Fundusze Unijne

Dlaczego warto przejść szkolenie z pierwszej pomocy?

O szkoleniach dotyczących bhp czy też szkoleniach instruktażowych pamięta większość pracodawców, ponieważ są to szkolenia wymagane przez zapisy Kodeksu pracy. Szkolenie z pierwszej pomocy nie jest wymagane na każdym stanowisku, więc zwykle zapewnia się pracownikom wiedzę z zakresu kilku najważniejszych kwestii poruszonych w szkoleniu bhp w zakładzie pracy. Czy słusznie? Dlaczego warto przejść kurs pierwszej pomocy?

Pierwsza pomoc a polskie prawo

Kto jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej? Czy w przypadku zagrożenia życia poszkodowanego wystarczy powiadomić odpowiednie służby? Co na temat pierwszej pomocy mówi polskie prawo?

Obowiązek udzielania pierwszej pomocy – kogo dotyczy?

Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w zapisach Kodeksu karnego. Zgodnie z polskim prawem obowiązek udzielania pierwszej pomocy dotyczy każdej osoby, która jest świadkiem sytuacji, w której zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie.

Zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu karnego: „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Dodatkowo zgodnie z § 2 Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej”.

Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu?

Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji, w której czyjeś zdrowie lub życie jest zagrożone, udzielenie pomocy nie wiąże się z narażeniem życia lub spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u Ciebie, lub innej osoby zaś w pobliżu nie ma nikogo, kto jest powołany do udzielania pierwszej pomocy – musisz zareagować. W jaki sposób?

Oczywiście należy w miarę możliwości powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer 999 lub numer alarmowy 112. Samo poinformowanie służb nie wyczerpuje jednak Twojego obowiązku udzielenia pierwszej pomocy! Niezwłocznie należy sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny i oddycha oraz podjąć czynności ratunkowe.

Czy istnieje kara za złe udzielenie pierwszej pomocy?

Kara za nieprawidłowe udzielenie pierwszej pomocy to szkodliwy mit. Nie poniesiesz odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione w trakcie udzielania pomocy w sytuacji, jeśli kierowałeś się dobrą wolą.

Często ludzie tłumaczą personelowi medycznemu, że nie podjęli się żadnych działań, ponieważ bali się, że zrobią poszkodowanemu większą krzywdę. Największą krzywdę, jaką można w takiej sytuacji wyrządzić poszkodowanemu, to właśnie bezczynnie stać i czekać. Jeżeli świadkowie na miejscu zdarzenia w porę nie zareagują i nie rozpoczną odpowiednich procedur udzielania pierwszej pomocy, szanse na przeżycie osoby poszkodowanej z każdą minutą będą drastycznie maleć. Niestety w takich sytuacjach zespół ratownictwa medycznego dociera do chorych zbyt późno.

SQDA szkolenie z pierwszej pomocy dla firmy
Warto regularnie organizować szkolenia z pierwszej pomocy w firmie

Szybkie działanie – większe szanse na przeżycie

Coraz więcej mówi się o ratowaniu poszkodowanych przez osoby postronne i o tym, że właśnie dzięki takim osobom udało się uratować ludzkie życie. Zwykle karetka pogotowia ratunkowego potrzebuje ok. kilkunastu minut, by dojechać do poszkodowanego. To zdecydowanie zbyt długo, aby zapobiec skutkom niedotlenienia, na jakie narażona jest osoba, u której ustało krążenie. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w pierwszych minutach pozwala na odwrócenie następstw zatrzymania krążenia oraz jego konsekwencji – nieodwracalnego uszkodzenia mózgu.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – Twoja pewność siebie ratuje życie

Im większa jest nasza wiedza z zakresu pierwszej pomocy, tym więcej pewności w działaniach zyskujemy na miejscu zdarzenia. Mając jakiekolwiek przeszkolenie, chętniej podchodzimy, by pomóc osobie poszkodowanej.

Patrząc przez pryzmat badań naukowych i z perspektywy pracy ratownika medycznego można zaobserwować, że nawet najprostsze działanie na miejscu zdarzenia podjęte przez świadków ma ogromne znaczenie dla dalszych rokowań u poszkodowanego. Jeżeli świadek zdarzenia ma umiejętności i odrobinę pewności siebie, w krótkim czasie podejmuje się udzielenia pomocy poszkodowanemu.

Kiedy powtórzyć szkolenie z pierwszej pomocy, by wiedza była aktualna?

Częstym pytaniem jest to, ile ważne jest nasze szkolenie z pierwszej pomocy, kiedy powinniśmy je powtórzyć i czy w ogóle jest taka konieczność. Kiedy pracodawca powinien zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników?

Jak wiadomo, każda wiedza, którą zdobywamy, gdy jest nieużywana – zanika. I tak samo jest z wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy. Po kursie czujemy się pewni i gotowi do działania, jednak z czasem coraz mniej pamiętamy, co negatywnie wpływa na naszą pewność siebie i na podejmowane przez nas decyzje w nagłych sytuacjach. Polskie prawo nie zawiera jasnych wytycznych w zakresie okresu ważności szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji szkolenie trzeba powtarzać co dwa lata, warto jednak robić to częściej, np. raz w roku.

Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy — jakie wybrać?

Wybierając szkolenie, dobrze jest myśleć o pierwszej pomocy szerzej i zastanowić się, na jakich zagadnieniach zależy nam najbardziej, z jakimi sytuacjami możemy potencjalnie spotkać się zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas pracy. Do wyboru mamy bowiem kursy dotyczące np. pierwszej pomocy w przypadku urazów czy też wypadków komunikacyjnych, które może być wartościowe zwłaszcza dla osób, które z racji wykonywanego zawodu często podróżują — kierowcom lub przedstawicielom handlowym.

Na pewno warto postawić na szkolenie, które przygotuje nas do reagowania w sytuacji zagrożenia życia nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci. Wytyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy u dzieci różnią się bowiem od tych, które dotyczą dorosłych. Wiedza na temat tego, jak udzielić pomocy dziecku może w przyszłości pomóc nam uratować życie najmłodszym, u których również może dojść do nagłego zatrzymania krążenia.

Chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa w swojej firmie i zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników w swoim zakładzie pracy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać kurs, który najlepiej przygotuje Twoich pracowników na możliwe zagrożenia.

    Chcesz o coś zapytać?