinni być uwzględnieni wszyscy zatrudnieni, bez względu na zajmowane stanowisko. Często pierwszym i najważniejszym krokiem w dążeniu do inkluzywnej kultury jest zrozumienie jak naprawdę wygląda różnorodność wokół nas i budowanie świadomości o tym, jakie formy może przybierać.

Bardziej przemyślane decyzje biznesowe i lepsze wyniki finansowe

Różnorodność to bogactwo dla firm. Można wymieniać wiele zalet różnorodności, gdzie główne z nich to przede wszystkim większa liczba ocen i spojrzeń na te same sytuacje i problemy. Jesteśmy różni pod wieloma względami i patrzymy na zagadnienia przez filtr własnych doświadczeń i poglądów. Dyskusja w różnorodnym zespole pozwala na zbudowanie bardziej pełnego obrazu sytuacji i lepszą ocenę. To z kolei umożliwia przedsiębiorstwu podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. Z tego względu organizacja musi stwarzać warunki do wolnej od oceny wymiany doświadczeń i wiedzy, by te wartości dodane mogły być odczuwalne. Niczym nieograniczony przepływ pomysłów i opinii może skutkować, jak zostało już wspomniane wyżej, większą innowacyjnością i tworzeniem unikalnych rozwiązań biznesowych.

Lepsza atmosfera w firmie i poszerzenie horyzontów

Korzyści biznesowe to oczywiście nie wszystko. Nie sposób też nie wspomnieć o korzyściach płynących z różnorodności dla samych pracowników danej organizacji. Nie tylko są bowiem oni źródłem różnic, ale też mogą na nich korzystać poprzez poszerzenie własnych horyzontów w kontakcie z innymi. Zatrudnieni mogą nie tylko czerpać ze swojej wiedzy nawzajem, ale i na innym podejściu do rozwiązywania problemów i wypracowanych już wcześniej metod ich rozwiązywania. Tworzy to atmosferę pracy, w której pracownicy są szanowani ze względu na nowe spojrzenia, które wnoszą i wartości, które wyznają. Dobra atmosfera, odpowiednia polityka różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji skutkują większym zaangażowaniem, zwłaszcza tam, gdzie jasne jest, że o awansie, podwyżce czy premii nie decyduje nic innego poza wynikami pracy.

Mówiąc o korzyściach dla samych pracowników, nie można nie wspomnieć o korzyściach rekrutacyjnych, które to ze sobą niesie. Pracodawca podnosi swój prestiż na rynku pracy i staje się środowiskiem, które może przyciągać talenty.

Skuteczne zarządzanie różnorodnością a zrównoważony rozwój organizacji

Twoja firma jest zobowiązana do raportowania ESG? A może na razie jedynie wdrażasz rozwiązania dotyczące zrównoważonego biznesu z innych powodów? Bez względu na to, dlaczego zainteresowałeś się kwestiami zrównoważonego rozwoju, zarządzanie różnorodnością w organizacji będzie dla Ciebie korzystne. Dbanie o odpowiednią politykę różnorodności jest jednym z ważnych elementów budowania zrównoważonego rozwoju firmy, który jest istotny w kontekście ESG. To między innymi właśnie dlatego warto postawić w firmie na edukację i zaangażowanie w zakresie różnorodności.

Umiejętne zarządzanie pracownikami w zakresie różnorodności jest bardzo cenne. Wpływa bowiem na efektywność pracy, kreatywność, lepszą atmosferę w firmie, a nawet na kwestie dotyczące raportowania ESG. Dla osiągnięcia tych korzyści niezbędne będą właściwie zaplanowane działania wdrożone w organizacji, które pozwolą na lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim. Szczególnie przydatne będą wszelkie szkolenia i kampanie edukacyjne, kładące nacisk na korzyści płynące z różnorodności, szanowanie różnic i lepszą komunikację.

Planujesz wprowadzanie odpowiednich narzędzi do zarządzania różnorodnością w Twojej firmy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci zaplanować eventy i szkolenia, np. w ramach miesiąca różnorodności w firmie.

    Chcesz o coś zapytać?