VerpackG – nowe niemieckie prawo dotyczące opakowań

VerpackG – nowe niemieckie prawo dotyczące opakowań

Zmiany od 1 stycznia 2019 roku

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie VerpackG – nowe niemieckie prawo dotyczące opakowań, które zwiększy liczbę obowiązków sprawozdawczych dla wszystkich podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach do Niemiec.

Co obowiązuje w roku 2018?

Posiadanie umowy licencyjnej z dualnym systemem odbioru i odzysku w  Niemczech, czyli uiszczenie opłat za opakowania.

Co będzie obowiązywać w roku 2019?

Posiadanie umowy licencyjnej z dualnym systemem odbioru i odzysku w  Niemczech, czyli uiszczenie opłat za opakowania oraz rejestracja w Zentrale Stelle Verpackungsregister (Centralny Rejestr Opakowań).

Co to jest VerpackG?

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackG), która zastąpi dotychczasowe niemieckie rozporządzenie o opakowaniach (VerpackV).

Ustawa zwiększy liczbę obowiązków sprawozdawczych dla wszystkich podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach do Niemiec (również bezpłatnie). W ramach powyższej ustawy stworzony został Centralny Rejestr Opakowań LUCID (niem. Zentrale Stelle Verpackungsregister), w którym do końca 2018 roku musi się zarejestrować każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek niemiecki. LUCID jest to pierwszy publiczny rejestr, w którym będzie można sprawdzić czy producenci, sprzedawcy detaliczni i/lub dystrybutorzy opakowań zarejestrowali się i czy wypełniają swoje obowiązki związane z gospodarką opakowaniami.

Kogo będzie dotyczyć nowa ustawa o opakowaniach?

Ustawa będzie dotyczyć wszystkich producentów i/lub sprzedawców, którzy „jako pierwsi” wprowadzają pakowany produkt – niezależnie od sposobu wprowadzenia, np. czy w sklepie detalicznym czy internetowym, na rynek niemiecki, a opakowanie to skierowane jest do końcowego odbiorcy prywatnego (tzw. opakowania B2C).

Obowiązki skierowane są zatem nie tylko do producentów opakowań, ale firm, które te opakowania wykorzystują i wprowadzają na niemiecki rynek. Chodzi więc o opakowania przesyłane do gospodarstw domowych, gastronomii czy urzędów. Jeżeli jednak firma sprzedaje produkty w opakowaniach np. na rzecz pośrednika (hurtownia) i to ta firma wprowadza po raz pierwszy opakowania na teren Niemiec, to obowiązek rejestracji i spełniania innych wymagań spoczywa na tej firmie (nie pośredniku).

Obowiązki w zakresie opakowań w Niemczech a opłata produktowa w Polsce

Uiszczanie opłaty produktowej za opakowania w Polsce nie jest równoznaczne z wypełnieniem obowiązków związanych z tymi opakowaniami w Niemczech. Opłaty za opakowania muszą zostać uiszczone w kraju, do którego dane opakowania ostatecznie trafiają.

Za dane opakowanie nie uiszcza się opłaty produktowej zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Zatem za opakowania eksportowane do Niemiec dokonuje się opłaty produktowej w Polsce.

Jakie opakowania reguluje ustawa?

Zgodnie z nową ustawą opakowaniami, które podlegają opłatom, są opakowania: jednostkowe, przesyłkowe, serwisowe, zbiorcze, transportowe. Są to materiały wykonane z kartonu, tektury, papieru, tworzyw sztucznych, blachy, aluminium, materiałów naturalnych (np. z drewna) itp. Systemem mają być również objęte materiały takie jak folie bąbelkowe czy styropian wypełniający opakowanie, a także opakowania wykorzystywane w gastronomii na rzecz konsumenta jak np. papierowe kubki na kawę. Ustawa ma regulować wszystkie opakowania, które ostatecznie trafią do konsumenta, a tym samym do jego odpadów.

Ważne: Opakowania jednostkowe, przesyłkowe, serwisowe i zbiorcze należy zgłosić w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID (niem. Zentrale Stelle Verpackungsregister), natomiast opakowania transportowe nie podlegają zgłoszeniu w rejestrze.

W przyszłości producenci i sprzedawcy będą mogli sprawdzić, czy ich materiały opakowaniowe podlegają wymogom uczestnictwa w katalogu wymagań dotyczących uczestnictwa w systemie. Ewentualnie w razie dalszych wątpliwości będą mogli złożyć wniosek do Centralnej Agencji, która będzie czuwać nad funkcjonowaniem rejestru (Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister) z prośbą o sklasyfikowanie ich opakowania. W takim przypadku Centralna Agencja wyda decyzję administracyjną dotyczącą klauzuli tajności materiału opakowaniowego podlegającego wymogom uczestnictwa w systemie.

Rejestracja w LUCID

Niezależnie od wielkości i liczby wprowadzanych na obszar Niemiec produktów w opakowaniach należy dokonać rejestracji i spełniać inne obowiązki związane z opakowaniami. Rejestracji można dokonywać już od sierpnia 2018 roku. Podmioty, które chcą po Nowym Roku zgodnie z prawem wprowadzać na teren Niemiec produkty w opakowaniach powinny zarejestrować się przed 1 stycznia 2019 r.

