Fundusze Unijne

Case study: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy – jak pomogliśmy klientowi z branży motoryzacyjnej?

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy to obszary, których nie wolno zaniedbać w firmie. Świadomość dotycząca bezpieczeństwa w pracy, obejmująca przepisy bhp oraz zasady ergonomii, zmniejsza liczbę wypadków przy pracy oraz urazów spowodowanych nieumiejętnym wykonywaniem obowiązków służbowych. Przekonał się o tym nasz Klient z branży motoryzacyjnej. Jakie działania podjęliśmy i jak wpłynęły one na wcześniejsze absencje chorobowe pracowników?

Co stanowiło wyzwanie w firmie naszego Klienta?

Firma, którą kieruje nasz Klient, działa w branży motoryzacyjnej. Specjalizuje się w dostarczaniu podzespołów i struktur szkieletu pojazdu. Zakład Klienta to międzynarodowe środowisko pracy, w którym często występuje rotacja wśród pracowników produkcyjnych. Wiąże się to między innymi z koniecznością zapewnienia odpowiednich szkoleń bhp oraz stanowiskowych dla każdej nowo przyjętej osoby.

Głównym problemem, z jakim zmagała się firma, prócz wspomnianej wyżej sporej rotacji pracowników produkcyjnych, była niska świadomość dotycząca bezpieczeństwa na stanowisku pracy i ergonomii pracy. U pracowników, którzy nie byli świadomi tego, jak wykonywać swoje obowiązki, nie przeciążając przy tym układu mięśniowo-szkieletowego, pojawiały się dolegliwości bólowe. Skutkiem nieprzestrzegania zasad ergonomii zarówno wśród pracowników produkcyjnych oraz biurowych, były częste absencje chorobowe, co powodowało straty w firmie Klienta.

Co chcieliśmy osiągnąć naszymi działaniami w zakładzie Klienta?

Jako że problem stanowiły częste absencje chorobowe związane z nieumiejętnym wykonywaniem obowiązków i przeciążaniem układu ruchu, należało przede wszystkim podjąć działania zmierzające do zwiększenia świadomości w obszarze zagrożeń na miejscu pracy. Postanowiliśmy skupić się przede wszystkim na pracach związanych z transportem ręcznym oraz na ergonomii pracy biurowej.

Chcieliśmy edukować pracowników zarówno w obszarze ergonomii w pracy, jak i poza pracą. Uświadamiając im zagrożenia związane nie tylko z nieprawidłową postawą podczas pracy, ale także w czasie wolnym, pragnęliśmy zmienić ich nawyki, aby przestały dokuczać im dolegliwości ze strony przeciążonego układu mięśniowo-szkieletowego. W ten sposób zadbalibyśmy o zdrowie pracowników, co skutkowałoby nie tylko efektywniejszym wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, ale i przede wszystkim zmniejszeniem się absencji chorobowych spowodowanych urazami i przeciążeniami układu ruchu.

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy - bhp w pracy
Jak zadbaliśmy o bhp i ergonomię w miejscu pracy?

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy – jakie podjęliśmy działania?

Działając na rzecz poprawy funkcjonowania firmy naszego Klienta w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy, zaczęliśmy przede wszystkim od wnikliwej diagnozy obszarów wymagających podniesienia świadomości wśród pracowników. Następnie opracowaliśmy strategię dotyczącą kampanii uświadamiającej dla pracowników, z wyszczególnieniem dróg przekazu, jakimi chcieliśmy do nich dotrzeć.

Przygotowaliśmy kompleksowe działania promocyjne w obszarze ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia z uwzględnieniem różnorodnych stanowisk pracy, tak by wiedza z tego zakresu była przydatna zarówno dla pracowników produkcyjnych, jak i biurowych. Aby jak najlepiej dotrzeć do każdego z pracowników, skorzystaliśmy ze swojego doświadczenia z poprzednich, podobnych działań i zdecydowaliśmy się zapewnić wszystkim dostęp do wiedzy z pomocą materiałów multimedialnych oraz kampanii plakatowej. Plakaty w sposób przystępny pokazywały, na co szczególnie zwracać uwagę w zakresie ergonomii pracy.

Efekty naszych działań w bezpieczeństwie i ergonomii miejsca pracy

W efekcie naszych działań, pracownicy każdego szczebla czynnie zaangażowali się w prowadzoną kampanię informacyjną. W związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi, znacząco wzrosła wśród pracowników świadomość w obszarze bezpieczeństwa, ergonomii i zdrowia. Dotyczyło to nie tylko ergonomii miejsca pracy, ale również codziennych czynności wykonywanych poza firmą. Zmniejszyły się również dolegliwości bólowe zarówno u pracowników produkcyjnych, jak i biurowych.

Dolegliwości bólowe u pracowników, duża ilość absencji chorobowych oraz niska świadomość zagrożeń w pracy dotyczą także Twojej firmy? Skontaktuj się z nami. Zaproponujemy Ci działania, które mogą poprawić te obszary w firmie

    Chcesz o coś zapytać?