Nowe rozporządzenie dot. magazynowania stałych odpadów palnych

4 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296).

Rozporządzenie informuje o konieczności magazynowania stałych odpadów palnych, które powinno odbywać się w wydzielonych strefach pożarowych. Wyjątkiem są odpady, których łączna objętość lub masa zgromadzona w obiekcie budowlanym lub na terenie, nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg. W akcie wykonawczym zawarto także warunki lokalizacji stref pożarowych z odpadami w budynkach, a także wymagania dla stref pożarowych z odpadami stałymi.

Dokonano podziału strefy pożarowej na sekcje magazynowe o określonych wymiarach, które są oddzielone pasami wolnego terenu/ścianami separacyjnymi, o określonych wymiarach i klasie odporności. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania dotyczące sposobu gromadzenia opon.

Określono wymagania dotyczące składowania stałych odpadów palnych, w tym:

  • maksymalne wysokości takich odpadów magazynowanych poza budynkiem,
  • minimalną odległość ww. odpadów od przykrycia dachu lub sufitu.

Uregulowano odległości stref pożarowych z odpadami stałymi, znajdujących się poza budynkami, od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi znajdujących się poza budynkami.

Dodatkowo Rozporządzenie zawiera informację dotyczącą:

  • zasad magazynowania ciekłych odpadów palnych,
  • odległości miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych, będących oddzielnymi odrębnymi strefami pożarowymi, od obiektów budowlanych, granic działek, lasów oraz innych miejsc magazynowania odpadów tego rodzaju,
  • regulacji odnoszących się do maksymalnych ilości ciekłych odpadów palnych, jakie mogą być magazynowane w ramach jednej strefy pożarowej (zależnie od temperatury zapłonu oraz wyposażenia strefy w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze),
  • terminu, w którym należy wyposażyć strefy pożarowe z odpadami stałymi w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze, uruchamiane automatycznie lub ręcznie, samoczynne urządzenia oddymiające, punkty ze sprzętem gaśniczym – w zależności od rodzaju oraz ilości magazynowanych odpadów,
  • terminu, w którym należy zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz przeprowadzić co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru,
  • wymagań w zakresie zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów palnych, które mogą ulegać samonagrzewaniu,
  • wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 Odstępstwa od wymogów przewidzianych w rozporządzeniu wymieniają przepisy § 44 i § 44.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Komputer do biura i pracy

Jaki komputer wybrać do biura?

Praca bez dobrego komputera dzisiaj jest praktycznie niemożliwa. Sprzęt, który działa szybko, nie zawodzi, jest na wagę złota. Ale na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę wybierając komputer, który ma

Czytaj więcej »
Atak paniki jak sobie z nim radzić

Atak paniki

Strach to naturalna emocja, która towarzyszy właściwie każdemu człowiekowi obok radości, smutku czy złości. Jednak w momencie, kiedy opanowuje nas nagły, ogromny i obezwładniający lęk, mówimy o ataku paniki. Stan ten

Czytaj więcej »
Efektywne e-szkolenie

Efektywne e-szkolenie

Coraz chętniej korzystamy ze szkoleń w formie online czy e-learningu. Niesie to za sobą wiele korzyści – zarówno dla przedsiębiorstwa zlecającego szkolenie swojemu pracownikowi, jak i dla samego pracownika. Często

Czytaj więcej »