Fundusze Unijne

Jak wybrać maszyny produkcyjne w sposób świadomy i zaplanowany?

Planujesz zakup maszyn produkcyjnych do zakładu pracy? Często przy zakupie maszyny nabywcy skupiają się jedynie na możliwościach maszyny, jej wydajności i możliwościach w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych. Oczywiście jedną z głównych ról w decyzji odgrywa także aspekt finansowy. Stosując takie podejście, użytkownicy często dopiero po fakcie przekonują się o tym, na jakie kwestie nie zwrócili dostatecznej uwagi. Niejednokrotnie ma to miejsce tuż po dostarczeniu maszyny, podczas jej instalacji lub przy kontroli wstępnej, po zainstalowaniu a przed pierwszym oddaniem do użytku. Na co wobec tego powinieneś zwrócić uwagę, wybierając maszyny produkcyjne dla swojej firmy?

Nieprzemyślany zakup maszyny przemysłowej – jakie problemy mogą się pojawić?

Chcąc zapewnić najbardziej efektywną automatyzację produkcji w firmie i wybierając maszynę jedynie pod kątem jej możliwości, bardzo łatwo możemy zapomnieć o innych, nie mniej ważnych aspektach, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Jakie problemy najczęściej występują przy takim podejściu?

Problemy z instalacją maszyny przemysłowej

Kupując maszynę należy wcześniej zaplanować sposób jej instalacji w miejscu docelowym. Jeżeli tego nie zrobimy, może się okazać, że budynek i jego infrastruktura nie jest odpowiednio przystosowany i nie spełnia wymaganych parametrów dla bezpiecznej pracy maszyny. W efekcie narażamy się na pękające posadzki spowodowane posadowieniem maszyny bez wcześniejszego przygotowania fundamentu pod maszynę, który równomiernie rozłoży obciążenie statyczne oraz dynamiczne, uszkodzenia stropów ze względu na niewystarczającą nośność, utratę zasilania wynikającą z przeciążania sieci elektrycznej, brak wystarczającego miejsca dla ciągów komunikacyjnych albo dostępu do maszyny z każdej strony w celu wykonania serwisu lub wykonania bezpiecznej obsługi maszyny.

Emisja szkodliwych czynników na linii produkcyjnej

Po zainstalowaniu maszyny może pojawić się problem z emisją czynników szkodliwych, takich jak pył, hałas, wibracje itp. Zły wybór miejsca zainstalowania maszyny może narazić pracowników postronnych wykonujących prace na innych maszynach, na dodatkowe zagrożenia, przed którymi pracodawca będzie musiał ich chronić. To oczywiście będzie generowało dodatkowe koszty, których nie braliśmy pod uwagę przy zakupie maszyny na użytek procesów produkcyjnych w naszej firmie.

Nieuregulowana kwestia dostarczenia dokumentacji maszyny

Kolejne często spotykane niedopatrzenie to nieuregulowanie kwestii związanych z dostarczeniem dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela. Najlepiej, jeżeli o dokumentację urządzeń przemysłowych zadbamy już na etapie składania zamówienia, a w momencie rozliczenia się ze sprzedawcą warto upewnić się, że dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) została dostarczona.

Nad problemem dokumentacji nowej maszyny warto pochylić się na nieco dłużej. Kupując maszynę nieukończoną lub gdy zakupiona maszyna będzie wchodziła w skład zespołu maszyn w myśl Dyrektywy Maszynowej, należy pamiętać, że konieczne będzie dokonanie oceny zgodności maszyny. Tutaj pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie taką ocenę zrobić własnymi siłami, czy wskazane byłoby skorzystanie ze wsparcia firmy zewnętrznej np. ekspertów SQD Alliance. Możemy także na etapie negocjacji z dostawcą ustalić, że ocena zgodności będzie wchodziła w cenę zakupu maszyny.

SQDA maszyny produkcyjne - bezpieczeństwo maszyn
Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w obszarze bezpieczeństwa maszyn

Na co powinno się zwrócić uwagę wybierając maszyny produkcyjne?

