Raport bezpieczeństwa pracy w polskich firmach

W 2019 roku Koalicja Bezpieczni w Pracy wydała raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019: mobbing, depresja, stres w miejscu pracy”. Celem projektu było zbadanie świadomości pracowników na temat wpływu czynników psychospołecznych w miejscu pracy na bezpieczeństwo pracy. W badaniu wzięli udział etatowi pracownicy biurowi i fizyczno-umysłowi, zatrudnieni w małych, średnich i dużych firmach: uwzględniono mix branż obecnych w gospodarce.

Najważniejsze wnioski z raportu Bezpieczeństwa Pracy w Polsce 2019 to:

  • duża skala występowania zjawisk psychospołecznych, takich jak nieodpowiednie traktowanie przez przełożonego, mobbing, stres,
  • niewystarczające działania regulujące, mające na celu wyposażenie służb BHP w narzędzia do przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym na rynku pracy.

Stres i nieodpowiednie traktowanie

Według raportu, 85% respondentów odczuwa stres w pracy, 63% respondentów doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez przełożonego, 53% pracowników doświadczyło w pracy przemocy słownej, 46% było ofiarami mobbingu w pracy i skarży się na wykluczenie ze strony pracowników. 39% pracowników doświadczyło w pracy dyskryminacji oraz 14% było ofiarami przemocy fizycznej.

Lekceważenie takich zjawisk może przynieść w przyszłości wysokie koszty ponoszone przez pracodawców, jak również obciążenie systemu Ubezpieczeń Społecznych przez długoterminowe zwolnienia i nieobecność pracowników. W dłuższej perspektywie, może dojść do wykluczenia części pracowników z rynku pracy, co może pogorszyć sytuację w Polsce poprzez niewystarczającą ilość rąk do pracy.

Warunki pracy i ich wpływ na wykonywane zadania

Jeżeli chodzi o warunki pracy, respondenci zostali poproszeni o wskazanie pięciu czynników, które mają największy wpływ na ich pracę. Na pierwszym miejscu znalazła się atmosfera w pracy (53%), następnie stres (49%), ilość obowiązków, przepracowanie (47%), zmęczenie (41%) oraz warunki pracy np. oświetlenie (37%).

Ogólna atmosfera w pracy nie tylko wpływa na efektywność wykonywania zadań, ale i satysfakcję pracowników, ich samopoczucie przynależności do zespołu i zdrowie psychiczne. Stres pojawia się na drugim miejscu jako czynnik wpływający na efektywność pracy. 14% respondentów doświadcza stresu cały czas, ale jest on wpisany w ich specyfikę pracy. 42% respondentów odczuwa stres często, 13% sporadycznie, w pojedynczych sytuacjach. Prawie połowa badanych (48%) traktuje stres jako czynnik neutralny, który jest ich stałym elementem pracy. Natomiast 37% pracowników określa stres, jako negatywny wpływ, który zniechęca ich do pracy, a 15% określa stres jako pozytywny który motywuje do działania.

Najbardziej stresującymi czynnikami w miejscu pracy są:

  • presja czasu, zbyt mało czasu na wykonanie zadania,
  • nadmiar obowiązków, „przeładowanie pracą”,
  • niewystarczające wynagrodzenie za wykonywaną pracę,
  • odpowiedzialność zawodowa, obawa przed wyrządzeniem szkody,
  • krytyka przełożonego.

Tymczasem, za najmniej stresujące czynniki w miejscu pracy zostały wybrane np. kontaktowanie się przełożonego poza godzinami pracy, przenikanie życia zawodowego w prywatne i dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb np. chęć awansu.

Mobbing – świadomość i występowanie

Kolejnym negatywnym zjawiskiem w miejscu pracy jest mobbing. Znalazł się on na 9. miejscu zjawisk wpływających na efektywność pracy. Z określeniem mobbing spotkała się większość pracowników, bo aż 78%. Mobbing najczęściej definiowany był jako nękanie, stres, presja wymuszenia oraz prześladowanie. Respondenci który deklarują, że spotkali się z negatywnym i nieodpowiednim traktowaniem przez przełożonego, to aż 18% doświadczających tego wielokrotnie. Równie często występowała przemoc słowna. Większość respondentów deklaruje, że nigdy nie doświadczyła przemocy fizycznej w miejscu pracy.

W kwestii mobbingu 14% respondentów doświadczyło go wielokrotnie, a 34% jeden lub dwa razy było świadkiem jego występowania. Przyczyną mobbingu może być dyskryminacja ze względu na wygląd pracownika. Jedno z pytań dotyczyło porady dla kolegi z pracy, który jest wyśmiewany przez innych z powodu nadwagi. 27% respondentów poradziłoby mu, aby sam porozmawiał z przełożonym, 20% aby nabrał dystansu, 7% aby zmienił pracę, a 4 % aby poprawił swoją sylwetkę, by przestać być obiektem kpin. Taką sytuację 83% respondentów uznało za mobbing.

Przeciwdziałanie i poprawa warunków pracy

Niektóre firmy podejmują działania mające na celu przeciwdziałać mobbingowi, dyskryminacji i innym negatywnym zjawiskom. Takie przedsięwzięcia prowadzone są w miejscach pracy 26% respondentów, jednak ponad połowa wykazała, że działania zapobiegawcze nie są podejmowane. Duża część respondentów, bo aż 75% wybrałaby pracę, która oferuje niższe zarobki, ale lepsze warunki psychospołeczne. Może to świadczyć o tym, że wzrasta świadomość w kwestii czynników, które negatywnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne. 69% ankietowanych jako wysoki ocenia wpływ czynników psychospołecznych na zdolność wykonywania obowiązków zawodowych. Ponad połowa badanych uważa, że w ich miejscu pracy wystarczająco dużą uwagę przykłada się do stworzenia dobrych warunków psychospołecznych i dobrej atmosfery.

Lekcję muszą odrobić zatem bhpowcy, pracodawcy, ale również ustawodawca.

Źródło: http://bezpieczniwpracy.pl/wp-content/uploads/2019/10/Raport-Bezpiecze%C5%84stwo-Pracy-w-Polsce-2019.pdf

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Komputer do biura i pracy

Jaki komputer wybrać do biura?

Praca bez dobrego komputera dzisiaj jest praktycznie niemożliwa. Sprzęt, który działa szybko, nie zawodzi, jest na wagę złota. Ale na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę wybierając komputer, który ma

Czytaj więcej »
Lean Manufacturing

Lean Manufacturing

Gospodarka w Polsce, jak i na świecie, przeżywa teraz trudny okres związany z sytuacją epidemiczną. Większość zakładów produkcyjnych przechodzi kryzys związany z koniecznością redukcji zatrudnienia, co spowodowane jest mniejszymi zamówieniami

Czytaj więcej »