Fundusze Unijne

Case study: Jak zwiększyć bezpieczeństwo w pracy? Punkty informacyjne dla pracowników

Zwiększona wypadkowość w pracy to jasny sygnał alarmowy, który informuje, że natychmiast powinniśmy podjąć działania zmierzające do budowania kultury bezpieczeństwa w firmie. Najlepiej jest jednak do takich sytuacji nie dopuścić i na bieżąco podejmować działania, dzięki którym zadbamy o bezpieczeństwo w pracy. Tym bardziej że już niewielka zmiana może w tym bardzo pomóc. Pokazuje to przykład naszego Klienta.

Z czym mierzył się nasz Klient?

Firma naszego Klienta, będącego producentem elektroniki, bardzo szybko się rozwija. Rozbudowuje on swoje zakłady produkcyjne i w krótkim czasie zatrudnił mnóstwo nowych osób. W związku z tym jedną z ważniejszych kwestii stało się zadbanie o bezpieczeństwo pracowników, co stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy.

Klient chciał podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy poprzez utworzenie punktów pierwszej pomocy i punktów z gaśnicami przeciwpożarowymi. Oczywiście zdawał sobie również sprawę z tego, że aby punkty spełniały swoją funkcję, muszą być dobrze oznakowane. Pracownicy powinni również mieć zapewniony szybki dostęp do instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy oraz informacji na temat tego, jakiego typu gaśnicy powinno się użyć przy konkretnym typie pożaru. Problem stanowiło tu jednak ograniczone miejsce do wywieszania tablic informacyjnych. Firma Klienta zmagała się również z wyzwaniem częstej zmiany w wykazie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Cel: Jak zwiększyć bezpieczeństwo w pracy?

Naszym celem w firmie Klienta było stworzenie takich punktów informacji, które zawierałyby najważniejsze informacje, takie jak:

  • instrukcja pierwszej pomocy w zakładzie pracy,
  • lokalizacja punktów pierwszej pomocy w zakładzie pracy,
  • instrukcja dotycząca tego, jakiej gaśnicy użyć w przypadku zagrożenia pożarem.

Tablice zawierające informacje o osobach udzielających pierwszej pomocy w firmie powinny ponadto mieć opcję prostego wprowadzania zmian.

SQDA bezpieczeństwo w pracy - punkt pierwszej pomocy, rodzaje gaśnic
Jak w prosty sposób podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy?

Prosty sposób na zwiększenie bezpieczeństwa w firmie?

Rozpoczynając działania w firmie Klienta, szczegółowo omówiliśmy jego oczekiwania odnośnie do tego, jakie funkcje mają spełniać tablice, a także jakie powinny być ich wymiary, by były łatwo dostrzegalne dla pracowników. Następnie przygotowaliśmy wstępne projekty i rozwiązania techniczne, które umożliwiałyby wymianę danych osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Z powodu częstych zmian w tym aspekcie w firmie Klienta, proces wymiany danych na tablicy musiał być prosty oraz odbywać się bez niszczenia tablicy, zaklejania jej czy też umieszczania obok dodatkowych kartek. Przygotowane przez nas rozwiązanie okazało się bardzo dobrze spełniać te wymogi.

Oprócz tablic informujących o punktach pierwszej pomocy w zakładzie pracy, wykonaliśmy tablice mające pomóc zadbać o ochronę przeciwpożarową w firmie Klienta. Na każdej z tablic znalazły się więc zdjęcia poszczególnych typów gaśnic odpowiednich dla danego punktu, wraz z informacją, do jakiego typu pożarów są przeznaczone.

Przygotowane prototypy tablic zostały dostarczone do Klienta. Omówiliśmy też ich funkcjonalność. Po zaakceptowaniu projektów wydrukowaliśmy kilkanaście tablic z logo Klienta, które następnie rozmieszczono w całym zakładzie pracy.

Jak niewielka zmiana wpłynęła na bezpieczeństwo w firmie?

Przygotowane przez nas tablice spełniły swoje zadanie w zakładzie pracy naszego Klienta. Dzięki punktom informacyjnym pracownicy nie tylko mogli w nagłych wypadkach szybko zlokalizować punkty, w których znajdują się instrukcje pierwszej pomocy, ale również jakiej gaśnicy użyć w przypadku wystąpienia pożaru. Prosta i intuicyjna forma wizualna przedstawionych treści spowodowała wzrost bezpieczeństwa w pracy.

Dodatkowo zaprojektowane w tej formie tablice pozwoliły Klientowi na oszczędność kosztów związanych z wymianą dotychczasowych kart informacyjnych. Z uwagi na częste zmiany osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy, bardzo cenną funkcją stała się łatwa wymiana danych bez uszkodzenia tablic.

Bywa, że prosta zmiana ma bardzo duży wpływ na budowanie bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Zapewnienie pracownikom odpowiedniego przekazu informacji na temat ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy, a także umieszczenie w firmie prostych instrukcji w formie obrazkowej okazało się bardzo dobrym pomysłem w zakładzie naszego Klienta. Chcesz sprawdzić, jak podobny projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami. Podpowiemy, jak zadbać o bezpieczeństwo i jakie rozwiązania mogą sprawdzić się w Twoim zakładzie pracy.

    Chcesz o coś zapytać?