Fundusze Unijne

Case study: profilaktyka nowotworu piersi w ramach akcji Różowy Październik

Każdego dnia diagnozę raka piersi otrzymuje w Polsce ponad 50 kobiet. To najczęściej występujący wśród Polek nowotwór, dlatego warto uświadamiać kobiety o tym, jakie działania mogą podjąć w ramach profilaktyki. Sama świadomość szerzona poprzez placówki medyczne i media to jednak często zbyt mało. W takim przypadku przydają się wszystkie działania, które mogą sprawić, że profilaktyka nowotworu piersi stanie się bardziej powszechna. Akcje uświadamiające takie jak Różowy Październik świetnie sprawdzają się w miejscu pracy.

Kim był nasz Klient i skąd pomysł na akcję Różowy Październik w firmie?

Nasz klient — firma produkcyjna zatrudniająca ok. 150 osób, w tym ok. 50 kobiet, miał już doświadczenie w organizowaniu cyklicznych akcji prozdrowotnych dla pracowników. Zarząd firmy od lat jest zaangażowany w budowanie pozytywnej atmosfery w firmie oraz edukowanie pracowników na temat zdrowia i profilaktyki.

W związku z tym, że 1/3 zespołu stanowią kobiety, z okazji miesiąca świadomości raka piersi zadecydowano o przeprowadzeniu eventu zdrowotnego skupiającego się wyłącznie na profilaktyce nowotworu piersi. Klient chciał, aby dni zdrowia poświęcone rakowi piersi obejmowały nie tylko edukację zdrowotną, ale również badania dla pracownic.

SQDA profilaktyka nowotworu piersi w firmie
Zorganizuj Różowy Październik w firmie

Profilaktyka nowotworu piersi w firmie Klienta — jaki był nasz cel?

Po zapoznaniu się z wytycznymi Klienta postanowiliśmy zaproponować działania edukacyjne, zmierzające do podniesienia świadomości na temat profilaktyki raka piersi, niezbędnych badań mogących wcześnie wykryć zmiany nowotworowe. Zaproponowaliśmy również specjalne warsztaty dla pracownic, dotyczące samobadania piersi.

Ponieważ Klientowi bardzo zależało na tym, by event nie ograniczał się jedynie do edukowania pracownic i zapewnieniu im materiałów edukacyjnych, postanowiliśmy zorganizować również badania profilaktyczne, które mogłyby pomóc we wczesnym wykryciu zmian nowotworowych.

Różowy październik w firmie — badania i edukacja zdrowotna

Event zdrowotny w firmie Klienta zawierał część dotyczącą edukacji zdrowotnej, a także część poświęconą badaniom profilaktycznym dla pracownic. Dzięki temu nie tylko mogliśmy edukować zespół Klienta, ale również zaoferować realne działania pomocne we wczesnej diagnostyce nowotworu piersi.

Edukacja zdrowotna w firmie

W ramach działań edukacyjnych, udostępniliśmy pracownicom firmy Klienta webinar „Bądź różowa” poruszający tematykę prewencji oraz diagnostyki raka piersi, omawiając czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór, jego objawy, a także badania diagnostyczne pomocne we wczesnym wykryciu raka. Zwierał on także informacje dotyczące samobadania piersi i tego, jak istotne jest regularne samobadanie.

Pracownice miały okazję wzięcia udziału w warsztatach na temat samobadania zawierających ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów piersi. Po uprzednim wyjaśnieniu, w jaki sposób powinno przebiegać samobadanie piersi, każda z pracownic mogła przećwiczyć nowo nabytą wiedzę na fantomie.

Badania profilaktyczne dla pracownic

Klientowi bardzo zależało na zapewnieniu pracownicom badań profilaktycznych. Zdecydował się przy tym na zorganizowanie w siedzibie firmy stanowiska do badań USG piersi, a także na badanie markerów nowotworowych.

W ramach badania markerów nowotworowych zbadano u pracownic markery nowotworowe raka piersi oraz raka jajnika. Klient postanowił połączyć akcję Różowy Październik z badaniami skierowanymi także do męskiej części zespołu i zorganizował badania markerów nowotworowych raka prostaty i raka jądra. Większość pracowników wzięło udział w badaniach.

Z uwagi na to, że Klientowi zależało również na utrzymaniu ciągłości produkcji w zakładzie pracy, badania zostały tak skoordynowane przez specjalistów SQD Alliance, by pracownicy zapisywani byli na konkretną godzinę a ich nieobecność trwała możliwie krótko.

Efekty naszych działań w firmie Klienta

Pracownice Klienta chętnie brały udział w szkoleniu podnoszącym świadomość na temat profilaktyki i diagnostyki raka piersi oraz ćwiczeniach praktyczne w ramach warsztatów samobadania piersi. Ćwiczenia uświadomiły wielu pracownicom, jak powinno wyglądać prawidłowe samobadanie i jak trudne bywa wykrycie zmiany. Każda z kobiet zatrudnionych w firmie Klienta otrzymała również materiały edukacyjne na temat profilaktyki nowotworu piersi.

Z dużym zainteresowaniem ze strony zespołu spotkała się możliwość wykonania badań markerów nowotworowych. Pracownicy docenili to, że badania odbywały się w siedzibie firmy, wobec czego nie musieli tracić czasu na dojazd do placówki medycznej lub korzystać z dnia urlopu. Dużym udogodnieniem było również to, że mogli sprawdzić swoje wyniki online. Prawie wszystkie pracownice wzięły też udział w badaniu USG piersi. Efektem eventu było skierowanie do dalszej diagnostyki dwóch z przebadanych w firmie osób. Dzięki czemu udało się wcześnie wykryć niewielką zmianę u jednej z pracownic.

Działania podnoszące świadomość na temat profilaktyki nowotworów przynoszą bardzo dobre efekty w firmach. Szczególnie jeżeli nie są to jedynie szkolenia skierowane na edukację zdrowotną, ale także badania profilaktyczne, w których pracownicy mogą wziąć udział w siedzibie firmy, bez konieczności dojazdu do placówek medycznych. Chcesz sprawdzić, jak taki event mógłby wyglądać w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami. Nasz ekspert podpowie Ci, jak zadbać o edukację zdrowotną wśród pracowników, a także pomoże Ci zorganizować dla nich badania profilaktyczne.

    Chcesz o coś zapytać?