Fundusze Unijne

Case study: Szkolenie ppoż. i próbna ewakuacja budynku firmy

W każdej firmie należy przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Od odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej w miejscu pracy, szkoleń, znajomości dróg ewakuacyjnych zależy przecież bezpieczeństwo pracowników i mienia. Takie szkolenia i ćwiczenia ewakuacyjne są szczególnie ważne w przedsiębiorstwie, w którym występuje duże zagrożenie pożarem. Jak przebiegło szkolenie i próbna ewakuacja budynku w firmie naszego klienta? Czy wszystko poszło zgodnie z planem?

Kim był klient, który zwrócił się do nas o przeprowadzenie próbnej ewakuacji i szkolenia ppoż.?

Naszym klientem została firma produkcyjna, będąca znaczącym europejskim producentem tektury falistej, zatrudniająca ok. 250 pracowników. Z uwagi na specyfikę produkcji, na terenie zakładu pracy występowało duże zagrożenie pożarowe. Ewentualny pożar mógłby się rozprzestrzenić bardzo szybko, stanowiąc zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników oraz mienia firmy. Klient starał się zatem szczególnie dbać o ochronę przeciwpożarową budynków, a także odpowiednie szkolenia ppoż. dla pracowników.

Szkolenie dla pracowników miało obejmować nie tylko warsztaty dotyczące gaszenia pożarów z pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego, ale także ćwiczenia ewakuacyjne dla wszystkich pracowników. W tym celu klient zwrócił się do nas z prośbą o zaprojektowanie szkolenia dostosowanego do zagrożeń występujących w zakładzie pracy, a także zaplanowania próbnej ewakuacji przeciwpożarowej.

Nasz cel: próbna ewakuacja budynku i poprawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Organizując szkolenia i ewakuację próbną w siedzibie klienta postawiliśmy sobie za cel przede wszystkim podniesienie świadomości pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej – tego jak zachować się podczas pożaru, jak używać sprzętu gaśniczego, a także zadbać o wiedzę pracowników w przypadku potrzeby natychmiastowej ewakuacji osób znajdujących się w firmie. Chcąc zrealizować cel, zorganizowaliśmy szkolenie, które jak najlepiej odpowie na potrzeby klienta i zagrożenia występujące w budynku, z którymi mogą spotkać się pracownicy. Sprawdziliśmy także drogi ewakuacyjne w budynku i przygotowaliśmy się do próbnej ewakuacji pracowników, o której zespół nie wiedziałby wcześniej. Dzięki temu możliwe byłoby sprawdzenie organizacji ewakuacji w praktyce.

SQDA próbna ewakuacja budynku firmy, pierwsza pomoc - szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów

Praktyczne sprawdzenie organizacji pod kątem ewakuacji z budynku i szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Działania u klienta rozpoczęliśmy od próbnej ewakuacji obiektu i wykonaliśmy symulację pożaru, która uruchomiła alarmy w zakładzie. Celem próbnej ewakuacji było wywołanie u pracowników efektu całkowitego zaskoczenia i sprawdzenie, jak zachowają się w stresującej, potencjalnie groźnej sytuacji. Okazało się jednak, że pracownicy całkowicie zbagatelizowali zagrożenie i nie zareagowali na zaistniałą sytuację.

W związku z takim potraktowaniem przez pracowników próbnej ewakuacji przeprowadzonej w zakładzie pracy, konieczne stało się ich przeszkolenie od podstaw w obszarze ochrony przeciwpożarowej. Oprócz podstawowego szkolenia ppoż., przeprowadziliśmy także ćwiczenia z gaszenia pożarów. Odbyły się również ćwiczenia przeciwpożarowe w zakresie poruszania się po drogach ewakuacyjnych.

Podsumowanie szkolenia ppoż. w zakładzie pracy – jakie wnioski udało się wyciągnąć?

Wniosek z przeprowadzonej próbnej ewakuacji ppoż. był tylko jeden – pracownicy nie mieli wystarczającej świadomości w obszarze obowiązujących przepisów, zasad postępowania w przypadku zagrożenia i wymagali przeszkolenia. Klient właściwie zareagował na problem, organizując dla pracowników szkolenia ppoż.

Po pierwszej, nieudanej próbnej ewakuacji została podjęta decyzja o przeprowadzeniu kompleksowego audytu ppoż. Następnie klient postanowił, że dla sprawdzenia tego, czy pracownicy rzeczywiście zapoznali się z zasadami bezpiecznej ewakuacji w firmie, powinny odbyć się kolejne ćwiczenia. Tak jak za pierwszym razem, o terminie przeprowadzenia działań nie poinformowano jednak pracowników. Okazało się, że tym razem pracownicy, posiadający już większą świadomość dotyczącą zasad ppoż. i procedury ewakuacji, właściwie i bez wahania zareagowali na zagrożenie. Tym samym udało się osiągnąć cel, jakim było podniesienie ich świadomości na temat zagrożenia pożarowego i odpowiedniej reakcji.

Wysoka świadomość wymagań ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji pracowników jest istotnym aspektem bhp w miejscu pracy. Szczególnie wtedy, gdy w przedsiębiorstwie występuje zwiększone zagrożenie powstania pożaru. Obowiązkiem pracodawcy, zgodnie z Kodeksem pracy, jest zatem zadbać o to, by pracownicy posiadali niezbędną wiedzę, która może ochronić ich zdrowie i życie, a także mienie firmy.

Jeżeli chcesz przeprowadzić szkolenia ppoż. i praktyczne ćwiczenia ewakuacji także w swojej organizacji, skontaktuj się z nami. Nasz specjalista przedstawi Ci najlepsze rozwiązania w obszarze szkoleń przeciwpożarowych w Twojej firmie.

    Chcesz o coś zapytać?