Bezpieczeństwo pracy - audyty

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy w budowaniu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie, propagując zdrowy i bezpieczny system pracy. Pełnimy obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy naszych najlepszych specjalistów ds. bhp, specjalistów ppoż., ratowników medycznych, inżynierów, psychologów i prawników. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie tylko dopełni wszelkich wymogów prawnych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanie się świadomym wyborem pracowników.  

Audyty bhp

Audyty bhp są okazją do przeprowadzenia dokładnej, obiektywnej analizy stanu bhp oraz oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami. W zależności od potrzeb, przeprowadzane jednorazowo lub cyklicznie dają obraz faktycznych warunków w zakładzie pracy.

Dzięki temu, że wnioski z przeprowadzonego audytu bhp opracowywane są przez niezależnych ekspertów, mamy możliwość obiektywnej oceny stopnia realizacji wymagań bhp, ewentualnych ryzyk czy konsekwencji związanych z niespełnieniem danych wymogów formalno-prawnych. 

Dlaczego audyt bhp jest ważny?

Stosowanie się do obowiązujących wymogów prawnych oraz aktualnych systemów zarządzania ma ogromny wpływ nie tylko na życie i zdrowie pracowników wykonujących codzienne obowiązki, ale także na efekty finansowe i jakościowe firmy.

Obszar audytu

Przedsiębiorstwa, które decydują się na przeprowadzenie audytu, bardzo często już na początku zmagają się z problemem dokładnego zdefiniowania obszaru audytu, a następnie ze zbyt rozległym zakresem wniosków poaudytowych, które bez konkretnych działań korygujących zostają jedynie wnioskami na papierze.

Analiza potrzeb

Dlatego przygotowując się do audytu w Twojej firmie przeprowadzamy dokładną i szczegółową analizę potrzeb i oczekiwań, tak by zakres audytu miał realny wpływ na późniejszą efektywną poprawę warunków bhp.

Raport poaudytowy

W raporcie, który przygotowujemy po przeprowadzonym audycie, informujemy o wszelkich nieprawidłowościach i zagrożeniach. Znajdują się w nim również dokładne zalecenia i rozwiązania dedykowane Twojej firmie. 

Co zyskasz przeprowadzając audyt bhp?

  • Bezstronną i obiektywną opinię na temat faktycznego stanu obszarów objętych audytem.
  • Określenie stopnia spełnienia obowiązujących wymagań formalno-prawnych.
  • Konkretne rozwiązania zmierzające do wyeliminowania niezgodności.
  • Konsultacje i wsparcie w zakresie wdrażania działań prowadzących do usunięcia niezgodności.
  • Propozycję najlepszych praktyk w celu poprawy obszaru objętego audytem.
  • Zwiększenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa.