Fundusze Unijne

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników — najważniejsze korzyści

Zapytani o to, jakie korzyści może przynieść szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników, zapewne od razu odpowiemy, że są to umiejętności, które mogą uratować czyjeś życie. Rzeczywiście jest to główną wartością wynikającą z takiego szkolenia, ale trzeba dodać, że niejedyną. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niesie z sobą szereg innych korzyści dla firmy. Dlaczego zatem warto zorganizować takie kursy w zakładzie pracy?

Szybkie podejmowanie ważnych decyzji

Wiedza o tym, jak pomóc poszkodowanemu jest ważna, ale liczy się także nasz czas reakcji. Aby nasza pomoc była skuteczna, musimy działać szybko. Tylko w taki sposób zapobiegniemy nieodwracalnym zmianom w mózgu poszkodowanego, wywołanym przez niedotlenienie. Wiele osób jednakże obawia się, że nie wykona wszystkich czynności właściwie i zamiast pomóc, zaszkodzi poszkodowanemu. Aby pozbyć się takiego myślenia, przyda się solidna wiedza, która upewni nas, że to, co robimy, jest odpowiednią reakcją. Wówczas szybciej zdecydujemy się na działanie.

Szkolenie z pierwszej pomocy można potraktować jak trening z podejmowania decyzji, które muszą zapaść szybko, nierzadko pod presją okoliczności.

Budowanie zespołu i integracja podczas ćwiczeń w grupie

Jedną z korzyści płynących ze szkolenia pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest integracja zespołu. Szkolenie pokazuje, jak istotna jest współpraca podczas udzielania pierwszej pomocy i daje możliwość pracy w grupach. Pracownicy muszą współpracować ze sobą podczas inscenizacji realnych sytuacji, w których mogą w przyszłości brać udział. Wspólnie ćwiczą na fantomach, zmieniając się podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. To pomaga także w polepszeniu się komunikacji w zespole. Wpływa na rozwijanie umiejętności interpersonalnych u pracowników.

Sprawdź, jak szkolenie z pierwszej pomocy może wpłynąć na integrację pracowników i polepszenie komunikacji w zespole. Przeczytaj artykuł pt. „Case study: Integracja pracowników — inwestycja w zmotywowany zespół”.

Większa świadomość dotycząca bezpieczeństwa w pracy

Szkolenie uczy nie tylko udzielania pierwszej pomocy w przypadku, gdy musimy podjąć się resuscytacji. Pracownicy dowiadują się bowiem, na jakie symptomy powinni zwrócić uwagę u innych, by w porę zareagować, gdy dostrzegają niepokojące zachowania świadczące np. o zawale lub udarze. Dzięki temu wzrastają szanse na to, że taka osoba szybciej otrzyma pomoc i tym samym skróci to czas rekonwalescencji.

Szkolenie, w którym skupimy się także na urazach, jakich pracownicy mogą doświadczyć np. podczas pracy, nie tylko przygotuje ich na odpowiednie działanie w obliczu zagrożenia, ale również uświadomi zespołowi, jakie mogą być konsekwencje niestosowania się do zasad bhp. Pomoże to w podniesieniu świadomości na temat bezpieczeństwa pracy w zakładzie.

 

Pozytywny wizerunek pracodawcy — korzyści ze szkolenia dla pracowników

Wśród korzyści dla firmy ze szkolenia pracowników warto wymienić jeszcze budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Dbając o to, by pracownicy pozyskali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, inwestując w bezpieczeństwo i zdrowie zespołu, możemy zbudować wizerunek świadomego, odpowiedzialnego pracodawcy, który troszczy się o swoją kadrę.

Takie działanie pracodawcy sprawia również, że u pracowników wzrasta przywiązanie do firmy. Są efektywniejsi, mają większą motywację do wykonywania codziennych obowiązków.

SQDA szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników
Zorganizuj szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej w swojej firmie

Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników — jak często?

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca musi wyznaczyć osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Mimo tego dobrze jest zadbać o to, by przeszkolony był każdy z pracowników. Większa liczba przeszkolonych osób, które szybko zareagują na zagrożenie, to większe bezpieczeństwo firmy. Jak często należy szkolić pracowników z pierwszej pomocy?

Jeżeli chodzi o kursy pierwszej pomocy dla pracowników, nie ma w polskim prawie wytycznych, które jednoznacznie mówiłyby, jak długo takie szkolenie jest ważne. Ponieważ jednak bez praktyki wiedza zanika, warto takie szkolenia co jakiś czas powtarzać. Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, szkolenie należy powtarzać co dwa lata. Warto jednak robić to częściej, np. raz w roku.

Chcąc przeszkolić pracowników, mamy do wyboru podstawowe szkolenia z pierwszej pomocy online, videoszkolenia, szkolenia stacjonarne, które odbywają się w zakładzie pracy bądź w siedzibie firmy szkolącej, a także szkolenia wyjazdowe. Kurs pierwszej pomocy jest świetnym pomysłem jako część większego eventu dotyczącego bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie dotyczące pierwszej pomocy zapewnia szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jeżeli chcesz zorganizować szkolenie w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci najlepszą formę i zakres merytoryczny kursu, które pozwolą na efektywne przyswajanie wiedzy, a także pomogą Ci w podniesieniu świadomości na temat bhp w zakładzie pracy i zintegrują Twój zespół.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn