Fundusze Unijne

Narkotyki w pracy – dowiedz się, jak reagować

W każdym środowisku pracy możemy się spotkać z uzależnieniem od narkotyków. Początkowo, wydawać by się mogło, że to problem owianych „złą” sławą korporacji, gdzie ludzie pracują ponad siły, zostają po godzinach, są wiecznie zestresowani, zmęczeni. Warto jednak zastanowić się, co się dzieje wśród pracowników linii produkcyjnej w naszych zakładach? Czy nasi managerowie radzą sobie z ich zadaniami bez „wsparcia” dopalaczy? A jak to wygląda wśród kierowców, np. tirów czy autobusów? Czy na tych i wielu innych stanowiskach pracy również występuje uzależnienie od narkotyków? Okazuje się, że tak.

25% populacji osób dorosłych w Unii Europejskiej co najmniej raz w życiu spróbowało narkotyków. Są to bardzo niepokojące dane. W grupie 4 osób co najmniej jedna z nich była pod wpływem narkotyków.  

Narkotyki w środowisku pracy

Dlaczego pracownicy biorą? Jakie są rodzaje narkotyków najczęściej stosowanych przez ludzi? Jakie są najnowsze środki odurzające? Jakie środki są najbardziej niebezpieczne i łatwo dostępne? Jak wygląda osoba pod wpływem substancji odurzających? Co zmienia się w organizmie człowieka i w jego wyglądzie po krótkotrwałym i długotrwałym zażywaniu narkotyków? Jaki jest aktualny stan prawny dotyczący narkotyków i innych środków psychoaktywnych? Jak sobie radzić w życiu zawodowym z pracownikami, kolegami, którzy uciekają w świat narkotyków?

Na te i wiele innych pytań odpowie podczas szkolenia Piotr Rychły – były policjant, specjalista w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków.

Narkotyki – wyzwanie dla służby bhp

Moduł ten, realizowany w ramach szkolenia okresowego bhp dla służby bhp, cieszy się każdorazowo dużym zainteresowaniem, a uczestnicy szkolenia z ciekawością i zaangażowaniem biorą w nim udział. Co ważne – problem ten to nowe wyzwanie zarówno dla służby bhp, jak i dla pracodawców. Przeciwdziałanie zjawisku narkotyków w środowisku pracy to z jednej strony, jak najlepsze poznanie tego zagadnienia, a z drugiej wdrożenie odpowiednich działań i procedur w zakładzie pracy.

To jednak nie wszystko – tematyce narkotyków w środowisku pracy poświęcone jest również odrębne szkolenie Narkotyki i inne środki psychoaktywne w środowisku pracy, podczas którego kompleksowo omówione są te zagadnienia, procedury postępowania, a także analizowane są szczegółowo case studies w tym obszarze.

    Chcesz o coś zapytać?