Weryfikacja koncepcji podczas wyboru maszyn przemysłowych

Planując zakup nowej maszyny, w pierwszej kolejności zastanówmy się nad tym, co chcemy osiągnąć oraz przemyślmy, jaki model maszyny jest w stanie zapewnić nam pożądany cel. Następnie należy dokonać wizualizacji i na jej podstawie dokonać weryfikacji naszej koncepcji. W tym momencie odpowiadamy sobie na pytania:

  • czy jesteśmy w stanie zapewnić spełnienie wymagań maszyny pod kątem nośności fundamentów/stropu budynku?
  • czy mamy wystarczająco dużo miejsca na maszynę wraz z dodatkowym osprzętem, środkami zabezpieczającymi (np. wygrodzeniem maszyny), dostępem do elementów sterowania oraz wymagających konserwacji?
  • czy infrastruktura/sieć zasilająca w energię elektryczną lub pneumatyczną będzie wystarczająco wydajna dla zapotrzebowania tego modelu maszyny?
  • czy maszyna nie będzie generowała dodatkowych zagrożeń dla pracowników postronnych (w takiej sytuacji warto pomyśleć wcześniej o zmianie lokalizacji maszyny lub zastosowaniu urządzeń ochronnych)?

Należy także zadbać o dokumentację maszyny i sprawdzić, czy jest ona kompletna. 

Dopiero po zweryfikowaniu w ten sposób naszej koncepcji, możemy myśleć o realizacji zamówienia i instalacji danej maszyny.

Wprowadzenie nowej maszyny – kontrola wstępna maszyny przemysłowej

Po zainstalowaniu maszyny na hali produkcyjnej, przed oddaniem jej do użytku należy wykonać kontrolę wstępną, aby upewnić się, czy wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa zostały spełnione, a stan techniczny maszyny nie budzi wątpliwości. Warto w tym celu skorzystać z listy kontrolnej maszyny. Niestety w wielu firmach nie pamięta się o kontroli wstępnej i pierwsze uruchomienie urządzenia następuje bez wcześniejszego sprawdzenia maszyny.

Na producentów maszyn nałożone są wymagania co do bezpieczeństwa produkowanych przez nich maszyn. To jednak za mało, by uznać, że maszyna jest bezpieczna. Wiele zależy bowiem od tego, jak jest użytkowana, gdzie jest umiejscowiona, czy jest do niej swobodne dojście w celu kontroli lub konserwacji.

Jeżeli zakupiona maszyna podlega dozorowi technicznemu, w zależności od rodzaju wymaganego dozoru konieczne będzie zgłoszenie maszyny do Urzędu Dozoru Technicznego w celu wykonania badań odbiorczych i dopuszczenia urządzenia do eksploatacji.

Szkolenia operatorów obsługujących dane maszyny i pracowników zajmujących się konserwacją maszyn

Przy zakupie przez firmę maszyn przemysłowych, na etapie negocjacji pamiętajmy nie tylko o dokumentacji maszyny, ale także o szkoleniach operatorów oraz pracowników utrzymania ruchu z obsługi i konserwacji maszyn. Często producent maszyn daje nam taką opcję w pakiecie, ale nie zawsze tak jest. Wtedy o szkolenia z prawidłowej obsługi maszyny musimy zatroszczyć się sami. Na szczęście wielu producentów, mając na uwadze bezpieczeństwo podczas pracy przy maszynie, wysyła na czas pierwszego uruchomienia maszyny swoich pracowników. Przyuczają oni zespoły do obsługi i konserwacji maszyn przemysłowych w zakładach produkcyjnych, jako że najlepiej znają sprzęt, z którym od tej pory będą pracować nowe osoby.

Wybór nowego urządzenia do zakładu pracy nie jest prosty. Nie wystarczy bowiem skupić się wyłącznie na możliwościach maszyny, ale także brać pod uwagę wiele innych czynników i zadbać o bezpieczeństwo pracy. Jeżeli planujesz zakup nowej maszyny i potrzebujesz pomocy w zakresie doradztwa bądź przeprowadzenia oceny zgodności maszyny, skontaktuj się z nami. Nasz ekspert doradzi Ci najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy i pomoże Ci zadbać o odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy przy maszynach.

    Chcesz o coś zapytać?