Fundusze Unijne

Nowe wymagania FMEA

W czerwcu 2019 roku ukazało się długo wyczekiwane wspólne podejście AIAG&VDA do analizy FMEA. Podręcznik wkrótce ukaże się w języku polskim i dostępny będzie w Wydawnictwie Team Prevent.

Nowy podręcznik opisuje mocno zaktualizowane podejście do analizy rodzaju i skutków błędu – realizowane za pomocą 7 kroków i uwzględniające najlepsze praktyki w branży motoryzacyjnej. Podobna koncepcja znajdowała się w podręczniku „VDA 4 – Zapewnienie jakości na mapie procesów”, w którym opisano analizę FMEA za pomocą 5 kroków.

W związku z wydaniem ww. podręcznika nasuwa się pytanie – czy jest on obligatoryjnie wymagany do stosowania już dziś?

Standard IATF 16949:2016 używa słowa „FMEA” 26 razy. Już na samym początku standardu, w punkcie dotyczącym bezpieczeństwa wyrobu, pojawia się pierwsze wymaganie dot. zatwierdzeń specjalnych dla FMEA wyrobu oraz zatwierdzeń specjalnych dla FMEA procesu.

Kolejna wzmianka o FMEA w standardzie IATF 16949:2016 ma miejsce w punkcie dotyczącym kompetencji auditorów wewnętrznych i drugiej strony, w wymaganiach dotyczących planowania projektowania i rozwoju, charakterystykach specjalnych itd.

Sam standard IATF 16949:2016 wymaga od organizacji m.in.: analizy ryzyka procesu wytwarzania FMEA (8.3.5.2 Dane wyjściowe z projektowania procesu wytwarzania).

Zatem z punktu widzenia wymagań standardu – tak, analiza ryzyka FMEA jest wymagana.

Standard IATF 16949:2016 wymaga od organizacji także m.in.: włączenia specyficznych wymagań klientów do zakresu systemu zarządzania jakością organizacji (pkt. 4.3.2 Specyficzne wymagania klienta) oraz wskazania umiejscowienia wymagań specyficznych klienta w systemie zarządzania jakością organizacji (7.5.1.1 Dokumentacja systemu zarządzania jakością). W związku z tym organizacja dostarczająca części serwisowe w przemyśle motoryzacyjnym powinna specyficzne wymagania swoich klientów znać. A ci zrzeszeni w IATF w większości wymagają analizy FMEA.

Na dzień dzisiejszy jeden z klientów zrzeszonych w IATFustosunkował się do nowego podręcznika FMEA w swoich specyficznych wymaganiach [FCAUS LLC Customer Specific Requirements for IATF 16949:2016 (July 08, 2019)].Pozostali klienci zgodnie z zaleceniem AIAG, na stronie grupy, zakomunikowali,kiedy będą wymagali nowego podejścia opisanego w podręczniku AIAG&VDA FMEAz czerwca 2019 roku: „AIAG & VDA FMEA Handbook OEM Deployment Plans”.Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie AIAG – https://www.aiag.org/docs/default-source/quality-/oem-deployment-plans-fmea-handbook.pdf

Co przedstawia sam nowy podręcznik FMEA w kwestii przejścia na nową analizę? Czy dotychczas istniejące FMEA, opracowane przy użyciu poprzedniego 4. wydania FMEA AIAG oraz wydania VDA „FMEA wyrobu i procesu”, mogą pozostać w pierwotnej formie? Czy nowe projekty należy już  przeprowadzać według nowej metody FMEA?

Pytań na ten temat jest zdecydowanie więcej, a i odpowiedzi często nie ograniczają się wyłącznie do prostego: tak lub nie. Dlatego zachęcamy do udziału w szkoleniach Team Prevent, podczas których znajdą Państwo odpowiedzi, a także wspólnie stawimy czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi Państwa przedsiębiorstwo.

Autor: Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
anna.kubieniec@teamprevent.com


    Chcesz o coś zapytać?