Ważne: Podmiot musi osobiście się zarejestrować (a także zgłosić ilość materiałów opakowaniowych). Angażowanie strony trzeciej np. pośrednika lub Izby Handlu Zagranicznego w celu wykonania tych obowiązków nie jest dozwolone. Każdego adresu e-mail można użyć tylko raz, aby ubiegać się o dane dostępu do bazy. Jeżeli rejestracja nastąpi przed wejściem ustawy w życie będzie to tymczasowa rejestracja i widoczna w rejestrze dopiero po 1 stycznia 2019 roku. W momencie zakończenia rejestracji podmiot otrzyma potwierdzenie z tymczasowym numerem rejestracyjnym.

Rejestracja jest bezpłatna, za wprowadzanie danych w rejestrze również nie dokonuje się żadnych płatności. W przypadku kiedy podmiot nie zarejestruje się w systemie LUCID nastąpi dla niego automatyczny zakaz dystrybucji. Brak rejestracji w centralnym systemie może skutkować grzywną aż do 100 000 EUR, brak uczestnictwa w podwójnym systemie utylizacji odpadów grzywną aż do 200 000 EUR. Ze względu na publiczny charakter rejestru podmiot działający niezgodnie z prawem może spodziewać się, że jego dystrybutorzy mogą zrezygnować z niego jako dostawcy. Egzekwowaniem spełnienia obowiązku rejestracji będą zajmować się kraje związkowe (Bundesländer) na podstawie danych otrzymanych z rejestru opakowań.

Dualny System Odbioru i Odzysku

Należy pamiętać, że nadal obowiązują Dualny System Odbioru i Odzysku oraz uiszczanie opłat za opakowania (odpowiednik polskiej opłaty produktowej). Aby przystąpić do Dualnego Systemu Odbioru i Odzysku należy określić szacowane roczne ilości eksportowanych do Niemiec opakowań oraz podpisać umowę.

Podobnie jak miało to miejsce w rozporządzeniu w sprawie opakowań (VerpackV), podmioty wprowadzające do obrotu materiały opakowaniowe podlegające wymogom uczestnictwa w systemie są zobowiązane do przedłożenia do 15 maja każdego roku “deklaracji kompletności” za poprzedni rok. Czyli raz w roku producenci będą zobowiązani zgłosić masę (całkowitą wagę) wprowadzanych przez nich materiałów opakowaniowych oraz rodzaj materiału do wybranego przez siebie systemu, a jednocześnie do Centralnej Agencji.

Informacje muszą być poświadczone przez zarejestrowanego egzaminatora i złożone elektronicznie w Centralnej Agencji w LUCID. Zarejestrowanych egzaminatorów można znaleźć w rejestrze egzaminatorów Centralnej Agencji LUCID. Obowiązek ten ma zastosowanie tylko wtedy, gdy faktyczna ilość materiałów opakowaniowych, które zostały wprowadzone na rynek w poprzednim roku kalendarzowym przekracza jeden z następujących progów ilościowych:
•    szkło: 80 000 kg,
•    papier, tektura, tektura: 50 000 kg,
•    metale żelazne, aluminium, tworzywa sztuczne, kartony do napojów, inne kompozyty: 30 000 kg.
Jeżeli deklaracja kompletności nie zostanie złożona, prawidłowo w całości lub nie w terminie, to stanowi to przestępstwo administracyjne, które może skutkować grzywną w wysokości do 100 000 EUR.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszym specjalistą ds. ochrony środowiska i zapytaj o szczegóły.

Źródło: opracowanie własne Team Prevent Poland Sp. z o.o. oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

O grupie B·A·D

W różnych zakresach prewencji ponad 4000 ekspertów grupy B·A·D obsługuje w Niemczech i Europie 270 000 zakładów z 4 milionami pracowników. W 2016 roku obrót wyniósł 265,5 miliona euro. Dzięki tym czynnikom B·A·D GmbH wraz z europejskimi spółkami córkami TeamPrevent należy do największych europejskich oferentów świadczeń prewencyjnych (ochrona pracy, zdrowie, bezpieczeństwo, personel). Zakres świadczeń rozciąga się od pojedynczych projektów po kompleksową realizację outsourcingu. Portfolio grupy rozszerzają rozmaite oferty z dziedziny konsultingu, dokształcania i certyfikacji.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn

Nowe wydanie Quality Systems Basics tzw. QSB+

W wyniku nawiązania współpracy w obszarze SQ działów zakupów GM i PSA dokonano aktualizacji i usystematyzowania wymagań, przekładających się na rodzaje audytów stosowanych w odniesieniu do potencjalnych, jak również obecnych

Czytaj więcej »

BRUNCH JAKOŚCIOWY

Już dzisiaj zapraszamy do udziału w organizowanym przez Team Prevent Poland BRUNCHU JAKOŚCIOWYM , podczas którego przedstawimy Państwu nowości w specyficznych wymaganiach klientów grupy Volkswagena oraz GM. Są to między

Czytaj więcej »