Fundusze Unijne

Case study: Kurs pierwszej pomocy dla pracowników szyty na miarę

Wypadek lub inna sytuacja, w której musimy wykorzystać umiejętności udzielania pierwszej pomocy może zdarzyć się zawsze. Zarówno w pracy, jak i poza nią. W momencie zdarzenia bardzo ważne jest, by pomoc została udzielona jak najszybciej, bowiem zależy od tego zdrowie i życie poszkodowanego. Zorganizowanie szkolenia pierwszej pomocy w firmie jest też istotnym krokiem w kierunku zapewnienia pracownikom wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy. Wiedząc o tym, nasz klient postanowił zorganizować dla swojego zespołu kurs pierwszej pomocy, dostosowany do specyfiki organizacji.

Kim był klient zainteresowany szkoleniem pierwszej pomocy dla pracowników?

Z prośbą o przygotowania szkolenia z pierwszej pomocy, które byłoby dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji, zgłosiła się do nas firma z branży produkcyjnej, zatrudniająca ok. 8 tys. osób w całej Polsce. Firma jest strategicznym producentem dla branży motoryzacyjnej i przemysłu, dostarczającym na światowe rynki dynamiczne oraz statyczne uszczelnienia karoseryjne. Produkty firmy znajdują zastosowanie w największych koncernach motoryzacyjnych, lotniczych, a także u producentów sprzętu AGD.

Decydując się na zapewnienie pracownikom kursu pierwszej pomocy prowadzonego przez doświadczonych ratowników medycznych, klient chciał przede wszystkim, by szkolenie poruszało tematykę urazów, jakie mogą grozić pracownikom w jego branży. W czasie kursu pierwszej pomocy miał być poruszony między innymi temat poważnych urazów, takich jak np. amputacje kończyn górnych. Dlatego klient postanowił wybrać kurs pierwszej pomocy, który w 100% odpowiedziałby na te potrzeby.

Cel – szkolenie pierwszej pomocy dostosowane do potrzeb klienta

Po zapoznaniu się ze specyfiką pracy w firmie naszego klienta i wyzwaniami oraz zagrożeniami, z jakimi spotykają się pracownicy w zakładzie pracy, postanowiliśmy przygotować szkolenie, które najlepiej odpowiedziałoby na potrzeby organizacji. W tym celu zaprojektowaliśmy indywidualny program szkolenia, który miał zapoznać uczestników kursu z zasadami pierwszej pomocy oraz jak poprawnie i szybko zareagować w momencie wypadku przy pracy powodującym np. zmiażdżenie dłoni lub amputację.

Chcieliśmy także zadbać o większą świadomość uczestników kursu pierwszej pomocy na temat bezpieczeństwa, unikania wypadków przy pracy, dzięki czemu rzadziej zdarzałyby się sytuacje potencjalnie niebezpieczne w zakładzie pracy. W tym celu dodaliśmy odpowiednie punkty do teoretycznego, podstawowego kursu pierwszej pomocy.

SQDA kurs pierwszej pomocy szyty na miarę

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i większa świadomość pracowników – jakie działania podjęliśmy?

W pierwszej kolejności zostały przeprowadzone szkolenia – zajęcia teoretyczne i ćwiczenia warsztatowe z wykonywania pierwszej pomocy, realizowane w formie scenek sytuacyjnych, mających odzwierciedlać zdarzenia, które rzeczywiście mogłyby wydarzyć się w firmie. W ten sposób chcieliśmy przećwiczyć z pracownikami szybkie reagowanie na zagrożenie i poprawne udzielenie pierwszej pomocy w sytuacji zbliżonej do tej, która rzeczywiście mogłaby mieć miejsce, np. ciężki wypadek przy pracy. Podczas zaaranżowanych scenek wykorzystaliśmy rekwizyty, sztuczną krew oraz kończyny. Szczególny nacisk podczas szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i związanych z nim zajęć praktycznych położony był przez cały czas na te najbardziej niebezpieczne urazy, takie jak amputacje lub zmiażdżenie kończyny.

Następnie, po zakończeniu szkolenia i ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy postanowiliśmy przeprowadzić audyt. Podczas audytu w firmie klienta zweryfikowana została wiedza, umiejętności i prawidłowe reagowanie grup ratowniczych. Pracownicy nie mieli jednak wcześniej wiedzy o tym, że takie sprawdzanie się odbędzie. Symulacja wypadku przy pracy i związane z tym zaskoczenie miało za zadanie zweryfikować, czy po przeszkoleniu pracownicy będą w stanie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu w obliczu realnego zagrożenia. Miał to być także test działania w warunkach stresujących i sprawdzenie szybkości reakcji.

Na koniec przygotowaliśmy dla klienta wnioski z przeprowadzonych szkoleń i odpowiedniego przygotowania uczestników zajęć do reakcji w obliczu konieczności udzielenia pomocy w momencie wypadku.

Czy dostosowany do klienta program kursu pierwszej pomocy zdał egzamin? Nasze efekty

Pracownicy chętnie brali udział w szkoleniach, zadawali pytania i angażowali się w ćwiczenia organizowane przez instruktorów pierwszej pomocy – ratowników medycznych. Okazało się, że zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna kursu była łatwo przyswajana przez pracowników. Dzięki dostępności kilku ratowników, każdy z uczestników miał szansę przećwiczyć pozyskaną wiedzę w praktyce i mógł się nauczyć pierwszej pomocy w czasie warsztatów. Klient zaobserwował ponadto mniejszą wypadkowość, wyższy poziom bezpieczeństwa i większą świadomość w obszarze bhp w zakładzie pracy. Zauważył także inne zalety szkolenia z pierwszej pomocy, takie jak poprawę umiejętności pracy w grupie i integrację zespołu.

Po zakończeniu szkoleń, każdy z pracowników otrzymał zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy wystawione przez SQD Alliance.

Jednym z elementów wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy jest między innymi umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Przy decydowaniu się na szkolenie dla pracowników, warto jednak rozważnie wybrać organizatora kursu, ponieważ od odpowiedniego programu i właściwie poprowadzonych ćwiczeń pierwszej pomocy zależy, czy pracownicy będą mieli umiejętności potrzebne do udzielania pomocy szybko i sprawnie. Dobrze, gdy kurs zawiera odpowiednią liczbę godzin zajęć praktycznych na temat zagrożeń, z jakimi pracownicy mogą spotkać się w warunkach pracy.

Jeżeli również poszukujesz szkolenia prowadzonego przez doświadczonych ratowników, które będzie zawierało moduły uwzględniające specyfikę pracy w Twojej organizacji, skontaktuj się z nami. Kurs organizowany w Twojej firmie zostanie dostosowany całkowicie do Twoich potrzeba, nasz specjalista pomoże Ci wybrać moduły, które najlepiej odpowiedzą na wyzwania w Twoim zakładzie pracy.

    Chcesz o coś zapytać?