Fundusze Unijne

Auditor w branży motoryzacyjnej – wymagania

Standard IATF 16949:2016  stawia szereg wymagań dla organizacji produkujących wyroby w branży motoryzacyjnej. Wymagania w łańcuchu dostaw są coraz bardziej restrykcyjne z uwagi na coraz wyższe oczekiwania OEM’ów,  użytkowników końcowych oraz zmiany gospodarcze. Wraz ze wzrostem wymagań branżowych coraz większe znaczenie mają nie tylko kompetencje osób zarządzających organizacją, ale również osób auditujących systemy zarządzania jakością w firmach.

Dlaczego?

Dlaczego tak istotne są kompetencje auditorów wewnętrznych? Odpowiedź jest prosta.

Standard IATF 16949:2016  i wymagania branży motoryzacyjnej są trudne i jest ich sporo. Norma ISO 9001:2015, specyficzne wymagania klientów oraz wymagania standardu IATF 16949:2016 to podstawowe wymagania w branży.  Do tego dochodzą zatwierdzone interpretacje (Zatwierdzona interpretacja (SI) zmienia interpretację zasady lub wymagania, stając się następnie podstawą ustalenia niezgodności), a więc należy również w organizacji posiadać wiedzę, co zostało zmienione.

Wraz ze specyficznymi wymaganiami klientów (tzw. CSR), należy także spełniać wymagania klienta (wszystkie wymagania określone przez klienta, np. wewnętrzne procedury, wymagania techniczne itp.). Jak zatem mogę się upewnić, że moja firma jest zgodna z taką ilością wytycznych? Z pomocą przychodzi nam wówczas między innymi auditor wewnętrzny SZJ.

Audity wewnętrzne w organizacji pozwalają na potwierdzenie, iż organizacja jest zgodna z wymaganiami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi: standardem IATF 16949:2016, CSR’ami, kluczowymi metodami jakości (core tools) i innymi. Dlatego tak ważne jest, aby audity te były przeprowadzane przez kompetentne osoby. Osoba, która chce zostać wewnętrznym auditorem SZJ w organizacji powinna wg wymagań standardu IATF 16949:2016  posiadać pewne kompetencje, takie jak m.in.:

  • zrozumienie wymagań standardu IATF 16949:2016,
  • zrozumienie podejścia procesowego do auditowania w motoryzacji, włącznie z podejściem opartym na ryzyku,
  • rozumienie mających zastosowanie specyficznych wymagań klientów, kluczowych metod jakości

po to, aby skutecznie potwierdzić, iż organizacja te wymagania spełnia (lub nie).

Kompetentni auditorzy wewnętrzni, posiadając wymaganą wiedzę, najlepiej zweryfikują/potwierdzą, iż nasza firma jest zgodna lub niezgodna ze wszystkimi wytycznymi. Jest duża szansa na to, iż kompetentni auditorzy wewnętrzni w pierwszej kolejności „wyłapią” wewnętrzne niezgodności i być może uchronią swoją organizację przed poważniejszymi konsekwencjami takimi jak reklamacja klienta, status specjalny itp.  W związku z tym, aby auditor mógł skutecznie i efektywnie potwierdzić, iż firma jest zgodna ze standardami w branży motoryzacyjnej, musi posiadać wymagane kompetencje i być na bieżąco ze zmianami w wymaganiach.

W razie wątpliwości czy auditorzy w organizacji są wystarczająco kompetentni, zapraszamy na szereg naszych szkoleń dla auditorów, zarówno dla tych początkujących, jak i dla tych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę. Dostępne szkolenia można sprawdzić klikając tutaj.

    Chcesz o coś zapytać?