Fundusze Unijne

Znaczenie audytu epidemiologicznego w biznesie

Zabezpieczenie biznesu oraz zachowanie płynności finansowej i zdrowia pracowników stanowi w czasach pandemii duże wyzwanie. Stworzenie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy nie jest możliwe bez dogłębnej oceny bezpieczeństwa epidemiologicznego w zakładzie, wypracowania odpowiednich zasad i procedur oraz monitorowania wdrożonych rozwiązań i ich stałego doskonalenia. Nieodpowiedni dobór metod zwalczających COVID-19 (np. środków ochronnych, dezynfekcji, testowania) oraz błędna identyfikacja miejsc i sytuacji sprzyjających transmisji wirusów, wyłącznie pogłębiają negatywne skutki pandemii, w tym wzrost liczby zakażonych pracowników i przebywających na kwarantannie oraz nieracjonalne wydatkowanie środków finansowych w oparciu o chwyt marketingowy, nie zaś ich skuteczność. Brak oczekiwanych efektów z prowadzonych działań przekłada się z kolei na wzrost demotywacji pracowników w kontekście stosowania środków prewencji. Dlatego też opracowanie prawidłowej metodologii oraz strategii działań, wymaga od przedsiębiorców dużej wiedzy, czasu oraz konsekwencji.

Audyty epidemiologiczne, prowadzone przez niezależne firmy zewnętrzne, mogą przyczynić się do udoskonalenia i umocnienia systemów bezpieczeństwa, w celu lepszej ochrony organizacji.

Czym jest usługa audytu epidemiologicznego?

Usługa prowadzona jest przez zespół ekspertów posiadających wykształcenie w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu (tj. zdrowie publiczne, epidemiologia itp.) oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kontroli sanitarnych. Skuteczność prowadzonych działań potwierdzają dotychczasowe sukcesy w walce z wirusem SARS-CoV-2.

Audyt epidemiologiczny polega na ocenie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń użytkowych oraz sprawdzeniu skuteczności i racjonalności dotychczasowych działań z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, a także dobraniu odpowiednich metod skutecznie hamujących transmisję patogenów, w tym wirusa SARS-CoV-2.

Eksperci każdorazowo dopasowują rozwiązania do panującej kultury i możliwości danej firmy, zachowując balans pomiędzy możliwymi zyskami i kosztami. Działania te mogą sprawdzić przestrzeganie zaleceń rządu i służb sanitarnych (przygotowanie organizacji do kontroli danej instytucji), jednak jest to wartość dodatnia do ogólnej idei audytu.

Usługa audytu epidemiologicznego może być dodatkowo rozszerzona o następujące obszary:

 • opracowanie procedury na wypadek zagrożenia biologicznego SARS-CoV-2 lub aktualizację dotychczasowych procedur wewnątrzzakładowych;
 • organizację badań diagnostycznych i procesów dezynfekcji;
 • organizację szkoleń online i stacjonarnych, z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego;
 • opracowanie merytoryczne i graficzne materiałów edukacyjnych;
 • prowadzenie wywiadów epidemiologicznych i ocenę symptomów chorobowych.

Audyt epidemiologiczny powinien być zakończony raportem pokontrolnym wraz z wnioskami i zaleceniami na przyszłość. Jest to podstawa do dalszych działań w ramach danej organizacji.

W SQD Alliance pozytywne przejście audytu epidemiologicznego zakończone jest wydaniem Certyfikatu Bezpieczeństwa Epidemiologicznego, który potwierdza wysokie standardy sanitarno-epidemiologiczne w danej firmie.

Jakim branżom dedykowane są audyty epidemiologiczne?

Obecny stan epidemiologiczny w kraju i na świecie, związany z pandemią COVID-19, ma duży wpływ na funkcjonowanie firm w wielu obszarach gospodarki. Dlatego też zespół SQD Alliance oferuje wsparcie z zakresu ochrony zdrowia i epidemiologii dla firm z różnych branż, na terenie całej Polski, niezależnie czy jest to mała firma rodzinna czy też duży koncern przemysłowy. Każda współpraca jest dla nas ważna i wyjątkowa, dlatego podczas audytów epidemiologicznych proponujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

 Audyty epidemiologiczne dedykujemy m.in. branży:

 • Gastronomii
 • Hotelarstwa
 • Przemysłu
 • Retail
 • Fitness
 • Budownictwa
 • Motoryzacji
 • Ochrony zdrowia
 • Administracji państwowej

Skontaktuj się z nami – doradzimy, jakie działania z zakresu wsparcia epidemiologicznego i bezpieczeństwa pracy będą zasadne w Twojej firmie.

  Chcesz o coś zapytać?